Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công Ty Dệt -May Việt Nam
Lời nói đầu
Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.Một trong những vấn đề này là quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả.Trước đây trong cơ chế bao cấp,vấn đề này chưa thực sự được quan tâm.Nguyên do vì nhà nước thực hiện quản lý nền kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý của nhà nước là nếu kết quả sản xuất lãi,nhà nước thu,lỗ nhà nước bù,tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp trên báo cáo đều hoàn thành kế hoạch nhưng thực tế thì năm nào cũng lỗ không những số lượng không đạt mà chất lượng còn kém.Vấn đề hiệu quả kinh tế không phải là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm vì thế nên người lao động làm việc như thế nào,chất lượng công việc ra sao người nào làm tốt,xấu đều chấp nhận mức lương mang tính bình quân.Nhưng hiện nay tình hình lại khác hẳn,trong văn kiện Đại Hội Đảng VIII Đảng ta đã chỉ rõ “Việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”.Do đó để đánh giá đúng vai trò quyết định của con người trong quá trình sản xuất kinh doanh,các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp.Vấn đề quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quản đang là vấn đề hết sức cấp thiết.Bởi vì trong các yếu tố của sản xuất,lao động là yếu tố có tính chủ động,tích cực,ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh tới kết quả sản xuất kinh doanh.Đứng trên góc độ kế toán,nhân tố lao động thể hiện là một bộ phận của chi phí đó chính là chi phí tiền lương.Thông qua cách tính và trả lương kế toán tiến hành quản lý lao động.Mỗi doanh nghiệp có mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau,đặc điểm lao động cũng khác nhau.Do vậy tuỳ theo yêu cầu của từng doanh nghiệp mà họ xây dựng cho mình hình thức trả lương,một cách hạch toán sao cho ưu việt nhất
Thấy được tầm quan trọng của tiền lương cũng như công tác Tổ chức hạch toán tiền lương,em xin chọn chuyên đề thực tập “Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương”trong đợt thực tập tốt nghiệp tại Tổng Công Ty Dệt -May Việt Nam. Nội dung của chuyên đề được chia làm 3 chương như sau:

Chương I:Một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp
Chương II:Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Tổng Công Ty Dệt -May Việt Nam.
Chương III:Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Tổng Công Ty Dệt -May Việt NamXem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công Ty Dệt -May Việt N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công Ty Dệt -May Việt N sẽ giúp ích cho bạn.