Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Thương Mại Hà Nội
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại
Công ty Thương Mại Hà Nội


Mục lục
Lời nói đầu
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

1. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG
1.1. Vai trò và ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán bán hàng
1.2. Yêu cầu quản lý đối với quá trình bán hàng và kết quả bán hàng
1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng, kết quả bán hàng

2. LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG
2.1 Lý luận về bán hàng và kết quả bán hàng
- Phương thức giao hàng trực tiếp
- Phương thức hàng gửi bán
2.2 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1 Doanh thu bán hàng
2.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.3.1. Tính trị giá vốn hàng đã bán
2.2.3.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.2.1. Chi phí bán hàng
2.2.3.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.2.3. Tính toán, phân bổ, kết chuyển CPBH, CPQLDN cuối kỳ
2.2.4 Kết quả bán hàng

3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
- Chứng từ
- Tài khoản kế toán sử dụng
3.2. Hệ thống sổ kế toán bán hàng, kết quả bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty
1.2.1.Chức năng
1.2.2.Nhiệm vụ
1.2.3.Quyền hạn
1.3. Đặc điểm kinh doanh của Công ty
1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

2. THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.2. Hình thức kế toán tại Công ty
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng trên máy vi tính ở Công ty Thương mại Hà Nội .
2.3.1. Nội dung doanh thu bán hàng
2.3.2. Chứng từ
2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.3.4. Quy trình nhập liệu
2.3.1 Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng
2.3.2 Kết toán thuế GTGT
2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.4.1 Kế toán chi phí bán hàng
2.3.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.5 Xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. MỘT SỐ NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ơ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Những ưu điểm
Một số điểm còn hạn chế
2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ỏ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI.
2.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương mại Hà Nội.
2.2 Các giải pháp cụ thể
2.2.1 . Đối với các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng
2.2.2 . Về việc tổ chức hạch toán chi tiết doanh thu cho từng nhóm hàng
2.2.3 . Về việc vận dụng mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Kết luận
Tài liệu tham khảo
LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua nền kinh tế thị trường ở nước ta đang dần đi vào ổn định. Các thành phần kinh tế hoạt động trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng, nổi bật lên trong đó là loại hình doanh nghiệp thương mại. Đây là một loại hình doanh nghiệp cơ bản của nền kinh tế hàng hoá, nó trực tiếp tham gia vào qúa trình lưu thông hàng hoá và góp phần giúp cho quá trình này diễn ra một cách liên tục thông suốt. Trước sự biến đổi phức tạp, khó lường của thị trường trong nước và xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp trong nước ngày càng phải nâng cao sức cạnh tranh của mình để có thể thích ứng và tồn tại. Bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã làm cho các doanh nghiệp càng phải chú trọng toàn diện hơn đến từng khâu kinh doanh của mình, không được phép đề cao hay xem nhẹ bất cứ một khâu nào. Trong kinh doanh thương mại nói chung bao gồm có ba khâu là mua, bán và dự trữ hàng hoá. Mấy năm trước đây chúng ta thường chỉ tập trung vào lĩnh vực bán ra, cố gắng làm thế nào để bán được nhiều hàng hoá càng tốt, nhưng với tình hình hiện nay thì quan niệm này có sự thay đổi. Ngoài việc chú trọng đến lĩnh vực bán hàng, các doanh nghiệp thương mại còn cần phải hết sức quan tâm tới lĩnh vực mua hàng và bảo quản dự trữ hàng hoá, vì nó là một một chuỗi liên tục khâu này có ảnh hưởng trực tiếp tới khâu kia, nêu hoạt động mua hàng tốt sẽ có tác động tốt tới hoạt động tiêu thụ cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của doanh nghiệp.
Là một doanh nghiệp thương mại hoạt động trong nền kinh tế thị trường, Công ty Thương mại Hà Nội luôn đặt vấn đề tiêu thụ hàng hoá lên hàng đầu. Nhiều biện pháp khác nhau đã được thực hiện và biến đổi linh hoạt để phù hợp với sự biến động liên tục của cơ chế thị trường trong đó công tác kế toán bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng.
Chính vì vậy, qua thời gian xuống Công ty Thương Mại Hà Nội tìm hiểu thực tiễn, với mục đích nâng cao năng lực thực tế, thực hành các kiến thức đã học trong thực tiễn, em đã quyết định chọn đề tài chuyên đề thực tập là: ”Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Thương Mại Hà Nội “.
Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp:
Ngoài lời nói đầu, mục lục, kết luận, phụ lục chuyên đề được chia thành 3 phần chính:

Phần I - Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng.
ở doanh nghiệp.
Phần II - Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng, kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại Hà Nội
Phần III - Một số đề xuất hoàn thiện công tác kế toán bán hàng, kết quả bán hàng ở Công ty Thương mại Hà Nội.

Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn các anh chị trong phòng kế toán Công ty Thương Mại Hà Nội đã giúp đỡ để em hoàn thành Chuyên đề thực tập này.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Thương Mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Thương Mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.