Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhán

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhán


  Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội – Công ty xây dựng 18

  lời mở đầu

  Doanh nghiệp là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật, chất phục vụ cho nhu cầu đời sống xă hội và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, các nhà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Với chi phí đầu vào tối thiểu doanh nghiệp phải tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội đồng thời phải đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Để đạt được điều này, doanh nghiệp phải thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có kế toán, đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng của công cụ quản lý tài chính doanh nghiệp.

  Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta có nhiều bước phát triển vượt bậc. Đóng góp cho sự phát triển này là nỗ lực phấn đấu không ngừng của ngành xây dựng cơ bản, một ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển của đất nước. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nó chung và tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất thoát vốn trong điều kiện xây dựng cơ bản trải qua những giai đoạn, thời gian thi công kéo dài và địa bàn rộng, phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, trước hết doanh nghiệp phải tổ chức tăng cường quản lý chặt chẽ, đặc biệt chú trọng vào công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Việc hạch toán đúng đắn và chính xác các khoản chi phí xản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ giúp các nhà quản lý và những người quan tâm nắm bắt được thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp do bộ phận kế toán cung cấp sẽ làm cơ sở để phân tích, đánh giá thình hình sử sụng vốn, lao động từ đó đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đồng thời nó cũng là cơ sở để nhà nưóc kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế.

  Trong thời gian thực tập tại chi nhánh Hà Nội – Công ty xây dựng 18, em nhận thấy vấn đề chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật cần được quan tâm trong công tác hạch toán kế toán tại chi nhánh. Chính vì vậy được sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Ngọc Tỉnh và sự quan tâm, giúp đỡ của các bác, các cô chú trong phòng kế toán tại chi nhánh Hà Nội, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu tìm hiểu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh với đề tài “ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội – Công ty xây dựng 18 “ nhằm vận dụng những kiến thức đã học ở trương vào nghiên cứu thực tiễn, từ đó phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh Hà Nội.

  Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm 3 phần chính :

  Phần I: Lý luận chung về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

  Phần II: thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội công ty xây dựng 18.

  Phần III: một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội.

  Do thời gian thực tập và kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo.

  Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Ngọc Tỉnh và các cô chú trong Công ty xây dựng số 18 đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
  Mục lục

  LỜI MỞ ĐẦU

  PHẦN I

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP


  I- Đặc điểm sản xuất xây lắp và ảnh hưởng của nó đến công tác hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp

  II- Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  1. Chi phí sản xuất

  1.1. Khái niệm và bản chất

  1.2. Phân loại chi phí sản xuất

  1.2.1. Phân loại theo yếu tố chi phí

  1.2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm sây lắp

  2. Giá thành

  2.1. Khái niệm và bản chất

  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp

  2.2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành

  2.2.2. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí

  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  4. Sự cần thiết và nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  4.1. Sự cần thiết

  4.2. Nhiệm vụ

  5. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  III. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.

  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

  1.1. Đối tượng và căn cứ hạch toán chi phí sản xuất

  1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

  2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

  2.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

  2.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  2.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  2.1.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

  2.1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung

  IV. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

  1.1. Đối tượng tínhg giá thành

  1.2. Phương pháp tính giá thành

  2. Đánh giá sản phẩm dở dang

  3. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo phương pháp kê khai thường xuyên.

  3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên

  V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương pháp khoán gọn.

  1. Chứng từ kế toán sử dụng

  2. Tài khoản sử dụng

  3. Phương pháp kế toán tại đơn vị giao khoán

  4. Phương pháp kế toán tại đơn vị nhận khoán

  PHẦN II:

  I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại chi nhánh Hà Nội

  1.Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh

  2. Quy trình hoạt động sản xuất xây lắp ở chi nhánh Hà Nội

  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất

  3.1. Tổ chức quản lý ở chi nhánh

  3.2. Tổ chức sản xuất ở chi nhánh

  4. Tổ chức công tác kế toán của chi nhánh

  4.1. Tổ chức bộ máy kế toán

  4.2. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại chi nhánh

  4.2.1. Hệ thống chứng từ kế toán

  4.2.2. Hệ thống Tài khoản sử dụng

  4.2.3. Sổ sách và báo cáo kế toán


  II. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội - Công ty xây dựng số 18

  1. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

  2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội

  2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất ở chi nhánh Hà Nội

  3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

  3.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung

  III. Giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội

  1. Đánh giá sản phẩm dỏ dang

  2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành

  3. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm

  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 18

  I. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh Hà Nội

  1. Những ưu điểm

  2. Những tồn tại

  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xâylắp tại chi nhánh Hà nội - Công ty xây dựng số 18

  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status