Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu v


  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường, mỗi chủ thể kinh doanh là một tế bào hình thành nên nền kinh tế đó. Các chủ thể kinh doanh này tồn tại, hoạt động và phát triển đan xen, liên kết giao hòa với nhau tạo ra một cơ cấu kinh tế. Chính trong cơ cấu kinh tế thị trường này, vì mục đích lợi nhuận hay vì mục đích nào đó khác mà các doanh nghiệp luôn tiến hành các hoạt động kinh doanh với nhau, hỗ trợ nhau cùng tìm ra cách để đạt được tốt nhất mục tiêu kinh tế mà mình đề ra. Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm sản đã và đang tiếp tục cố gắng, không ngừng hoàn thiện mình, đề ra những chiến lược phát triển lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của toàn ngành và của nền kinh tế quốc dân.

  Công tác hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính. Nó đóng vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường kế toán là công cụ cung cấp nguồn thông tin trung thực để đánh giá hiệu quả kinh tế và phương án quản lý, giúp các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp sử dụng tốt nhất nguồn vốn của mình để kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất.

  Đối với Công ty là một doanh nghiệp Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm sản thì hạch toán kế toán mà cụ thể là hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh giúp Công ty quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào góp phần thu được hiệu quả mong muốn.

  Nhận thức được điều này, qua thời gian học tập ở cùng thời gian thực tập tại Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty. Trên cơ sở đó em chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp". Nội dung báo cáo thực tập và chuyên đề bao gồm 2 phần

  Phần I :Báo cáo thực tập tổng hợp

  Phần II: Chuyên đề thực tập

  Chương I: Những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  Chương II: Thực trạng về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm nghiệp.

  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đồ mộc taị Công ty.

  Do thời gian nghiên cứu và trình độ bản thân có hạn, nên chắc chắn bài viết không tránh khỏi có những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy giáo và các bạn để bài viết được tốt hơn.

  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS-TS Nguyễn Minh Phương là người trực tiếp hướng dẫn em và tập thể cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm nghiệp đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập và chuyên đề .

  MỤC LỤC

  Lời nói đầu

  Phần I: Báo cáo thực tập

  Khái quát về công ty Xuất nhập khẩu và XD Nông lâm nghiệp 1

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1

  1.2. Chức năng hoạt động, nhiệm vụ và các ngành nghề kinh doanh 2

  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động 2

  1.4. Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm 4

  1.5. Nội dung tổ chức công tác kế toán của công ty 5

  1.6 Quy trình luân chuyển chứng từ 8

  1.7 Nhận xét đánh giá chung 8

  Phần II: Chuyên đề thực tập

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9

  1. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

  1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 9

  1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành 10

  1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 11

  2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11

  2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11

  2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12

  2.3. Kế toán tập chi phí nhân công trực tiếp 14

  2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 15

  2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 16

  3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 18

  3.1. Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí NVL trực tiếp 19

  3.2. Đánh giá sản phẩm dở theo sản phẩm hoàn thành tương đương 19

  3.3. Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí sản xuất định mức 19

  4. Tính giá thành sản phẩm 20

  4.1. Đối tượng tính giá 20

  4.2. Căn cứ xác định 20

  4.3. Phương pháp tính giá thành 20

  5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 21

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XD NLN 22

  1. Khái quát về công ty Xuất nhập khẩu và XD Nông lâm nghiệp 22

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22

  1.2. Chức năng hoạt động, nhiệm vụ và các ngành nghề kinh doanh 23

  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động 23

  1.4. Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm 25

  1.5. Nội dung tổ chức công tác kế toán của công ty 26

  1.6 Quy trình luân chuyển chứng từ 29

  1.7 Nhận xét đánh giá chung 29

  2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu và XD Nông lâm nghiệp 29

  2.1. Đối tượng tập hợp chi phí của Công ty 29

  2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

  2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 34

  2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 36

  2.5. Tổng hợp kế toán chi phí SX và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 41

  3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm của Công ty 44

  3.1. Đối tượng tính giá thành 44

  3.2 Tính giá thành thực tế tại công ty 44

  4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí và các biện pháp tăng cường quản lý chi phí 45

  4.1. Phân tích sự biến động của tổng giá thành 45

  4.2. Phân tích sự biến động của tổng giá thành theo từng khoản mục 45

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐỒ MỘC TẠI CÔNG TY 47

  1. Đánh giá khái quát về thực trạng quản lý và kế toán chi phí sản xuất sản phẩm 47

  2. Nhận xét về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 47

  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47

  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 48

  2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 48

  3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48

  3.1. Hạch toán đúng theo nội dung của các tài khoản 48

  3.2. Hoàn hiện việc hạch toán một số khoản mục chi phí sản xuất theo chế độ quy định 48

  3.3. Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thành theo hệ số để tính giá thành sản phẩm 50

  3.4. Điều kiện làm việc 50

  Kết luận

  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status