Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp In Lao Động – Xã hội
MỞ ĐẦU

Kế toán là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế của xã hội, của loài người. Đây là một công việc đòi hỏi chi tiết, rõ ràng và độ chính xác cao. Cùng với sự phát triển của loài người, các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và mở rộng không ngừng, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến công tác quản lý. Chuyển sang nền kinh tế thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn vốn, phát triển vốn kinh doanh, đảm bảo hạch toán vốn kinh doanh có lãi, số lãi có được là doanh thu lớn hơn chi phí, chi phí càng ít thì lãi càng nhiều và ngược lại. Chính vì vậy chi phí sản xuất sản phẩm bao giờ cũng là một trong những mối quan tâm nhất của bất cứ doanh nghiệp nào, tiết kiệm chi phí sản xuất luôn được coi là chìa khoá mở cánh cửa của sự tăng trưởng và phát triển. Để đạt được mục tiêu này, tất yếu doanh nghiệp phải quan tâm đến các yếu tố đầu vào của sản xuất. Một trong những yếu tố của đầu vào sản xuất đó là nguyên vật liệu. Nó đóng vai trò rất quan trọng lớn từ 70-80% trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Sự biến động về chi phí vật liệu làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Vì vậy việc tổ chức hạch toán là không thể thiếu được và phải đảm bảo 3 yêu cầu của công tác hạch toán đó là chính xác, kịp thời và toàn diện. Có như vậy mới kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tiêu hao vật liệu, ngăn chặn hiện tượng lãng phí trong sản xuất góp phần giảm bớt chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Qua tìm hiểu công tác kế toán tại xí nghiệp in Lao Động – Xã Hội (ngõ Hoà Bình 4 – Minh Khai – Hà Nội), em thực sự thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán vật liệu đối với công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất chung và xí nghiệp nói riêng. Trên cơ sở kiến thức có được cùng với sự giúp đỡ của PGS – TS Nguyễn Văn Công, em đã chọn chuyên đề “Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp In Lao Động – Xã hội”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của báo cáo gồm ba phần chính:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp In LĐ – XH.
Phần III: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp In LĐ – XH.
Vì khả năng và thời gian có hạn nên chuyên đề này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong và xin chân thành cảm ơn sự góp ý của các thầy cô giáo và các cô chú trong phòng kế toán của xí nghiệp.


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ
HẠCH TOÁN NVL TRONG DNSX

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVLTRONG DNSX
1. Phân loạivà đặc điểm NVL 3
2. Phân loại NVL 4
3. Đánh giá NVL 5
II. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL 9
1. phương pháp ghi thẻ song song 12
2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chyển 14
3. Phương pháp ghi sổ có dư 15
III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 16
2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ chủ yếu 19
IV. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN NVL THEO PHƯƠNG PHÁP
KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 21
2. Phương pháp hạch toán 22
PHẦN II:
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN NVL
1. Lịch sử hình thành và phát triển 24
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh 30
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 31
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 33
III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
Tại kho 35
Tại phòng kế toán 41
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
1. Phân loại NVL và tài khoản hạch toán 42
2. Tính giá NVL 46
PHẦN III
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NVL TẠI
XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH

I. ĐÁNH GIÁ, KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
1.Ưu điểm 53
2. Nhược điểm 54
3. Định hướng phát triển của xí nghiệp in LĐ - XH 55
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH. 57
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp In Lao Động – Xã hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp In Lao Động – Xã hội sẽ giúp ích cho bạn.