Một số vấn đề về kế toán tập hợp chí phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201


PHẦN MỞ ĐẦU

sự cần thiết - phạm vi - mục đích
và phương pháp nghiên cứu đề tài

I. Sự cần thiết của đề tài:
Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá và cơ chế hạch toán kinh doanh, sự tồn tại của các doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như yếu tố chi phí; yếu tố thị trường; sự nhạy bén của đội ngũ cán bộ quản lý; độ nhanh nhậy, kịp thời và chính xác của các thông tin kế toán .
Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường là yêú tố giá cả. Nghĩa là cùng một loại sản phẩm chất lượng như nhau, mẫu mã quy cách đều phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhưng sản phẩm của doanh nghiệp nào có giá bán thấp hơn thì sẽ bán được nhiều hơn, sức cạnh tranh mạnh hơn. Như vậy để có thể chiến thắng trong cạnh tranh thì phải hạ thấp giá thành đơn vị sản phẩm, đây là một vấn đề nan giải đối với các nhà kinh doanh.
Việc hạ thấp giá thành đơn vị sản phẩm không phải là cứ tiến hành hạ bao nhiêu cũng được, mà việc hạ thấp giá thành vẫn phải đảm bảo đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo có lại. Làm được như vậy thì doanh nghiệp mới không bị phá sản và mới có thể tồn tại, phát triển. Vấn đề đặt ra ở đây, vậy thì để làm được điều đó doanh nghiệp cần phải tiến hành làm những gì - đây mới là điều cốt yếu của vấn đề.
Nghiên cứu đề tài này cụ thể sẽ giúp cho chúng ta thấy được những biện pháp cơ bản trong việc hạ thấp giá thành đơn vị sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc quản lý chi phí và tính giá thành chính xác là một biện pháp chủ yếu có tính chất quyết định đến hạ thấp giá thành sản phẩm. Trước hết việc quản lý chi phí phải được tiến hành một cách chặt chẽ, phải đảm bảo không bỏ sót chi phí, tập hợp đầy dủ kịp thời mới có thể tính đúng, tính đủ chi phí bỏ ra vào giá thành sản phẩm. Mặt khác các chi phí chờ phân bổ, trích trước phải được tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp, đúng với các đối tượng sử dụng, phù hợp với các kỳ chịu chi phí. Có như vậy thì mới tiết kiệm được chi phí và hạ giá thành một cách hợp lý.
Ngành sản xuất công nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế quốc dân, sản phẩm công nghiệp được cung cấp rộng rãi trên khắp thị trường đáp ứng nhu cầu sử dụng xã hội. Trong mỗi quốc gia ngành công nghiệp luôn giữ vai trò then chốt, là một trong những ngành trọng yếu đánh giá sự phát triển của đất nước đó .
Trong một xã hội, các ngành sản xuất có mối quan hệ mắt xích với nhau, tác động tương hỗ lẫn nhau cùng thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển. Do vậy trong hoạt động sản xuất công nghiệp cũng cũng như bao ngành sản xuất vật chất khác, cần phải phấn đấu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đó là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm, nhằm tăng thu nhập, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới trang bị kỹ thuật, nâng cao đời sống người lao động .
Để tiết kiệm chi phí một cách hợp lý, hạ giá thành sản phẩm, một trong những vấn đề quan trọng đó là tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Đây là khâu quan trọng nhất trong công tác kế toán, nó quyết định đến chất lượng, hiệu quả của toàn bộ công tác kế toán trong đơn vị. Nó cho phép tính toán chính xác đầy đủ chi phí bỏ ra, cung cấp số liệu cần thiết cho hoạt động quản lý. Chính vì vậy mà công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm rất được coi trọng nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho các bộ phận khác đạt hiệu quả cao hơn.
Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201 trong điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị, công tác kế toán đã vận dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất một cách phù hợp, linh hoạt và có những thành công nhất định. Tuy nhiên trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm vẫn còn một số vấn đề chưa được hoàn thiện. Qua thời gian thực tế ở đơn vị, với những kiến thức đã được trang bị, tôi nhận thấy tình hình tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã đạt được những thành tích nhất định, nhưng vẫn còn một số tồn tại cần phải hoàn thiện thêm, nhằm đảm bảo công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm được tốt hơn.
Với những lý do trên tôi đã nghiên cứu đề tài: “Một số vấn đề về kế toán tập hợp chí phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201”. Sau đây tôi xin trình bày vài nét về tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở đơn vị. Qua đó có một số ý kiến hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của đơn vị.
II. Mục đích của đề tài nghiên cứu:
Trong điều kiện hiện nay, kế toán là công cụ vô cùng nhạy bén trong quản lý kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để đạt được hiệu quả kinh doanh cao thì phải có biện pháp cụ thể trong tổ chức công tác kế toán của đơn vị, nhất là tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Chính vì vậy mà nghiên cứu đề tài này nhằm:
- Hệ thống nội dung những vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Nghiên cứu tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201. Từ đó nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở đơn vị đó.
III. Phạm vi của đề tài nghiên cứu:
- Nghiên cứu về mặt lý luận chung của bản chất chi phí kinh doanh, giá thành sản phẩm trong ngành sản xuất công nghiệp.
- Nghiên cứu về mặt thực tiễn tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201, trên cơ sở phân tích những ưu nhược điểm về mặt thực tiễn kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở đơn vị.
IV. Phương pháp nghiên cứu:
- Về mặt lý luận: Trên cơ sở tham khảo những tài liệu, sách giáo trình về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp, để trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận chung kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng trong Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201.
- Về mặt thực tiễn: Dùng phương pháp quan sát, khảo sát thực tế để tìm hiểu những vấn đề thực tiễn tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở đơn vị thực tế thực tập. Sau đó dùng phương pháp phân tích tổng hợp để đưa ra những vấn đề cần phải hoàn thiện, áp dụng thực tế vào đơn vị.
Kết cấu đề tài nghiên cứu bao gồm các phần sau:
Phần mở đầu.
Phần I: Những vấn đề lý luận chung vè kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp.
Phần II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL SXKDVL Sông Đà 201.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp XL SXKDVL S.Đà 201.
Phần kết luận.


Xem Thêm: Một số vấn đề về kế toán tập hợp chí phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL sản x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về kế toán tập hợp chí phí và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở Xí nghiệp XL sản x sẽ giúp ích cho bạn.