Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ giao nhận, vận chuyển hàng và xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty TRANSIMEX SAIGON (Chi nhánh tại Hà Nội)

MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường có sự điều chế của nhà nước, cùng với sự vận động không ngừng của xã hội, các đơn vị kinh tế trong nước ta đang ra sức cải thiện và đổi mới phương thức hoạt động nhằm tìm kiếm những cơ hội, mở rộng quy mô hoạt động.
Cùng với sự đổi mới đi lên đó, Công ty TRANSIMEX – SAIGON đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tồn tại và phát triển. Cho đến nay công ty có thể khẳng định được vị trí của mình trên thị trường trong nước và cả nước ngoài, bằng việc vận chuyển, giao nhận hàng. Một lĩnh vực hoạt động hết sức mới mẻ trong nền kinh tế thị trường nước ta. Từ trước đến nay các doanh nghiệp chỉ tập chung vào việc khai thác đầu tư sản xuất mà ít có doanh nghiệp nào chú ý đến khâu lưu thông và ít ai đặt ra câu hỏi: “ hàng của doanh nghiệp mình sản xuất sẽ được chuyển giao cho người bán như thế nào?”.
Để đáp ứng yêu cầu cấp bách đó Công ty TRANSIMEX – SAIGON đã manh dạn đi sâu vào lĩnh vực giao nhận, vận chuyển hàng, đảm bảo cho khâu lưu thông hàng hóa được nhanh gọn, thuận tiện. Mặc dù không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng những chuyến hàng được giao đến tay người nhận theo yêu cầu của khách hàng là những sản phẩm được tạo ra bằng cả sự cố gắng và công sức của mỗi nhân viên trong công ty. Không phụ lại sự cố gắng đó cho đến nay công ty đã ký kết được rất nhiều hợp đồng với các hãng lớn ở các nước như Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông . Để đạt được những thành quả như hôm nay lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty đã cố gắng và lỗ lực rất nhiều, bằng sự lỗ lực và sáng tạo để hoạt động giao nhận vận chuyển hàng được nhanh chóng và thuận lợi nhằm tăng doanh thu tiết kiệm chi phí để có lãi.
Cùng với sự phát triển của toàn công ty, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán xác định kết quả giao nhận vận chuyển hàng nói riêng đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng những yêu cầu công ty các nhà quản trị.
Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của hạch toán tiêu thụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa và xác định kết quả giao nhận, qua thời gian thực tập tại Công ty TRANSIMEX – SAIGON (Chi nhánh tại Hà Nội) em xin chọn đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ giao nhận, vận chuyển hàng và xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty TRANSIMEX SAIGON (Chi nhánh tại Hà Nội) làm báo cáo chuyên đề của mình với mong muốn nắm bắt và hiểu rõ thêm về công tác hạch toán giao nhận vận chuyển hàng và xác định KQKD trên cơ sở đó đóng góp đề xuất của mình trong việc hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ giao nhận vận chuyển hàng và xác định kết quả kinh doanh.
Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài của em gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về việc tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định KQKD tiêu thụ trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
Phần II: Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ giao nhận vận chuyển hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TRANSIMEX SAIGON (Chi nhánh Hà Nội)
Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thu giao nhận vận chuyển hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TRANSIMEX SAIGON (Chi nhánh tại Hà Nội)
Là một sinh viên, lần đầu tiên được tiếp cận với công tác kế toán và trước một đề tài lớn mặc dù rất cố gắng song bài viết của em không tránh khỏi những sai sót, vì vậy em rất mong được sự đóng góp sửa chữa của thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ
I. Vai trò và ý nghĩa của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1. Đặc điểm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
2.Một số khái niệm
3. Vai trò, ý nghĩa của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh
4. Nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
5. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ
5.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp
5.2. Phương thức gửi bán (chuyển hàng theo hợp đồng)
5.3. Phương thức bán hàng trả góp
5.4. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
5.5. Phương thức hàng đổi hàng
5.6. Một số trường hợp tiêu thụ khác
II. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ
1. Hạch toán giá vốn hàng bán
1.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.2. Tài khoản sử dụng
1.3. Trình tự hạch toán
2. Hạch toán doanh thu bán hàng
2.1. Nội dung
2.2. Tài khoản sử dụng
2.3. Phương pháp hạch toán
3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.1. Hạch toán giảm giá hàng bán
3.2. Hạch toán hàng bán bị trả lại
3.3. Hạch toán chiết khấu thương mại
4. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi
4.1. Nội dung
4.2.Tài khoản sử dụng
4.3. Phương pháp hạch toán
III. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ
1. Hạch toán chi phí bán hàng
1.1. Nội dung
1.2. Tài khoản sử dụng
1.3. Phương pháp hạch toán
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.1. Nội dung
2.2.Tài khoản sử dụng
2.3. Phương pháp hạch toán
3. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ
3.1. Xác định kết quả tiêu thụ của hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2. Tài khoản sử dụng
3.3. Phương pháp hạch toán
IV. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký- Sổ cái
2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
3. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ
4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký- Chứng từ

Phần II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, CF & XĐKQKD Ở CÔNG TY TRANSIMEX - SÀI GÒN (CHI NHÁNH HÀ NỘI)
I/ Đặc điểm tình hình chung công ty Transimex-SG
A. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
1. Quá trình hình thành & phát triển công ty
2 . Chức năng nhiệm vụ của Cty Transimex Saigon
3. Đặc điểm về sản phẩm, thị trường của Cty Transimex Saigon
4. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty Transimex Saigon ( Chi nhánh Hà nội.)
5. Những thành tựu kinh tế đã đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh gần đây
B. Đặc điểm của tổ chức kế toán
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Cty Transimex
2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Cty Transimex Saigon (Chi nhánh Hà nội)
II/ Thực trạng công tác tiêu thụ vận chuyển giao nhận hàng hoá các chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty Transimex- SG ( Chi nhánh tại hà nội)
A/ Tình hình công tác giao nhận hàng
1. Đặc điểm về quá trình tiêu thụ vận chuyển giao nhận hàng hóa
2/ Các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, giao nhận, vận chuyển hàng
3/ Các phương thức tiêu thụ, vận chuyển giao nhận hàng hóa và thể thức thanh toán
B/ Kế toán tiêu thụ, giao nhận vận chuyển hàng tại công ty TRANSIMEX- SAIGON ( Chi nhánh Hà nội)
1. TK511: Doanh thu bán hàng
2/ Hạch toán phải thu khách hàng
3/ Hạch toán thuế GTGT đầu ra
4/ Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Transimex- SG ( Chi nhánh tại Hà nội)

Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRANSIMEX-SAIGON (CHI NHÁNH HÀ NỘI)
I. Đánh giá khái quát tình hình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hoá ở công ty transimex-saigon (Chi nhánh Tại Hà Nội)
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu Thụ trong hoạt động giao nhận , vận chuyển hàng và xác định kết quả tiêu thụ của công ty TRANSIMEX-SAIGON (Chi nhánh tại Hà Nội)

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ giao nhận, vận chuyển hàng và xác định kết qủa kinh doanh tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ giao nhận, vận chuyển hàng và xác định kết qủa kinh doanh tại sẽ giúp ích cho bạn.