Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Kim Tín

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Kim Tín

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Sự cấp thiết của đề tài

  Nền kinh tế nước ta đang chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường là thách thức với mọi thành phần kinh tế.
  Trong bối cảnh hiện nay, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang khó khăn, với mỗi doanh nghiệp hiện nay vượt qua thời kỳ này để tồn tại là một kỳ tích. Vì vậy, để tồn tại doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh thích hợp và phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Ở mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp cần có những kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh nghiệp phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới là vấn đề hết sức quan trọng. Có nhiều công cụ để quản lý hiệu quả, trong đó công cụ không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng là công tác kế toán. Công tác kế toán có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua báo cáo xác định kết quả kinh doanh của kế toán là cần thiết. Bên cạnh đó, qua kết quả hoạt động kinh doanh, lãnh đạo công ty sẽ có cách điều chỉnh phù hợp về chi phí, doanh thu để mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
  Bởi vậy muốn tồn tại, một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Muốn tồn tại chúng ta đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp cần phải giám sát chỉ đạo thực hiện sát sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình. Để thực hiện tốt vấn đề này không gì thay thế ngoài việc hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, bởi thông qua hạch toán các khoản doanh thu, chi phí được đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời từ đó xác định được chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.
  Với doanh nghiệp mang tính chất kinh doanh thương mại, tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp, giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Điều này đó cho thấy công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng là khâu quan trọng không thể thiếu với doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư hay chuyển sang hướng khác. Do vậy, việc tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất cho các nhà quản lý, phân tích, đánh giá lựa chọn phương thức kinh doanh thích hợp nhất. Để có thể tồn tại và phát triển, các nhà kinh doanh phải xây dựng cho mình chiến lược cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đặc biệt là thúc đẩy công tác tiêu thụ tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp mình. Đây là nhiệm vụ sống còn của mỗi doanh nghiệp hiện nay, bởi vậy thông qua việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá thì doanh nghiệp mới có vốn để tiến hành tái mở rộng, tăng tốc độ lưu thông chuyển vốn và nâng cao khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp.
  Mặc khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá, vùa hợp tác vừa cạnh tranh gây gắt, các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và cạnh tranh giữa các doanh trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.
  Cũng như bao doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, Công ty Kim Tín luôn quan tâm đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thương mại các vật liệu hàn, sắt thép, kim loại màu các loại thì tìm kiếm doanh thu cũng như đưa ra chiến lược kinh doanh là rất quan trọng. Xuất phát từ cách nhìn như vậy kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cần được tổ chức khoa học, hợp lý và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, trong thực tế hiện nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tượng “lãi giả lỗ thật” hoặc “lỗ giả lãi thật”. Vì vậy em thấy đề tài “kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” là rất cần thiết nên chọn làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm về mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Khi chọn đề tài này em muốn tìm hiểu về quá trình hoạt động tiêu thụ hàng hoá từ thực tế của công ty và công tác kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ, từ đó thấy được cách hạch toán, phân bổ chi phí nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tế và đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty, loại bỏ các chi phí bất hợp lý khắc phục những yếu tố kém. Từ đó rút ra được những ưu, nhược điểm của công ty và rút ra những kinh nghiệm.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiếp cận thực tế, tìm hiểu công tác kế toán hằng ngày tại doanh nghiệp.
  Tìm hiểu thực tế tại công ty về quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bằng cách phỏng vấn các anh chị nhân viên phòng kế toán.
  Thu thập số liệu thực tế của từng thời kỳ hoạt động kinh doanh, căn cứ vào chứng từ và sổ sách của công ty.
  Tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
  4. Kết quả nghiên cứu:
  Qua việc nghiên cứu thực tế công tác kế toán “Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại doanh nghiệp cho thấy tình hình hạch toán kế toán thực tế tại doanh nghiệp thực hiện như thế nào, có áp dụng đúng các quy định về chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán không và có những hạn chế gì.
  Đưa ra những ưu, nhược điểm của công tác kế toán tại doanh nghiệp
  5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và phục lục, nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  Chương 2: Giới thiệu về Công Ty TNHH TM Kim Tín
  Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Kim Tín

