Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc
MỤC LỤC
.
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . 1
1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH KINH DOANH XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN . .1
1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG, PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp . .2
1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp . 2
1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp . .3
1.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (theo nội dung kinh tế) .3
1.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí. 3
1.2.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất xây lắp với khối lượng của doanh nghiệp sản xuất xây lắp . 4
1.2.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. .4
1.2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4
1.2.4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp .5
a. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5
b. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .6
c. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 7
d. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 7
e. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 8
1.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP . .9
1.3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp . 9
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . 10
1.3.2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành: .10
1.3.2.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành 10
1.3.3. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp .11
1.3.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp . .11
1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC 13
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC 13
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Kinh Bắc .13
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 14
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . .17
2.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 19
2.2.1. Hỡnh thức tổ chức bộ máy kế toán . 19
2.2.2. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn .20
2.2.3. Một số chính sách của công ty 20
2.3.: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC 21
2.3.1. Chi phí sản xuất và phân loại CPSX tại công ty .21
2.3.2. Đối tượng, phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty .21
2.3.2.1: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 21
2.3.2.2: Đối tượng tính giá thành .22
2.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX tại công ty cổ phần Kinh Bắc .22
2.3.3.1: Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .22
2.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 24
2.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 25
2.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty .27
2.3.4. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kinh Bắc 27
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm TẠI công ty cổ phần kinh bắc .29
3.1. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH .29
3.1.1. Ưu điểm . 29
3.1.2. Những mặt hạn chế . .30
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY .32
3.2.1. Về kế toán nguyên vật liệu 32
3.2.2. Về công tác phân loại và tập hợp CPSX .32
3.2.3. Về khoản thiệt hại phá đi làm lại: 33
3.2.4. Phiếu xuất .34
kết luận


LỜI MỞ ĐẦU

Ngày 07/11/2006 Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức WTO, trước những thách thức, những điều kiện cạnh tranh vô cùng gay gắt của nền kinh tế mở. Nền kinh tế của chúng ta nói chung và các đơn vị kinh doanh nói riêng làm thế nào để tồn tại và phát triển, làm thế nào để quản lý một cỏch cú hiệu quả và tốt nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ của mỡnh? Tất nhiờn cỏc doanh nghiệp sẽ đều phải tự tỡm cho mỡnh một lối đi riêng, và sẽ phải sử dụng đồng thời hàng loạt cỏc cụng cụ quản lý khỏc nhau, nhưng trong đó kế toán là một công cụ vô cùng quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển đó.
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, là điều kiện quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát vật tư, lao động, tiền vốn. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau, việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vỡ vậy, qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần Kinh Bắc, được sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kế toán công ty, sự cố gắng của bản thân, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo – T.S Nguyễn Thế Khải em đã lựa chọn: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc” làm đề tài cho bài viết của mình.
Nội dung chính đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Kinh Bắc.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc sẽ giúp ích cho bạn.