Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí Ngô Gia Tự
LỜI MỞ ĐẦU

Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quản lý tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường cú sự quản lý của nhà nước, đất nước đang từng bước đi lờn CNH- HĐH. Hơn nữa, việc tham gia vào WTO đó tạo ra nhiều cơ hội cũng như thỏch thức đối với doanh nghiệp.
Để cú thể tồn tại được trờn thương trường, cỏc doanh nghiệp phải chủ động trong kinh doanh, tự hạch toỏn kinh doanh, đảm bảo lấy thu bự chi và cú lói. Do vậy, cỏc doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ tất cả cỏc khõu của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh nhằm phỏt huy nội lực, tận dụng nguồn ngoại lực để cú thể giảm chi phớ đến mức thấp nhất và đạt lợi nhuận cao nhất.
Nguyờn vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quỏ trỡnh sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nờn thực thể của sản phẩm. Đặc biệt trong doanh nghiệp sản xuất, chi phớ nguyờn vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phớ sản xuất, chỉ một sự biến động nhỏ của chi phớ nguyờn vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến giỏ thành sản phẩm và cũng tức là ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, để quản lý và sử dụng nguyờn vật liệu một cỏch cú hiệu quả, tiết kiệm thỡ doanh nghiệp phải tổ chức cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu là điều kiện quan trọng đê quản lý và thỳc đẩy việc cung cấp đầy đủ kịp thời,trỏnh tỡnh trạng thiếu hụt,dư thừa,hư hao mất mỏt Nguyờn vật liệu trong tất cả cỏc khõu của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh.
Là sinh viờn ngành kế túan khoa kinh tế và quản trị kinh doanh trường Viện đaị học mở Hà Nội, sau một thời gian thực tập tại cụng ty cơ khớ Ngụ Gia Tự nhận thức được tầm quan trọng của nguyờn vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất, đồng thời được sự chỉ bảo tận tỡnh của cụ hướng dẫn và sự giỳp đỡ của cỏc cụ chỳ trong phũng Tài Chớnh - Kế Toỏn em đó đi sõu nghiờn cứu đề tài kế toỏn nguyờn vật liệu ở cụng ty Cơ khớ Ngụ Gia Tự. Mục đích của việc nghiờn cứu đề tài này là để tỡm hiểu cụng tỏc kế toỏn nghuyờn vật liệu ở cụng ty nhằm học hỏi thờm kiến thức thực tế tỡm ra những mặt mạnh những vấn đề cũn tồn tại và đề xuất biện phỏp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nguyên vật liệu ở cụng ty cơ khớ Ngô Gia Tự


MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I, Tỡm hiểu chung về tổ chức cụng tỏc kế toỏn của cụng ty cơ khí Ngô Gia Tự 3

1.1 Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn 3
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toỏn 5
1.3 Cỏc chế độ và phương phỏp ỏp dụng 7
Phần II Kế toỏn chi tiết nguyờn vật liệu 9
2.1 Đặc điểm chung về nguyờn, vật liệu sử dụng 9
2.1.1 Phõn loại nguyờn, vật liệu 9
2.1.2 Đánh giỏ nguyờn, vật liệu 10
2.2 Chứng từ kế toỏn sử dụng nguyờn, vật liệu 11
2.2.1 Chứng từ kế toỏn tăng nguyờn, vật liệu 11
2.2.2 Chứng từ kế toỏn giảm nguyờn, vật liệu 25
2.3 Kế toỏn chi tiết nguyờn, vật liệu tại kho 25
2.4 Kế toỏn chi tiết nguyờn, vật liệu tại phũng kế toỏn 27
Phần III Kế toỏn tổng hợp nguyờn, vật liệu 31
3.1 Tài khoản sử dụng 31
3.2 Kế toỏn tổng hợp tăng nguyờn, vật liệu 31
3.3 Kế toỏn tổng hợp giảm nguyờn, vật liệu 41
Kết luận 51


Xem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí Ngô Gia Tự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí Ngô Gia Tự sẽ giúp ích cho bạn.