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt xiv
  Danh mục các sơ đồ

  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh

  1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 4
  1.1.1 Khái niệm: 4
  1.1.2 Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 4
  1.1.2.1. Chứng từ sử dụng: 4
  1.1.2.2. Sổ sách sử dụng 4
  1.1.3 Tài khoản sử dụng: 4
  1.1.3.1 Nội dung và kết cấu của tài khoản 5
  1.1.3.2 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản: 5
  1.1.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 6
  1.1.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 11
  1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ 12
  1.2.1. Khái niệm 12
  1.2.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 12
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng 12
  1.2.2.2. Sổ sách sử dụng 12
  1.2.3. Tài khoản sử dụng 12
  1.2.3.1. Nội dung và kết cấu của tài khoản 13
  1.2.3.2. Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản 13
  1.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu nội bộ 13

  1.3. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 13
  1.3.1. Khái niệm: 13
  1.3.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 14
  1.3.2.1. Chứng từ sử dụng 14
  1.3.2.2. Sổ sách sử dụng 14
  1.3.3. Tài khoản sử dụng 14
  1.3.3.1. Nội dung và kết cấu của tài khoản 14
  1.3.3.2. Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản 14
  1.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài chính 15
  1.4. KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI 16
  1.4.1. Khái niệm: 16
  1.4.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 16
  1.4.2.1. Chứng từ sử dụng 16
  1.4.2.2. Sổ sách sử dụng 16
  1.4.3. Tài khoản sử dụng 16
  1.4.3.1. Nội dung và kết cấu của tài khoản 16
  1.4.3.2. Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản 16
  1.4.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chiết khấu thương mại 16
  1.5. KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 17
  1.5.1. Khái niệm: 17
  1.5.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 17
  1.5.2.1. Chứng từ sử dụng: 17
  1.5.2.2. Sổ sách sử dụng: 17
  1.5.3. Tài khoản sử dụng 17
  1.5.3.1. Tài khoản sử dụng: 17
  1.5.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 17
  1.5.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại 18
  1.6. KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN 18
  1.6.1. Khái niệm: 18
  1.6.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 18
  1.6.2.1. Chứng từ sử dụng 18
  1.6.2.2. Sổ sách sử dụng 18
  1.6.3. Tài khoản sử dụng: 19
  1.6.3.1 Tài khoản sử dụng 19
  1.6.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 19
  1.6.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp giảm giá hàng bán 19
  1.7. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 19
  1.7.1. Khái niệm 19
  1.7.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 19
  1.7.2.1. Chứng từ sử dụng 19
  1.7.2.2. Sổ sách sử dụng 20
  1.7.3. Tài khoản sử dụng 20
  1.7.3.1 Tài khoản sử dụng: 20
  1.7.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 20
  1.7.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 21
  1.7.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 22
  1.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 22
  1.8.1. Khái niệm 22
  1.8.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 22
  1.8.2.1. Chứng từ sử dụng 22
  1.8.2.2. Sổ sách sử dụng 23
  1.8.3. Tài khoản sử dụng 23
  1.8.3.1 Tài khoản sử dụng: 23
  1.8.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 23
  1.8.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí tài chính 24
  1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 25
  1.9.1. Khái niệm 25
  1.9.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 25
  1.9.2.1. Chứng từ sử dụng 25
  1.9.2.2. Sổ sách sử dụng 25
  1.9.3.Tài khoản sử dụng 25
  1.9.3.1 Tài khoản sử dụng: 25
  1.9.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 25
  1.9.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 26
  1.9.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 28
  1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 29
  1.10.1. Khái niệm: 29
  1.10.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 29
  1.10.2.1. Chứng từ sử dụng 29
  1.10.2.2. Sổ sách sử dụng 29
  1.10.3. Tài khoản sử dụng 29
  1.10.3.1 Tài khoản sử dụng: 29
  1.10.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 29
  1.10.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 30
  1.10.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 33
  1.11. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 34
  1.11.1. Khái niệm: 34
  1.11.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 34
  1.11.2.1.Chứng từ sử dụng 34
  1.11.2.2. Sổ sách sử dụng 34
  1.11.3. Tài khoản sử dụng 34
  1.11.3.1 Tài khoản sử dụng: 34
  1.11.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 34
  1.11.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp thu nhập khác 34
  1.12. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 36
  1.12.1. Khái niệm 36
  1.12.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 36
  1.12.2.1. Chứng từ sử dụng 36
  1.12.2.2. Sổ sách sử dụng 36
  1.12.3. Tài khoản sử dụng 36
  1.12.3.1. Tài khoản sử dụng: 36
  1.12.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 36
  1.12.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí khác 37
  1.13. KẾ TOÁN CHÍ PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 37
  1.13.1. Khái niệm: 37
  1.13.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 37
  1.13.2.1.Chứng từ sử dụng 37
  1.13.2.2. Sổ sách sử dụng 38
  1.13.3. Tài khoản sử dụng 38
  1.13.3.1 Tài khoản sử dụng: 38
  1.13.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 8211 – chi phí Thuế TNDN hiện hành 38
  1.13.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp 38

