Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì


  Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bìLời mở đầu

  Ở nước ta hiện nay đang trong thời kỳ phát triển Công nghiệp hóa. Hiện đại hóa. Như Nghị quyết Đại hội VIII đề ra thì kế toán là công cụ rất quan trọng để quản lý nên kinh tế cả về tầm vĩ mô cũng như tầm vi mô công việc của kế toán là ghi chép bằng con số cụ thể tính toán chính xác dưới hình thức giá trị cụ thể nhằm phản ánh tính đúng đắn xác thực, kiểm tra tình hình vận động của các loạI tàI sản,quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng và khai thác tối đa vốn và các nguồn kinh phí hiện có. Đưa ra những thông tin chính xác và kết luận hợp lý đóng góp giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời. Nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

  Nước ta hiện nay trong nền kinh tế thị trường mở cử có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh xoá bỏ cơ chế cũ (cơ chế hành chính quan liêu bao cấp). Các tổ chức đơn vị cá nhân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hoà nhập cùng không khí của cơ chế thị trường mở cử. Vì vậy công tác hạnc toán kế toán đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu ở bất cứ doanh nghiệp nào. Trong đó hạch toán chi phí và tinh giá thành sản phẩm là một thực trạng phản ánh tình hình và kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, hạch toán sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm chính xác cho một sản phẩm sẽ tiết kiệm tối đa chi phí, mặt khác áp dụng công nghệ luân đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng, hạ thấp giá thành là nhiệm vụ chính của kế toán về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phảm trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt. Cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành của đất nước và thông lệ quốc tế là nhiệm tất yếu mà tất cả các công ty, xí nghiệp không thể bỏ qua.

  Ở nước ta tất cả các doanh nghiệp nhà nước, các công ty TNHH các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thành công và phát triển bền vững thì đòi hỏi luôn phải cải tiến công tác quản lý kinh tế nâng cấp chất lượng hạch toán kinh tế, vì tất cả các nghành sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xây dựng đòi hỏi phảI tính giá thành chính xác cho từng công đoạn sản xuất, từng phân xưởng và từng loạI sản phẩm tránh tất cả mọi chi phí không cần thiết, mặt khác chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành hạch toán chính xác chi phí sản xuất là tính đúng tính đủ tính chi phí vào giá thành, nhằm giúp DN xác định tính hiệu quả của sản xuất sẽ đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí vào giá thành, nhằm giúp doanh nghiệp xác định tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh từ đó giám đốc ra những quyết định kịp thời khắc phục mọi lãng phí không cần thiết để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, hạnh toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm chính xác cho một sản phẩm tiết kiệm tối đa chi phí mặt khác áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ luôn đổi mới sản phẩm nâng cao chât lượng, hạ thấp giá thành là nhiệm vụ chính của kế toán về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm vì vậy tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành của đất và thông lệ quốc tế là nhiệm tất yếu mà tất cả các công ty không thể bỏ qua.

  Ở nước ta các doanh nghiệp nhà nước, các công ty TNHH các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thành công và phát bền vững thì đòi hỏi phải luôn đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng hạch toán kinh tế, vì tất cả các nghành sản xuất kinh doanh, dịch vụ đòi hỏi phải tính giá thành chính xác cho từng công đoạn sản xuất từng, từng phân xưởng và từng loại sản phẩm, tránh tất cả mọi chi phí không cần thiết, mặt khác chi phí sản xuất là cơ sở để tạo nên giá thành hạch toán chính xác chi phí sản xuất sẽ đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí sản xuất vào gía thành nhằm giúp doanh nghiệp xác định tính hiệu quả của sản xuất từ đó ra những quyết định kịp thời khắc phục mọi lãng phí không cần thiết để đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Công việc hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành một cách khoa học phù hợp với yêu cầu quản lý trong nền kinh tế cạnh tranh ác liệt thật sự là cần thiết.Do vậy trong thời gian thực tập tại xí nghiệp bao bì thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải sông đà 12. Em đã nhận thấy vị chí vai trò quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghệp với đề tài (hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì)

  Chuyên đề này gồm 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Chương 2: thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì

  Chương 3: kết luận và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp sản xuất bao bì

  Do trình độ nhận thức còn hạch toánạn chế và lần đầu đI thực tế tạI xí nghệp nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đựoc sự giúp đỡ và ý kiến đóng góp cúa các thầy giáo các cán bộ ngiệp vụ của xí nghiệp để bản chuyên đề này thêm hoàn thiện đúng với các nghiệp vụ kế toán và sát với thực tế của xí nghiệp

  Em xin chân thành cảm ơn !

  mục lục

  Lời mở đầu 1

  phần thứ nhất

  cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4


  I - Sự cần thiết phảI tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4

  1 - Những đặc đIểm cơ bản của nghành sản xuất bao bì 4

  2 - Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong xí nghiệp sản xuất bao bì. 5

  3 - Vai trò của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý trong xí nghiệp. 5

  II - Bản chất của chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất. 6

  1 - Chi phí sản xuất (đặc điểm của chi phí sản xuất ). 6

  2 - Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 7

  III - Bản chất của giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm trong các xí nghiệp sản xuất. 11

  1 - Giá thành sản phẩm. 11

  2 - Phân loại giá thành : 11

  3 - Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành: 12

  IV - Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 13

  1 - Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 13

  2 - Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 14

  3 - Trình tự hạch toán và tổng hợp chi phí. 15

  V - Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong xí nghiệp sản xuất bao bì. 27

  1 - Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 27

  2 - Phương pháp tính giá thành. 28

  3 - Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành: 30

  Phần II

  Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp bao bì thuộc công ty xây dựng sông đà 12 31


  I - Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp sản xuất bao bì, công ty xây dựng sông đà 12: 31

  1 - Quá trình hình thành và phát triển: 31

  2 - Đặc điểm của xí nghiệp sản xuất bao bì: 34

  2.1 - Đặc điểm sản xuất của xí nghiệp: 35

  2.2 - Quy trình công nghệ sản xuất. 35

  3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và bộ máy quản lý xí nghiệp. 38

  3.1 - Sơ đồ bộ máy quản lý xí nghiệp 38

  3.2 - Đặc điểm chức năng nhiệm vụ của từng ban. 38

  4 - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp sản xuất bao bì. 40

  II - Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 42

  1 - Đặc điểm chi phí, phân loại chi phí: 42

  2 - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 42

  3 - Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 43

  3.1 - Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43

  3.2 - Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 50

  3.3 - Hạch toán chi phí sản xuất chung 56

  III - Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 65

  IV - Phương pháp tính giá thành sản phẩm 67

  1 - Đối tượng tính giá thành: 67

  2 - Kỳ tính giá thành 67

  3 - Phương pháp tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì 67

  Phần III

  Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất bao bì. 69


  I - Những ưu khuyết điểm và một số việc cần hoàn thiện. 69

  1 - Những ưu điểm: 69

  2 - Nhược điểm : 70

  II - Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành 71

  kết luận.

  mục lục 82


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status