Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN
Lời nói đầu
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế đang phát triển, sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp trẻ và đầy tiềm năng khiến cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển điều cốt yếu mà mỗi doanh nghiệp cần đạt được là sản phẩm sản xuất ra phải được sự chấp nhận của khách hàng cả về mặt chất lượng và giá cả. Để làm được điều này các doanh nghiệp một mặt cần phải tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, một mặt cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế đảm bảo sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Yêu cầu này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động, vật tư và tiền vốn ., nghĩa là phải quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất nhằm mục đích tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp .
Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội là một doanh nghiệp loại vừa, công ty có một đội ngũ kế toán vững vàng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Qua một thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trần Quý Liên, cùng sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Tài Chính- Kế Toán tại công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài : Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
Nội dung luận văn bao gồm ba chương chính
Chương I : Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương II : Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tại công ty DVCNHN.
Do sự hạn chế về mặt năng lực và thời gian nên trong bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các thầy, các cô, và các cán bộ phòng Tài Chính-Kế Toán trong công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC
***
Trang
Lời nói đầu
Chương I: Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sanr xuất.
I Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất.
1.1 Chi phí sản xuất.
1.1.1 Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất.
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất.
1.2 Giá thành sản phẩm.
1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm.
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm.
1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4 Vai trò và nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
II Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.
2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.
2.2 Hệ thống phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.
2.3 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất.
III Kế toán giá thành sản phẩm.
3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
3.2 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang.
3.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.
IV Khái quát nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại một số nước trên thế giới.
Chương II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.
I Vài nét khái quát về công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.
1.1 Quá trình hình thành vầ phát triển của công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.
1.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty qua các năm 97-98-99.
1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty.
1.3.1 Các sản phẩm chính của công ty.
1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của công ty.
1.4 Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty.
1.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
1.4.2 Tổ chức quản lý sản xuất của công ty.
1.5 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.
1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
1.5.2 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong công ty.
1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong công ty.
1.5.4 Hệ thống sổ sách vận dụng trong công ty.
1.5.5 Hệ thống báo cáo sử dụng trong công ty.
II Tình hình thực hiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.
2.1 Một số vấn đề chung về công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
2.2 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất.
2.3 Tổ chức tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
I Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.
II Nội dung hoàn thiện.
III Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
1. Nhận xét chung.
2. Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
2.1 Những mặt đã làm được.
2.2 Những mặt còn tồn tại.
IV Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.
Kết luận.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN sẽ giúp ích cho bạn.