Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức

  LỜI MỞ ĐẦU


  Hòa vào xu thế mở cửa, hội nhập của nền kinh tế quốc tế của thế giới trong thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nâng cao trình độ quản lý, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng và thế tiến vững chắc trên thị trường.
  Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc kế toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, việc quản lý chi phí và giá thành một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho doanh nghiệp tích lũy, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.
  Với những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường và qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Được sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán và sự hướng dẫn của cô - Ths. Đào Thị Kim Yến kết hợp với kiến thức đã học ở trường em đã chọn đề tài: " kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức " làm đề tài nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp của mình.

  Mục đích của đề tài là vận dụng lý thuyết hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vào nghiên cứu thực tế công việc này tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức, trên cơ sở đó phân tích những tồn tại nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty.

  Phương pháp thực hiện đề tài:
  - Thu thập thông tin bằng cách đọc các chứng từ , nghiên cứu hồ sơ
  - Phỏng vấn nhân viên kế toán của Công ty
  - Hoàn thành các công việc được giao trong quá trình thực tập
  - Quan sát, làm việc
  - Tìm hiểu các tài liệu, sách tham khảo liên quan đến đề tài.

  Phạm vi của đề tài:
  Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức. Cụ thể là tại phòng tài chính – kế toán của Công ty trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  Cấu trúc của khóa luận gồm 4 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.
  Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức
  Chương 3: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức
  Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  1.1 Khái quát về chi phí giá thành sản phẩm 3
  1.1.1 Chi phí 3
  1.1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.1.2 Phân loại 3
  1.1.2 Giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.1 Khái niệm. 6
  1.1.2.2 Phân loại 6
  1.1.2.3 Đối tượng tính giá thành 6
  1.1.2.4 Kỳ tính giá thành 7
  1.1.2.5 Kết cấu giá thành 7
  1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 7
  1.1.3.1 Khái niệm 7
  1.1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí 8
  1.1.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
  1.1.5 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
  1.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.2.1 kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
  1.2.1.1 Khái niệm 12
  1.2.1.2 Chứng từ sử dụng 12
  1.2.1.3 Tài khoản sử dụng 12
  1.2.1.4 Nguyên tắc hạch toán và trình tự phân bổ 12
  1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán 13
  1.2.2 kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 14
  1.2.2.1 Khái niệm 14
  1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 14
  1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 15
  1.2.2.4 Nguyên tắc hạch toán và trình tự phân bổ 15
  1.2.2.5 Phương pháp hạch toán và sơ đồ hạch toán 15
  1.2.3 kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 16
  1.2.3.1 Khái niệm 16
  1.2.3.2 Chứng từ sử dụng 16
  1.2.3.3 Tài khoản sử dụng 17
  1.2.3.4 Nguyên tắc hạch toán và trình tự phân bổ 17
  1.2.3.5 Phương pháp hạch toán và sơ đồ hạch toán. 18
  1.3. kế toán tập hợp chi phí thiệt hại trong sản xuất 19
  1.3.1 kế toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng 19
  1.3.1.1 Phân loại sản phẩm hỏng 19
  1.3.1.2 Thiệt hại về sản phẩm hỏng 20
  1.3.1.3 Chứng từ sử dụng 21
  1.3.1.4 Nguyên tắc hạch toán 21
  1.3.1.5 Phương pháp kế toán 21
  1.3.2 kế toán các khoản thiệt hại ngừng sản xuất 25
  1.3.2.1 Khái niệm 25
  1.3.2.2 Phân loại 25
  1.3.2.3 Phương pháp kế toán 25
  1.4 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 26
  1.4.1 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 26
  1.4.1.1 Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 27
  1.4.1.2 Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê đinh kỳ 28
  1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 30
  1.4.2.1 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 30
  1.4.2.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 31
  1.4.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính 31
  1.4.2.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo CP định mức 32
  1.5 Các phương pháp tính giá thành 32
  1.5.1 Phương pháp giản đơn 32
  1.5.2 Phương pháp hệ số 33
  1.5.3 Phương pháp tỷ lệ 34
  1.5.4 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 35
  1.5.5 Phương pháp phân bước 35
  1.5.6 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 38

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển 39
  2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức. 39
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly
  Tâm Thủ Đức. 40
  2.2 Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 41
  2.2.1 Tổ chức quản lý 41
  2.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 41
  2.2.1.2 Nhiệm vụ của các phòng ban. 43
  2.2.2 Tổ chức sản xuất 45
  2.2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm. 45
  2.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất. 45
  2.2.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 45
  2.2.2.4 Một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty 47
  2.3 Công tác kế toán của công ty. 48
  2.3.1 Bộ máy kế toán 48
  2.3.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 48
  2.3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán 48
  2.3.2 Đặc điểm hệ thống kế toán của công ty 50
  2.3.2.1 Chế độ chứng từ 50
  2.3.2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 50
  2.3.2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 52
  2.3.2.4 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 53
  2.3.2.5 Cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty 53
  2.4 Phân tích khái quát về tình hình tài chính tại Công ty 54
  2.4.1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định 54
  2.4.2 Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu 54
  2.4.3 Tình tăng giảm các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 55
  2.4.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính 55
  2.4.4.1 Sự biến động tài sản và nguồn vốn 56

  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
  3.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 59
  3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí. 59
  3.1.2 Đối tượng tính giá thành. 60
  3.1.3 Kỳ tính giá thành. 60
  3.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 60
  3.2.1 kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 60
  3.2.1.1 Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu. 60
  3.2.1.2 Chứng từ sử dụng. 61
  3.2.1.3 Tài khoản sử dụng 62
  3.2.1.4 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh. 62
  3.2.2 kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 68
  3.2.2.1 Đặc điểm 68
  3.2.2.2 Chứng từ sử dụng 68
  3.2.2.3 Tài khoản sử dụng 69
  3.2.2.4 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh 64
  3.2.3 kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 76
  3.2.3.1 Đặc điểm 76
  3.2.3.2 Chứng từ sử dụng 77
  3.2.3.2 Tài khoản sử dụng 79
  3.2.3.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh. 79
  3.2.4 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 84
  3.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 84
  3.2.4.2 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm. 85
  3.2.4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .85
  3.2.4.4 Tính giá thành sản phẩm .85


  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  4.1 Nhận xét 89
  4.1.1 Về bộ máy quản lý của Công ty. 89
  4.1.2 Về công tác kế toán của Công ty. 89
  4.1.2.1 Bộ máy kế toán. 89
  4.1.2.2 Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán 90
  4.1.2.3 Áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp 90
  4.1.3 kế toán CPSX. 90
  4.1.3.1 kế toán CPNVLTT 90
  4.1.3.2 kế toán CPNCTT. 91
  4.1.3.3 kế toán CPSXC. 91
  4.1.4 kế toán giá thành sản phẩm. 92
  4.2 Kiến nghị 92
  4.2.1 Kiến nghị chung. 92
  4.2.2 kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm. 93
  4.2.3 Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 96
  KẾT LUẬN. 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm Thủ Đức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status