  1.14. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh 39
  1.14.1. Khái niệm: 39
  1.14.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 39
  1.14.2.1. Chứng từ sử dụng 39
  1.14.2.2. Sổ sách sử dụng 40
  1.14.3. Tài khoản sử dụng 40
  1.14.3.1. Tài khoản sử dụng: 40
  1.14.3.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 40
  1.14.4 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 40
  1.14.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp kết quả kinh doanh

  CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIN TÍN

  2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: 43
  2.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 46
  2.2.1 Chức năng: 46
  2.2.2 Nhiệm vụ 46
  2.2.3 Phương hướng phát triển của công ty: 46
  2.2.4 Sơ đồ tổ chức quản lý: 47
  2.2.5 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban: 48
  2.2.5.1 Giám đốc: 48
  2.2.5.2 Phó Giám đốc: 48
  2.2.5.3 Phòng Hành chánh - Nhân sự: 48
  2.2.5.4 Phòng Kế toán: 48
  2.2.5.5 Phòng Kiểm toán nội bộ: 48
  2.2.5.6 Phòng Kinh doanh: 48
  2.2.5.7 Phòng Cung ứng: 49
  2.2.5.8 Phòng Marketing: 49
  2.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY: 49
  2.3.1 Chức năng chung của bộ phận kế toán: 49
  2.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 49
  2.3.3 Đặc điểm của bộ máy kế toán: 50
  2.3.4 Chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên phòng kế toán: 50
  2.3.4.1 kế toán trưởng: 50
  2.3.4.2 kế toán tổng hợp: 51
  2.3.4.3 kế toán công nợ: 51
  2.3.4.4 kế toán vốn bằng tiền: 52
  2.3.4.5 kế toán hàng hóa: 52
  2.3.4.6 kế toán thuế: 52
  2.3.4.7 kế toán chi phí: 53
  2.4. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY: 53
  2.4.1 Chế độ kế toán áp dụng: 53
  2.4.2 Hình thức kế toán được sử dung: 53
  2.4.3 Các chứng từ sử dụng liên quan 54
  2.4.4 Các loại sổ sử dụng. 54
  2.4.5 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty. 54
  2.4.6 Trình tự ghi sổ kế toán:

