Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty may Hưng ViệtLời nói đầu

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý kinh tế thực hiện hạch toán kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có lợi nhuận.
Để đạt được yêu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn của mình. Việc hạch toán đúng và đủ chi phí thực tế bỏ ra sẽ giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp đều đặt ra mục tiêu là đạt được lợi nhuận cao nhất mà chi phí bỏ ra là ít nhất.
Bởi vậy, hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ có vai trò quan trọng vì đó là yếu tố cơ bản tạo ra thực thể sản phẩm và nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, tác động trực tiếp đến hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu có sự thay đổi đột xuất về chi phí vật liệu - công cụ dụng cụ tất yếu sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp.
Công ty may Hưng Việt là một doanh nghiệp Nhà nước, trong những năm vừa qua đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Mặc dù trong điều kiện cơ chế thị trường có sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, nhất là trong ngành công nghiệp may mặc - một ngành có nhiều doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Nhân tố quyết định sự thành công của Công ty là ở chỗ Ban lãnh đạo Công ty đã xác định được mặt hàng sản xuất với chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, có nhiều khách hàng lớn, ổn định được sản phẩm và tiêu thụ được số lượng lớn. Bên cạnh đó phải kể đến sự đóng góp có hiệu quả của công tác kế toán nói chung và công tác tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ nói riêng.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại phòng kế toán của Công ty, được tìm hiểu về công tác kế toán của Công ty. Tôi nhận thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ của Công ty đã tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ của Công ty. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những mặt hạn chế, nếu được khắc phục thì vai trò kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nhận thức được những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ. Tôi đi sâu vào nghiên cưú đề tài “Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty may Hưng Việt".

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU: 2

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VL-CCDC VÀ KẾ TOÁN VL, CCDC 3
1. Khái niệm đặc điểm và vai trò của VL, CCDC trong sản xuất kinh doanh 4
2. Phân loại và đánh giá vl, ccdc 5
3. Nhiệm vụ kế toán VL, CCDC 10
4. Thủ tục quản lý nhập xuất kho VL, CCDC và các chứng từ kế toán liên quan 11
5. Phương pháp kế toán chi tiết VL, CCDC 14
6. Kế toán tổng hợp VL, CCDC 19
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VL, CCDC TẠI CÔNG TY MAY HƯNG VIỆT 29
I. Đặc điểm chung của đơn vị 29
1. Lịch sử ra đời và phát triển của công ty 29
2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 30
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty 32
4. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 33
5. Tổ chức công tác kế toán của công ty 35
II. Tình hình thực tế về công tác tổ chức, công tác kế toán VL, CCDC tại công ty Hưng Việt 38
1. Đặc điểm VL, CCDC tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp vật liệu công cụ dụng cụ 38
2. Phân loại và đánh giá VL, CCDC 40
3. Kế toán chi tiết VL, CCDC 44
4. Kế toán tổng hợp VL, CCDC 44
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ 72
I. Nhận xét chung về kế toán VL, CCDC ở công ty 72
1. Hạch toán chi tiết VL, CCDC 76
2. Kế toán tổng hợp VL, CCDC 76
3. Một số vấn đề khác 77
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán VL, CCDC 77
1. Ý kiến thứ 1: 78
2. Ý kiến thứ 2: 79
3. Ý kiến thứ 3: 81
4. Ý kiến thứ 4 83
5. Ý kiến thứ 5: .83
6. Ý kiến thứ 6: 84
7. Ý kiến thứ 7: 85
KẾT LUẬN 87


Xem Thêm: Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty may Hưng Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty may Hưng Việt sẽ giúp ích cho bạn.