Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội
MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I. Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1 Các vấn đề chung về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1. Vấn đề lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
1.1.1.1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.1.2. Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2. Tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.2.1. Khái niệm về tiền lương
1.1.2.2. Các hình thức trả lương
- Theo thời gian
- Theo sản phẩm
1.1.2.3. Quỹ lương của doanh nghiệp
1.1.2.4. Các khoản trích theo lương
1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán
1.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.2.1.Thủ tục và chứng từ hạch toán
1.2.2.2. Tài khoản hạch toán
1.2.2.3. Phương pháp hạch toán
1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán
Chương II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Hà Nội
2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng,nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.1.3. Sơ lược về kết quả hoạt động của doanh nghiệp
2.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.4. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.4.1. Thủ tục, chứng từ
2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.4.3. Phương pháp kế toán
2.4.4. Sơ đồ hạch toán
2.5. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp
- Ưu điểm
- Tồn tại Chương III: Một số kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Kết luận.LỜI NÓI ĐẦU

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người, thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội :

Nội dung bản báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương .
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Hà Nội
Chương III: Một số kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương.
Do thời gian và hạn chế về thực tập báo cáo không thể tránh khỏi sai sót, em rất mong được sự cảm thông và đóng góp ý kiến của các thầy cô .
Em xin chân thành cảm ơn.


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà sẽ giúp ích cho bạn.