Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị


  Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị

  Lời nói đầu


  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước đã mở ra những cơ hội cho sự phát triển của các Doanh nghiệp.

  Các doanh nghiệp này với ý nghĩa là tế bào của nền kinh tế hoạt động nhằm cung cấp các hàng hóa, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu sinh hoạt của con người và nhu cầu sản suất kinh doanh của toàn xã hội. Đối với các doanh nghiệp này, tiêu thụ là giai đoạn cực kì quan trọng trong mỗi chu kì kinh doanh vì nó có tính chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp và cũng chỉ có thể giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng của mình là: “cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng”.

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản nhất chi phối mọi loại nghiệp vụ khác. Các chu kì kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi các doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

  Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cần phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhuận nhất, xu hướng kinh doanh của chúng như thế nào, nên đầu tư mở rộng kinh doanh chúng hay chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác. Do vậy, việc tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp cho các nhà quản lí phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư có hiệu quả nhất là vô cùng cần thiết.

  Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung và hạch toán tiêu thụ nói riêng. Với mong muốn tiếp tục củng cố và nâng cao hiểu biết về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. Được sự giúp đỡ tận tình của Thạc sỹ Phạm Thị Thủy cùng phòng tài chính công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị”.

  Việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn cách thức tổ chức hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội. Từ đó em có thể thu được những kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công việc sau này.

  Bài chuyên đề thực tập tốt nghiệp được trình bày theo ba phần cơ bản sau :


  Phần I : Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.

  Phần II : Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội.

  Phần III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội.


  Em rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, phòng tài chính công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội và các bạn để chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.


  Mục lục


  Trang

  Lời nói đầu 1


  Phần I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp 3

  1. Khái quát về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 3

  1.1. Khái niệm về tiêu thụ. 3

  1.2. Các phương thức tiêu thụ trong các doanh nghiệp. 3

  1.3. Xác định kết quả tiêu thụ. 5

  1.4. Mối quan hệ giữa tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 5

  1.5. Vai trò, ý nghĩa của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 6

  1.6. Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ hạch toán. 7

  2. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX). 8

  2.1. Khái niệm 8

  2.2. Tài khoản sử dụng 9

  2.3. Phương pháp hạch toán. 10

  2.3.1. Phương pháp bán hàng trực tiếp. 10

  2.3.2. Phương thức chuyển hàng (gửi bán). 10

  2.3.3. Phương thức bán hàng qua đại lí. 11

  2.3.4. Bán hàng trực tiếp cho khách hàng trả góp. 11

  2.3.5. Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng. 12

  2.3.6. Hạch toán tiêu thụ ở các doanh nghiệp làm nhiệm vụ gia công. 12

  2.3.7. Các trường hợp khác được coi là tiêu thụ. 13

  3. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kì (KKĐK). 14

  3.1. Khái niệm 14

  3.2. Tài khoản sử dụng 15

  3.3. Phương pháp hạch toán. 15

  4. Hạch toán quá trình xác định kết quả tiêu thụ. 16

  4.1. Hạch toán các khoản giảm doanh thu và xác định doanh thu thuần. 16

  4.1.1. Hạch toán các khoản giảm doanh thu. 16

  4.1.2. Xác định và kết chuyển doanh thu bán hàng thuần. 17

  4.2. Xác định giá vốn hàng bán. 18

  4.2.1. Theo phương pháp kê khai tài sản thường xuyên (KKTX). 18

  4.2.2. Phương pháp KKĐK 19

  4.3. Hạch toán chi phí ngoài sản xuất. 20

  4.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng 20

  4.3.2. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp (QLDN). 21

  4.4. Hạch toán kết quả tiêu thụ 24

  5 . Hệ thống sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 25

  6. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở một số nước trên thế giới. 28

  6.1. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Pháp. 28

  6.1.1. Hạch toán tiêu thụ. 28

  6.1.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ. 29

  6.2. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Mỹ. 30

  6.2.1. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá của Mỹ. 30

  6.2.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ. 31

  7. Chuẩn mực kế toán quốc tế về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 32


  Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel. 33

  1 - Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy hoạt động tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 33

  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 33

  1.2 . Tổ chức và quản lý công ty . 37

  2. đặc điểm công tác kế toán của công ty . 38

  2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán . 38

  2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp . 40

  3.Thực trạng hạch toán tiêu thụvà xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel) 42

  3.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm ở Vietel. 42

  3.1.1.Sản phẩm công nghiệp 42

  3.1.2. Sản phẩm xây lắp 42

  3.2. Hạch toán tiêu thụ tại Vietel 43

  3.2.1. Tài khoản (TK)sử dụng và chứng từ liên quan. 44

  3.3 Hạch toán chi phí tiêu thụ. 56

  3.3.1 Hạch toán chi phí bán hàng 56

  3.3.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 57

  3.4 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel 58

  3.4.1 Tài khoản sử dụng 58

  3.4.2 Phương pháp hạch toán 58

  3.5. Phân tích hiệu quả tiêu thụ . 62


  Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel. 68

  1. Đánh giá khái quát về công ty. 68

  1.1 Những ưu điểm và thuận lợi đạt được. 68

  1.2 Những nhược điểm và khó khăn của Công ty: 70

  2. Một số ý kiến đóng góp . 72

  2.1 Một số ý kiến về công tác quản lý. 72

  2.2 Về công tác kế toán 75

  Biểu số 21:Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử chi phí 78


  Kết luận. 83


  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status