Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần len Hà Đông
LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những nhân tố có tính chất quyết định tới gía bán và chất lượng sản phẩm là chi phí sản xuất. Tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đó là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp có thể giảm giá bán, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tăng lợi nhuận thu được. Để đạt được mục đích này các đơn vị phải quan tâm đến các khâu của quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về.
Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất đó là tư liệu lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm. Chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Chỉ cần sự biến động nhỏ về chi phí cũng là ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, đến lợi nhuận thu được. Do đó nếu tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu thì đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để doanh nghiệp có thể đạt được mục đích của mình. Muốn vậy có một chế độ quản lý và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý khoa học, có công hạch toán vật liệu phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp là rất cần thiết.
Là một công ty may hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt của nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may trong cả nước, Công ty cổ phần len Hà Đông cũng đứng trước một vấn đề bức xúc trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu.
Sau thời gian đi sâu tìm hiểu công tác kế toán vật liệu ở Công ty cổ phần len Hà Đông, em đã nhận thấy những ưu điểm và những mặt còn hạn chế. Chính vì vậy em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần len Hà Đông” làm chuyên đề cho thực tập thi tốt nghiệp.

Chuyên đề thực tập được chia thành 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần len Hà Đông.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần len Hà Đông.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất. 3
2. Vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 4
3. Yêu cầu quản lý nguyên liệu 4
4. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 5
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 6
1. Phân loại vật liệu. 6
2. Đánh giá vật liệu 7
2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế 7
2.1.1. Phương pháp xác định giá vốn thực tế nhập kho 7
2.1.2. Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế vật liệu xuất kho 8
3. Kế toán chi tiết vật liệu 10
3.1. Sự cần thiết phải kế toán chi tiết vật liệu. 10
3.2.Chứng từ sử dụng. 10
3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu. 10
4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 13
4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
4.1.1. Đặc điểm 14
4.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 14
4.1.3 Tài khoản kế toán sử dụng 14
4.1.4 Trình tự kế toán vật liệu tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên 15
4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì 16
4.2.1 Dặc điểm sử dụng 16
4.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 17
4.2.3. Trình tự kế toán vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17
4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp 18
4.3.1. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 19
4.3.2. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung 20
4.3.4. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ 21
PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG. 22
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG. 22
1.1. Quá trình hình thành và phát triển ở công ty 22
1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty. 23
1.2.1. Mục tiêu và đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty. 23
1.2.2. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý của Công ty 24
1.2.3. Tổ chức sổ kế toán ở Công ty CP len Hà Đông 28
1.3 Đặc điểm tổ chức SX và trình độ trang bị kỹ thuật của công ty Len –Hà Đông 29
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG 32
1. Đặc điểm vật liệu và công tác quản lý tại công ty 32
2. Đánh giá vật liệu. 34
2.1. Giá thực tế vật liệu nhập kho 34
2.2. Giá thực tế vật liệu xuất kho 34
3. Kế toán chi tiết vật liệu 35
3.1. Trình tự luân chuyển chứng từ 35
3.1.1. Đối với vật liệu nhập 35
3.2.1. Đối với vật liệu xuất kho. 40
3.2. Hạch toán chi tiết vật liệu 43
3.2.1. Quy trình hạch toán ở kho 43
3.2.2. Quy trình hạch toán ở phòng kế toán 44
4. Tổ chức tổng hợp nguyên vật liệu 48
4.1. Tài khoản sử dụng 48
4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu 49
4.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp 68
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY LEN HÀ ĐÔNG. 77
I. MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG. 77
1. Ưu điểm: 77
2. Những hạn chế trong công tác kế toán vật liệu tại Công ty cổ phần len Hà Đông. 78
2.1. Về việc phân loại vật liệu: 78
2.2. Về số chi tiết TK 331 phải trả cho kế toán 79
2.3. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật liệu. 79
2.4. Về việc lập ban kiểm nhận vật tư phân xưởng. 79
2.5. Về vấn đề hiện đại hoá công tác kế toán. 79
II. NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG 80
1. Ý kiến về lập sổ danh điểm vật tư. 80
2. Ý kiến về sổ chi tiết thanh toán với người bán. 82
3. Ý kiến về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 84
4. Ý kiến về việc lập ban kiểm nhận vật tư về phân xưởng. 85
5. Ý kiến về vấn đề hiện đại hoá công tác kế toán. 85
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty C sẽ giúp ích cho bạn.