Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH gốm sứ Giang Tây

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH gốm sứ Giang Tây

  A. PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
  Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính.
  Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau:
  “Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây”
  2. Tình hình nghiên cứu
  tài chính là khâu rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì tài chính bao gồm các quá trình liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng vốn và làm thế nào để đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp được lớn lên. Để đạt được mục tiêu gia tăng lợi nhuận và duy trì hoạt động doanh nghiệp ổn định.
  Phân tích tài chính doang nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy phân tích tài chính cũng là một môn học quan trọng và cần thiết trong các trường đại học chuyên ngành về kinh tế.

  3. Mục đích nghiên cứu
  Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính là làm rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đặt trong mối quan hệ so sánh với các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành và các chỉ tiêu bình quân ngành chỉ ra những thế mạnh và cả tình trạng bất ổn nhằm đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó đưa ra các nhận xét.
  Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân đối.

  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu
  Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp.
  Phát hiện những khó khăn, tồn tại trên phương diện tài chính và đưa ra những biện pháp nhằm đưa hoạt động tài chính đạt hiệu quả cao hơn và an toàn hơn.
  Duy trì và phát huy hơn nữa những mặt thuận lợi đã đạt được.
  Sau khi phân tích thấy được thực trạng của doanh nghiệp đưa ra những ý kiến, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

  7. Tài liệu tham khảo
  § Nguyễn Tấn Bình (2002), Phân tích quản trị tài chính, NXB. Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
  § TS Nguyễn Minh Kiều, tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.
  § Các báo cáo tài chính của Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây.
  § Website: TaiLieu.VN: Thư Viện chia sẻ, download, upload các loại Tài liệu, eBook, Sách, Biểu mẫu, Văn Bản, Giáo trình trực tuyến Việt Nam

  8. Kết cấu của đồ án/ khóa luận tốt nghiệp
  Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp của em được chia thành 4 chương:
  - Chương I: Tổng quan về phân tích tài chính
  - Chương II: Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây
  - Chương III: Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây
  - Chương IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây


  MỤC LỤC

  A. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích nghiên cứu 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 2
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 3
  7. Tài liệu tham khảo 3
  8. Kết cấu đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 3

  B. PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp . 4
  1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính 4
  1.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 5
  1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 5
  1.2. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính 5
  1.3. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính 7
  1.3.1. Bảng cân đối kế toán 7
  1.3.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8
  1.4. Phương pháp phân tích 8
  1.4.1. Phân tích theo chiều ngang 8
  1.4.2. Phân tích xu hướng 9
  1.4.3. Phân tích theo chiều dọc 9
  1.4.4. Phân tích các chỉ số tài chính 9
  1.4.5. Phương pháp liên hệ - cân đối 10
  1.4.4. Phương pháp thay thế liên hoàn 10
  1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính 10
  1.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 10
  1.5.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn 10
  1.5.1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản và nguồn vốn 11
  1.5.1.3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn 12
  1.5.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh 15
  1.5.2.1. Phân tích biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận 15
  1.5.2.2. Phân tích kết cấu chi phí, lợi nhuận 16
  1.5.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các khoản
  chi phí và chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 16
  1.5.3. Phân tích các tỷ số tài chính 17
  1.5.3.1. Các tỷ số thanh toán 17
  1.5.3.2. Các tỷ số về đòn cân nợ 18
  1.5.3.3. Các tỷ số hoạt động 20
  1.5.3.4. Các tỷ suất sinh lợi 23
  1.5.4. Phân tích chỉ số DuPont 24

  CHƯƠNG II:
  GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GIANG TÂY
  2.1. Đặc điểm chung 25
  2.1.1. lịch sử hình thành 25
  2.1.2. Thông tin công ty 25
  2.1.3. Hình thức sở hữu vốn 26
  2.1.4. Ngành nghề kinh doanh 26
  2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 27
  2.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất gạch men 27
  2.2.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh 28
  2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận 28

  2.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 29
  2.3.1. Hình thức và cơ cấu tổ chức 29
  2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 30
  2.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 32
  2.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 32
  2.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 32
  2.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 33
  2.4.4. Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác .34
  2.5. Chế độ kế toán được áp dụng tại Công ty 34

  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GIANG TÂY
  A. Sơ lược về thị trường gạch men hiện nay ở Việt Nam 36
  B. Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây 36
  * Khái quát báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm 2008-2010 36
  3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính 40
  3.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 40
  3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn 40
  3.1.1.2. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 45
  3.1.1.3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn 47
  3.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 56
  3.1.2.1. Phân tích biến động doanh thu, chí phí, lợi nhuận 56
  3.1.2.2. Phân tích kết cấu chi phí và lợi nhuận 59
  3.1.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các khoản
  chi phí và chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 62
  3.1.3. Phân tích các tỷ số tài chính 69
  3.1.3.1. Các tỷ số thanh toán 69
  3.1.3.2. Các tỷ số về đòn cân nợ 71
  3.1.3.3. Các tỷ số hoạt động 74
  3.1.3.3. Các tỷ suất sinh lợi 80
  3.1.4. Phân tích tài chính DUPONT 83
  3.1.5. Nhận xét chung về tình hình tài chính 84

  CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GIANG TÂY

  4.1. Nhận xét và đánh giá chung tình hình tài chính của công ty 89
  4.1.1. Nhận xét về công tác quản lý 89
  4.1.2. Nhận xét chung về tài chính 90
  4.1.3. Nguyên nhân tồn tại các nhược điểm trên 90
  4.2. Kiến nghị và giải pháp 91
  4.2.1. Về tình hình huy động vốn 91
  4.2.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 91
  4.2.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại TSCĐ không cần thiết 93
  4.2.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời 93
  4.2.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 94

  PHẦN KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH gốm sứ Giang Tây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH gốm sứ Giang Tây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status