Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải

MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp sản xuất là lợi nhuận. Để được mục đích này, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là vừa bảo toàn, vừa đẩy mạnh vòng quay của vốn kinh doanh. Giá trị của nguyên vật liệu là biểu hiện của vốn lưu động, là một phần của vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. Vì vậy sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm, hiệu quả là một biện pháp bảo toàn và đẩy nhanh vòng quay của vốn kinh doanh.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Để tối đa hoá lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải giảm được chi phí nguyên vật liệu một cách hợp lý. Hiện nay việc cạnh tranh là không thể tránh khỏi, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì bên cạnh việc bảo toàn chất lượng sản phẩm thì phải sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu hạ chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm một cách hợp lý để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Vật liệu là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho. Do vậy việc tổ chức hạch toán kế toán NVL là một yêu cầu tất yếu của quản lý. Quản lý tốt công tác hạch toán vật liệu sẽ giúp cho việc cung cấp vật liệu giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp.
Xuất phát từ mặt lý luận thưc tế đồng thời trong thời gian thực tập ở chi nhánh công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải, được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán Công ty, các thầy cô trong khoa kế toán và đặc biệt là sự hướng dẫn của cô giáo Trần Hương Nam, em đã đi sâu vào nghiên cứu và chọn đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải " làm chủ đề cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận; Luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Một số lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại CN công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại CN công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà HảiLỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Ý nghĩa và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu đối với doanh nghiệp sản xuất
II. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
III. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
1. Phân loại nguyên vật liệu
2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.1. Đánh giá NVL nhập kho
2.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho
IV. Kế toán chi tiết NVL
1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.1. Phương pháp thẻ song song
1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.3. Phương pháp sổ số dư
2. Sổ kế toán chi tiết NVL
V. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
VI. Kiểm kê, đánh giá nguyên vật liệu
1. Kiểm kê nguyên vật liệu
1.1 Trường hợp kiểm kê phát hiện vật liệu hư hỏng, mất mát
1.2 Trường hợp kiểm kê phát hiện nguyên vật liệu thừa
2. Đánh giá vật liệu tồn kho
VII. Các hình thức kế toán áp dụng
1. Sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp
2. Sổ sách sử dụng trong kế toán chi tiết nguyên vật liệu

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - DU LỊCH HÀ HẢI
I. Khái quát chung về chi nhánh công ty cổ phần xây dựng - du lich Hà Hải
1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty
2. Các ngành nghề kinh doanh chính
3. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần xây dựng – du lịch Hà Hải
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh công ty cổ phần xây dựng- du lịch Hà Hải
5. Tổ chức bộ máy kế toán của chi nhanh công ty cổ phần xây dựng- du lich Hà Hải
6. Chế độ kế toán và sổ sách chi nhánh công ty áp dụng
7. Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty xây dựng- du lịch Hà Hải
II. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải
1. Công tác tổ chức quản lý nguyên vật liệu
1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu
1.2. Phân loại NVL
1.3. Công tác quản lý NVL
2. Đánh giá nguyên vật liệu
2.1. Tớnh giỏ nguyờn vật liệu nhập kho
2.2. Tớnh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho
3. Thủ tục nhập - xuất kho NVL
3.1. Thủ tục nhập kho
3.2. Thủ tục xuất kho
4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
4.1. Chứng từ sử dụng
4.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
5. Kế toán tổng hợp về nguyên vật liệu
5.1. Tài khoản sử dụng
5.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ
5.2.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
5.2.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
6. Kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - DU LỊCH HÀ HẢI
3.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán vật liệu tại chi nhánh công ty xây dựng - du lịch Hà Hải
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Một số tồn tại của công tác kế toán nguyên vật liệu ở CN công ty XD - DL Hà Hải
3.2. Những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật liệu ở CN công ty xây dựng - du lịch Hà Hải
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải sẽ giúp ích cho bạn.