Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh


  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh

  Lời mở đầu

  Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất phải biết hạch toán kinh tế sao cho có thể tự trang trải các khoản chi phí và có lợi nhuận mong muốn.

  Vì vậy, bất cứ một đơn vị kinh tế nào dù lớn hay nhỏ đều phải tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế hiện nay, phải tính toán, suy nghĩ tìm ra những biện pháp tối ưu nhất trong công tác tổ chức sản xuất - kinh doanh, phải lấy thu nhập về tiêu thụ sản phẩm bù đắp mọi chi phí cho sản xuất. Chỉ có như vậy các doanh nghiệp mới có đầy đủ điều kiện để tiếp tục quá trình tái sản xuát giản đơn và thực hiện được nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

  Một vấn đề đặt ra cho tất cả các nhà kinh doanh là làm thế nào để chi phí bỏ ra cho sản xuất sản phẩm là thấp nhất mà lợi nhuận thu về lại cao nhất. Đây là một vấn đề rất phức tạp trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Muốn vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần có những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về chi phí để xác định được giá thành sản phẩm. Trên cơ sở đó, xác định giá bán hợp lý, cơ cấu sản phẩm tối ưu nhằm tận dụng tối đa khả năng sản xuất để đạt được lợi nhuận cao nhất.

  Đối với Công ty cơ khí Đông Anh việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu: “Nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp giá thành sản phẩm”. Cùng với những kiến thức em đã tổng hợp và tích luỹ được về chuyên ngành kế toán trong thời gian học tập ở trường, kết hợp với quá trình tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty cơ khí Đông Anh, em đã nhận thấy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Đây cũng là một vấn đang được các doanh nghiệp quan tâm, do đó em lựa chọn đề tài:

  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh  ” cho bài luận văn tốt nghiệp của mình, với các nội dung chính sau:

  Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Phần II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí Đông Anh

  Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cơ khí Đông Anh

  Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo cũng như các cô, các bác trong phòng kế toán của Công ty nhưng với trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót.

  Em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo trong bộ môn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


  MỤC LỤC

  Danh mục các chữ viết tắt 1

  Danh mục sơ đồ 2

  Danh mục bảng biểu 3

  Lời mở đầu 4

  Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6

  1. Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường tác động đến kế toán trong doanh nghiệp công nghiệp 6

  2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất ở doanh nghiệp sản xuất 8

  2.1. Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 8

  2.1.1. Chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất 8

  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 10

  2.2. Giá thành, phân loại giá thành và sự cần thiết phải tính giá thành 14

  2.2.1. Giá thành và sự cần thiết phải tính giá thành 14

  2.2.2. Phân loại giá thành 15

  2.3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

  3. Nội dung cơ bản của phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16

  3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16

  3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 17

  3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19

  3.3.1. TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp 21

  3.3.2. TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 22

  3.3.3. TK627 - Chi phí sản xuất chung 22

  3.3.4. TK154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 23

  4. Đánh giá sản phẩm dở dang 24

  4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp hoặc chi phí NVL chính trực tiếp 24

  4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 25

  5. Phương pháp tính giá thành 26

  5.1. Đối tượng tính giá thành 26

  5.2. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 27

  5.3. Các phương pháp tính giá thành 27

  5.3.1. Phương pháp tính giá thành thực tế 28

  5.3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 28

  6. Hệ thống sổ kế toán 29

  7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở một số nước trên thế giới 31

  7.1.Kế toán chi phí và tính giá thành tại Pháp 31

  7.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Mỹ 32

  Phần II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm tại công ty cơ khí Đông Anh 35


  1. Đặc điểm chung của Công ty có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất

  và tính giá thành sản phẩm 35

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cơ khí Đông Anh 35

  1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 38

  1.3. Đặc điểm sản xuất và qui trình công nghệ sản phẩm chủ yếu của Công ty 42

  1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty 43

  1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 43

  1.4.2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành 45

  2. Kế toán c hi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí

  Đông Anh 47

  2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty 47

  2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp 47

  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất

  ở doanh nghiệp 48

  2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty cơ khí

  Đông Anh 49

  2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50

  2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57

  2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 64

  2.2.3.1.Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 65

  2.2.3.2. Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ 65

  2.2.3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 66

  2.2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 68

  2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

  Công ty cơ khí Đông Anh 70

  2.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty 70

  2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty cơ khí Đông Anh 72

  2.3.3. Nội dung công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh 73

  2.3.3.1. Đốii tượng và kỳ tính giá thành 73

  2.3.3.2. Phương pháp tính giá thành 73

  Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí

  sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cơ khí Đông Anh 75


  1. Những ưu điểm trong công tác kế toán của Công ty 76

  2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành

  sản phẩm tại Công ty cơ khí Đông Anh 78

  2.1. Xác định lại đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 78

  2.2. Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 79

  2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung 79

  2.4. Phương pháp tính giá thành 80

  Kết luận 85

  Danh mục tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status