Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Kiểm toán và

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Kiểm toán và


  Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)LỜI MỞ ĐẦU


  Hiện nay đất nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. Vì vậy, việc minh bạch nền tài chính của một quốc gia ở tầm vĩ mô và công khai hoá các thông tin tài chính của doanh nghiệp ở tầm vi mô là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan. Kiểm toán ra đời với các loại hình nhưng cùng có chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về thông tin tài chính là để đáp ứng được các yêu cầu đó.

  Trong các loại hình kiểm toán, kiểm toán độc lập là hoạt động đặc trưng nhất của nền kinh tế thị trường. Đây là tổ chức cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng. Ở Việt Nam hiện nay, kiểm toán Báo cáo tài chính là dịch vụ có nhu cầu lớn nhất, có khách hàng đa dạng nhất. Chính vì vậy, các đối tượng trực tiếp của kiểm toán báo cáo tài chính cũng rất đa dạng và phong phú.

  Trên báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp, HTK là một khoản mục có giá trị lớn. Đây cũng là khoản mục có thể chứa nhiều gian lận từ nhà doanh nghiệp, và vì vậy là khoản mục chứa nhiều rủi ro với kiểm toán .

  Rủi ro cho kiểm toán viên với hàng tồn kho là nhiều trường hợp do không hiểu rõ tính chất công nghệ của hàng tồn kho nên kiểm toán viên không xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Mặt khác, việc kiểm soát chất lượng và giá trị hàng tồn kho dưới dạng gửi bán, hàng tồn kho gửi ở kho bãi mà kiểm toán viên không thể tham dự quan sát vật chất là rất khó khăn. Trong khi đó chất lượng và giá trị HTK không những ảnh hưởng đến tình hình tài chính năm kiểm toán (thông qua sự phản ánh khoản mục HTK và các khoản mục như giá vốn hàng bán, doanh thu và lãi gộp trên BCTC) mà còn ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu thụ và ghi nhận kết quả kinh doanh của năm tài chính tiếp theo. Theo đó, BCTC được trình bày có trung thực, hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu hay không phụ thuộc vào việc hàng tồn kho có hay không việc trình bày trung thực, hợp lí. Vì vậy, trong cuộc kiểm toán BCTC, kiểm toán hàng tồn kho là công việc khó khăn, chiếm nhiều thời gian và được chú trọng.

  Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)".


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

  I - Tổng quan về kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài

  chính: 3


  1. Sự cần thiết phải kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính 3

  1.1.Khái niệm hàng tồn kho: 3

  1.2. Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho: 4

  1.3. Sự cần thiết phải kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính: 8

  2. Đặc điểm của hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính: 9

  2.1.Kiểm toán chu trình hàng tồn kho thể hiện đặc điểm của kiểm toán Báo cáo tài chính: 9

  2.2.Kiểm toán chu trình hàng tồn kho thể hiện đặc điểm riêng của chu trình: 10

  3. Các chức năng của chu trình hàng tồn kho: 13

  3.1. Chức năng mua hàng: 13

  3.2. Chức năng nhận hàng: 14

  3.3. Chức năng lưu kho: 15

  3.4. Chức năng xuất kho vật tư, hàng hoá: 15

  3.5.Chức năng sản xuất: 16

  3.6.Chức năng lưu kho thành phẩm: 17

  3.7. Chức năng xuất kho thành phẩm đi tiêu thụ: 17

  II. Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính: 18

  1. Chuẩn bị kiểm toán: 18

  2. Thực hiện kiểm toán: 27

  2.1. Thủ tục phân tích với hàng tồn kho: 28

  2.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết: 31

  2.2.1. Quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho; 31

  2.2.2. Kiểm tra công tác kế toán chi phí hàng tồn kho: 33

  2.3. Kiểm toán quá trình dánh giá và ghi sổ: 35

  3. Kết thúc kiểm toán: 39

  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN 42

  I- Giới thiệu về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C) 42


  1. Sự hình thành và phát triển: 42

  2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn ( A&C) 46

  3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội 48

  4. YẾU TỐ HỖ TRỢ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN- HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

  II- Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn Thực hiện tại Công ty khách hàng: 54

  1. Chuẩn bị kiểm toán: 55

  2.Thực hiện kiểm toán: 69

  2.1. Thủ tục phân tích: 70

  2.2. Kiểm tra chi tiết số dư nghiệp vụ hàng tồn kho: 70

  2.2.1 Quan sát vật chất HTK: 72

  2.2.2 Thủ tục kiểm tra chi tiết: 79

  3.Kết thúc kiểm toán: 87

  4. So sánh việc thực hiện kiểm toán chu trình HTK tại Công ty X và Y: 95

  CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY A&C: 98

  I - Đánh giá Về thực tiễn kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn 98


  1. Trong giai đoạn chuẩn bị: 99

  2.Trong giai đoạn thực hiện Kiểm toán: 101

  3.Đánh giá giai đoạn kết thúc kiểm toán hàng tồn kho: 104

  II - Kiến nghị về kiểm toán hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và tư vấn: 104

  1.Chú trọng hơn nữa công tác chuẩn bị kiểm toán: 105

  2.Giai đoạn thực hiện kiểm toán: 107

  KẾT LUẬN 113


  Xem Thêm: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Kiểm toán và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Kiểm toán và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status