Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long
LỜI NÓI ĐẦU

Để quản lý một cách có hiệu quả tốt nhất đối với các hoạt động của Doanh Nghiệp nói riêng và nền kinh tế Quốc Dân nói chung cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau trong đó có kế toán. Đó là một trong những công cụ quản lý Kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế đã không ngừng được đổi mới, hoàn thiện và phát triển phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý kinh tế nước ta, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Sau nhiều lần sửa đổi, đến ngày1/11/1995 theo quyết định số 1141/ TCQĐ/ CĐKT của Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp. Đây là một bước đổi mới, đánh dấu sự thay đổi toàn diện, triệt để hệ thống kế toán Việt Nam.
Để có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường đòi hỏi các Doanh nghiệp phải tìm và lựa chọn cho mình phương thức sản xuất tối ưu sao cho các yếu tố đầu vào hợp lý, kế toán kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả thị trường chấp nhận. Do đó trong hệ thống chỉ tiêu Kinh Tế Tài Chính của Doanh nghiệp sản xuất thì chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất và có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất luôn có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển tích luỹ và góp phần thực hiện tái sản xuất mở rộng, nâng cao đời sống của người lao động.
Công ty xây dựng số 9 Thăng Long là doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh với hình thức sỡ hữu vốn nhà nước, thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ, thi công giao thông, cầu đường và thuỷ lợi .Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty đang dần được cải thiện, nhưng trước sự đổi mới của hệ thống kế toán đòi hỏi phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa.
Hiểu biết được tầm quan trọng của chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm đề ra những giải pháp có hiệu quả nhất, có tính thực thi nhất với tình hình thực tế của công ty. Đồng thời có những giải pháp cụ thể để tổ chúc tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ qui định. Xuất phát từ những lý do trên, trong thời gian thực tập tại công ty được sự giúp đỡ của các cô , các chú trong phòng Tài Chính Kế Toán và qua tìm hiểu về mặt lý luận , thực tiễn , em nhận thấy vấn đề tổ chức chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hết sức quan trọng , cần thiết nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long
Bài viết này được kết cấu như sau:
Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất
Chương 2 : Tình hình thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long
Chương 3 : Những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 9 Thăng Long .

Được sự giúp đỡ của các cô, các chú trong phòng Tài Chính Kế Toán của công ty, cùng với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Trần Văn Dung, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này. Mặc dù rất cố gắng song với khả năng có hạn và thời gian tiếp cận với thực tế chưa nhiều, chuyên đề này không tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Em rất mong sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô giáo và các cô chú trong phòng Tài Chính Kế Toán của công ty để chuyên đề này được hoàn chỉnh hơn.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.