  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN

  3.1. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 56
  3.1.1. Đặc điểm bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 56
  3.1.2.Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 56
  3.1.2.1. Chứng từ sử dụng 56
  3.1.2.2. Sổ sách sử dụng 56
  3.1.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 56
  3.1.4 Sổ cái tài khoản 511 57
  3.2. KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 59
  3.2.1. Nguyên tắc hạch toán hàng bán bị trả lại tại công ty: 59
  3.2.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 59
  3.2.2.1. Chứng từ sử dụng 59
  3.2.2.2. Sổ sách sử dụng 59
  3.2.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế: 59
  3.2.4 Sổ cái tài khoản 531: 60
  3.3. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 62
  3.3.1. Nội dung phản ánh doanh thu hoạt động tài chính tại công ty: 62
  3.3.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 62
  3.3.2.1. Chứng từ sử dụng 62
  3.3.2.2. Sổ sách sử dụng 62
  3.3.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 62
  3.3.4 Sổ cái tài khoản 515: 63
  3.4. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: 64
  3.4.1. Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán tại công ty 64
  3.4.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 64
  3.4.2.1. Chứng từ sử dụng 64
  3.4.2.2. Sổ sách sử dụng 64
  3.4.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 64
  3.4.4 Sổ cái tài khoản 632: 65
  3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 67
  3.5.1. Nội dung chi phí tài chính tại công ty 67
  3.5.2.Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 67
  3.5.2.1. Chứng từ sử dụng 67
  3.5.2.2. Sổ sách sử dụng 67
  3.5.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 67
  3.5.4 Sổ cái tài khoản 635: 68
  3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 70
  3.6.1. Nội dung kế toán chi phí bán hàng tại công ty 70
  3.6.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 70
  3.6.2.1. Chứng từ sử dụng 70
  3.6.2.2. Sổ sách sử dụng 70
  3.6.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 70
  3.6.4 Sổ cái tài khoản 641: 71
  3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 73
  3.7.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 73
  3.7.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 73
  3.7.2.1. Chứng từ sử dụng 73
  3.7.2.2. Sổ sách sử dụng 73
  3.7.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 73
  3.7.4 Sổ cái tài khoản 642: 74
  3.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 76
  3.8.1. Nội dung kế toán thu nhập khác tại công ty: 76
  3.8.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 76
  3.8.2.1.Chứng từ sử dụng 76
  3.8.2.2. Sổ sách sử dụng 76
  3.8.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế: 76
  3.8.4 Sổ cái tài khoản 711: 76
  3.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 78
  3.9.1. Nội dung hạch toán chi phí khác tại công ty 78
  3.9.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 78
  3.9.2.1. Chứng từ sử dụng 78
  3.9.2.2. Sổ sách sử dụng 78
  3.9.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 78
  3.9.4 Sổ cái tài khoản 811: 79
  1.10. KẾ TOÁN CHÍ PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 80
  3.10.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí khác tại công ty 80
  3.10.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng: 80
  3.10.2.1. Chứng từ sử dụng 80
  3.10.2.2. Sổ sách sử dụng 80
  3.10.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 80
  3.10.4 Sổ cái tài khoản 8211: 81
  3.10.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí Thuế thu nhập hiện hành: 82
  3.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh 82
  3.11.1. Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh tại công ty 82
  3.11.2 Sổ sách kế toán sử dụng: 83
  3.11.3 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 83
  3.11.4 Sổ cái tài khoản 911 84
  3.11.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh

  CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ

  4.1. NHẬN XÉT 88
  4.1.1Công tác tổ chức công ty: 88
  4.1.2Công tác tổ chức kế toán tại Công ty: 88
  4.1.3Công tác tổ chức và phân phối hàng hoá tại công ty: 90
  4.2. KIẾN NGHỊ 90
  4.2.1 Công tác tổ chức công ty 90
  4.2.2 Công tác tổ chức kế toán: 90
  4.2.3 Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 91
  4.2.4 Công tác tổ chức và phân phối hàng hoá tại công ty:

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Kim Tín
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Kim Tín sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status