Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền” ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát
LỜI MỞ ĐẦU

“Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta.
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đương các nhiệm vụ được phân công.
Sau thời gian thực tập tại xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát, em đã tìm hiểu, phân tích, đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, đồng thời so sánh với lý thuyết đã học được trong nhà trường để rút ra những kết luận cơ bản trong sản xuất kinh doanh đó là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao phải có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá cả hợp lý và đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp.
Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài “Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền” cho báo cáo tốt nghiệp này.
Nội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3 chương chính :
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán “Vốn bằng tiền “ Trong các doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền” ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán “Vốn bằng tiền “ tại xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát.
Với thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm phân tích đánh giá của em chưa được sâu sắc. Vì vậy trong báo cáo không thể tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo và nhà trường góp ý sửa chữa để em hoàn thành công việc một cách tốt đẹp hơn.
Nhân dịp này em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại xí nghiệp. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các chú, các anh chị trong xí nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt thực tiễn và cung cấp cho em những tài liệu quan trọng làm cơ sở nghiên cưú chuyên đề ,giúp em hoàn thành báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp 1 và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Tô Phượng đã tận tình hướng dẫn, dậy bảo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo chuyên đề này.
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN 3
I. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 3
1. khái niệm 3
2. Nhiệm vụ 3
II. Kế toán tiền mặt 4
1. Nguyên tắc 4
2. Kế toán tiền mặt 4
2.1. Nội dung kết cấu TK 111 5
2.2. Trình tự hạch toán 6
a. Kế toán các khoản thu chi bằng tiền việt nam 6
b. Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ 7
c. Kế toán nhập xuất vàng bạc ,đá quý 10

III. Kế toán tiền gửi ngân hàng 12
1. kết cấu tài khoản 112 12
2. Phương pháp hạch toán 12
IV. Kế toán tiền đang chuyển 15
1. Kết cấu 15
2. Phương pháp kế toán 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG MAY XUẤT KHẨU GIÁP BÁT 17
I. tình hình đặc điểm chung của xí nghiệp 17
1. quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp 17
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý 18
2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 18
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 19
3.Tình hình chung về công tác kế toán tại xí nghiệp 21
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 21
3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 23
II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 25
A. Lý luận chung 25
1. Nguyên tắc về kế toán vốn bằng tiền 25
2. Quá trình hạch toán nghiệp vụ 26
B. Thực tế thu hoạch tại xí nghiệp 28
1. Hạch toán quỹ tiền mặt 28
2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng 38

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP 49
I. Nhận xét đánh giá chung toàn xí nghiệp 49
1. Ưu điểm 49
2. Nhược điểm 50
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền 51


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát sẽ giúp ích cho bạn.