Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc Lá Thanh Hoá
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT.


1.1 - Khái niệm, phân loại chi phí, giá thành sản phẩm trong DNSX
1.1.1 - Chi phí SX
1.1.1.1 - Khái niệm
1.1.1.2 - Phân loại
1.1.1.3 - Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí SX
1.1.2 - Giá thành sản phẩm
1.1.2.1 - Khái niệm
1.1.2.2 - Phân loại
1.1.3 - Sự khác nhau giữa chi phí SX và tính giá thành sản phẩm
1.2 - Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.3 - Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh
nghiệp sản xuất.
1.3.1 Đối tượng
1.3.2 Phương pháp kế toán
1.4 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp sản xuất.
1.4.1 Đối tượng.
1.4.2 Phương pháp tính giá thành.
1.5 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
thành trong doanh nghiệp sản xuất.
1.6 - Sổ kế toán

CHƯƠNG 2
TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ.

2.1 - Đặc điểm tổ chức kinh doanh và công tác kế toán của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1 - Đặc điểm tổ chức hoạt động của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.2 - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.3 - Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.4 - Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2.2 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá .
2.2.1 - Chi phí sản xuất
2.2.1.1 - Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.1.2 - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.1.3 - Phân loại chi phí sản xuất tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.2 - Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty thuócc lá thanh hoá.
2.2.2.1 - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.2.2 - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
2.2.2.3 - Kế toán chi phí sản xuất chung.
2.2.3 - Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.4 - Công tác tính giá thành thành phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.4.1 - Công tác quản lý giá thành sản phẩm.
2.2.4.2 - Đối tợng tính giá thành.
2.2.4.3 - Phương pháp tính giá thành sản phẩm.
2.3 - Đánh giá thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.3.1 - Ưu điểm.
2.3.2 - Nhược điểm.


CHƯƠNG 3
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ.
3.1 -ý kiến đống góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
LỜI NÓI ĐẦU

Hàng Trung Quốc dễ dàng xâm chiếm thị trường việt nam là do giá bán thấp, phù hợp với túi tiền của người dân tuy chất lượng sản phẩm có kém hơn hàng nội địa. Đưa ra vấn đề này không phải là muốn các nhà sản xuất nước ta cũng làm ra sản phẩm chất lượng kém để bán vơí giá rẻ mà chỉ để cho thấy sức mạnh ghê gớm của giá cả trong cạnh tranh . Vậy làm thế nào để có được, sức mạnh này đang là câu hỏi cần được các nhà sản xuất. Đứng trước yêu cầu cấp bách đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không chỉ nỗ lực tăng thêm sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm mà phải tăng cường công tác quản lý giám đốc chặt chẽ các khoản chi phí chi ra trong quá trình sản xuất như chi phí về lao động, vật tư, tiền vốn ở tất cả các khâu, các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc hạ giá thành sản phẩm .
Đứng trước yêu cầu cấp bách đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không chỉ nỗ lực tăng thêm sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm mà phải tăng cường công tác quản lý giám đốc chặt chẽ các khoản chi phí chi ra trong quá trình sản xuất như chi phí về lao động , vật tư, tiền vốn ở tất cả các khâu, các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc hạ giá thành sản phẩm.
Đứng trên góc độ kế toán, việc giải quyết vấn đề này là phải tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Như vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Nó cung cấp tài liệu về chi phí sản xuất, giúp lãnh đạo các doanh nghiệp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trong từng thời kỳ. Từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, giám đốc nhằm quản lý chặt chẽ các khoản chi phí bỏ ra trong một cách kịp thời. Chính vì vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khoa học, chính xác là một yêu cầu thiết thực đối với việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế. Từ nhận thức đó nên trong thời gian thực tập tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hoá em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc Lá Thanh Hoá “ với mong muốn được trình bày những kiến thức mình đã tiếp nhận được từ nhà trường, từ thực tế và có một số góp ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây.
Nội dung của bài viết gồm có ba chương như sau:
Chương I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.
Chương II : Tình hình thực tế về hoạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hoá.
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hoá.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản sẽ giúp ích cho bạn.