Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và đúc kim loại Sài Gòn

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và đúc kim loại Sài Gòn

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế hội nhập, hoạt động kinh tế theo quy luật “thương trường như chiến trường” hay “mạnh được yếu thua”. Đòi hỏi các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn duy trì sự tồn tại và phát triển trên thị trường thì việc kinh doanh phải đạt hiệu quả cao nhất, nhất là chiến lược về chất lượng và giá thành sản phẩm.

  Ngày nay cùng với sự tiến bộ và phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ giúp cho sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường và được người tiêu dùng tin cậy. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đầu tư vào trang máy móc thiết bị để không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Có nhiều doanh nghiệp thành công nhưng cũng không ít doanh nghiệp thất bại trong quá trình hội nhập kinh tế ngày nay. Vậy chìa khoá nào để mở được cánh cửa thành công? Câu hỏi được đặt ra như một lời thách thức đối với các doanh nghiệp. Muốn vậy, các doanh nghiệp sản xuất cần có sự kiểm soát tốt chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Việc tiết kiệm được các chi phí này là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành sản phẩm, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cũng như đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu.

  Công tác quản lý chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm là công việc thiết yếu đối với các doanh nghiệp trong đó kế toán là một công cụ đắc lực. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ghi nhận, phân loại và phản ánh chính xác chi phí sản xuất phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ mà trên cơ sở những dữ liệu chính xác của kế toán các nhà quản lý có thể phân tích để biết được tình hình biết động chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, tìm hiểu nguyên nhân của những biến động đó để phát huy những điểm tích cực đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại. Từ đó giúp cho các nhà quản lý thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí sản xuất phát sinh là hợp lý nhất và giá thành sản phẩm là tối ưu nhất.
  Với tầm quan trọng như vậy, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn” trực thuộc Công ty phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Đây là cơ hội để em có thể vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào thực tế công tác kế toán tại công ty.

  2. Tình hình nghiên cứu

  3. Mục đích nghiên cứu

  - Làm sáng rõ lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung.
  - Làm rõ thực tế về tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.
  - Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.

  4. Nhiệm vụ nghiên cứu

  - Sản phẩm Gang cầu sản xuất tại 3 xí nghiệp thuộc Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.
  - Chi phí sản xuất và giá thành Gang cầu năm 2010.

  5. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài là phương pháp duy vật biện chứng nghĩa là lấy lý luận để so sánh với thực tế, từ thực tế lại so sánh với lý luận để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện kết hợp với phương pháp quan sát, phân tích, ghi chép

  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu

  7. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp

  - Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  - Chương 2: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn
  - Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU. 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
  2. Tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích nghiên cứu. 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu. 2
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 3
  7. Kết cấu của đồ án tốt nghiệp

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

  1.1 Nhiệm vụ của kế toán 4
  1.1.1 Một số khái niệm 4
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán 5
  1.2 Phân loại chi phí sản xuất 5
  1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế 5
  1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế . 6
  1.2.3 Phân loại chi phí theo mối tương quan giữa chi phí với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành
  1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết quả 7
  1.2.5 Phân loại chi phí theo quan hệ với quá trình sản xuất 7
  1.3 kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 7
  1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 7
  1.3.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
  1.3.3 Đối tượng tính giá thành . 9
  1.4 Giá thành sản phẩm 9
  1.4.1 Khái niệm . 9
  1.4.2 Phân loại . 10
  1.5 kế toán chi phí sản xuất . 10
  1.5.1 kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp . 10
  1.5.2 kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 12
  1.5.3 kế toán chi phí sản xuất chung 14
  1.6 kế toán đánh giá sản phẩm dở dang . 18
  1.6.1 Khái niệm . 18
  1.6.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 18
  1.7 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 23
  1.7.1 kế toán chi tiết . 23
  1.7.2 kế toán tổng hợp 23
  1.8 Tính giá thành sản phẩm 25
  1.8.1 Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn
  1.8.2 Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp
  1.8.3 Tính giá thành theo phương pháp phân bước

  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

  2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn 34
  2.1.1 lịch sử hình thành và phát triển 34
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty 40
  2.1.3 Quy mô hoạt động hiện tại 41
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý 42
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán 44
  2.1.6 Hình thức và phương tiện ghi chép kế toán 48
  2.1.7 Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của công ty 51
  2.2 Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn . 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 52
  2.2.2 Đối tượng tính giá thành 53
  2.2.3 kế toán chí phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 53
  2.2.4 kế toán chi phí nhân công trực tiếp 58
  2.2.5 kế toán chi phí sản xuất chung 61
  2.2.6 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 65
  2.2.7 Đánh giá sản phẩm dở dang 68
  2.2.8 kế toán tính giá thành sản phẩm

  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN

  3.1. Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.
  3.2. Đánh giá tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn
  3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  3.4. Quan điểm và yêu cầu hoàn thiện 73
  3.5. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn.
  3.6 Kiến nghị . 78
  3.6.1 Kiến nghị về công tác kế toán . 78
  3.6.2 Kiến nghị khác 78
  KẾT LUẬN . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHỤ LỤC . 82

  Xem Thêm: Kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và đúc kim loại Sài Gòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí và đúc kim loại Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status