Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt


  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt

  LỜI NÓI ĐẦU


  Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường diễn ra rất gay gắt, sự sống còn của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh của sự cạnh tranh. Đối với mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh, muốn tồn tại được cần phải chiếm lĩnh được thị trường, được người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp cả về chất lượng và giá cả. Các doanh nghiệp đều mong muốn có một sự kết hợp tối ưu giữa các yếu tố sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý mà người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần phải thường xuyên theo dõi thông tin về giá cả thị trường để có thể tính toán chi phí sản xuất như thế nào để thu lại được một lợi nhuận tối đa.

  Ngày nay, khi sự cạnh tranh không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh về chất lượng của sản phẩm mà còn là sự cạnh tranh về giá cả, thì vấn đề giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm luôn luôn được đặt lên mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp.Vấn đề này tuy không còn mới mẻ, nhưng nó luôn là vấn đề mà mọi doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Vậy các doanh nghiệp cần có biện pháp gì để có thể đạt được mục tiêu: Giảm chi phí, hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm, tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường.

  Chính vì vậy, việc hạch toán chi phí và tính đúng giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, tính giá thành, mặt khác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có biện pháp phấn đấu hạ thấp giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là một trong những điều kiện quan trọng để sản phẩm của doanh nghiệp có thể đứng vững được trên thị trường và có sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường của các doanh nghiệp khác. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những phần hành quan trọng cuả kế toán, nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý của doanh nghiệp nói riêng cũng như quản lý vĩ mô của nhà nước nói chung.

  Ở nước ta, sau nhiều năm chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Nhiều doanh nghiệp do đã quen trong cơ chế quan liêu, bao cấp, quen với việc hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch chỉ tiêu mà không chú ý đến hiệu quả thực sự nên đã không đứng vững được trong cơ chế thị trường và đã phải giải thể. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những doanh nghiệp nhà nước đã tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn, sản xuất ngày càng đi lên, quy mô ngày càng phát triển. Công ty Tân Việt là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh hàng may mặc, không những đứng vững được mà còn phát triển lớn mạnh trong những năm gần đây, sản xuất ngày càng đi lên, có những chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt nhằm hoà nhập với xu hướng phát triển chung của đất nước hiện nay.

  Nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại Công ty Tân Việt em nghiên cứu, tìm hiểu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và hoàn thành chuên đề tốt nghiệp với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt ”


  MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 3


  1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

  3

  1.1.1 Chi phí sản xuất. 3

  1.1.2 Giá thành sản phẩm. 6

  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 7

  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7

  1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  8

  1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 8

  1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

  1.3 Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

  9

  1.3.1 Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

  1.3.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TÂN VIỆT . 30

  2.1 Tổng quan về Công ty Tân Việt 30

  2.1.1 Sự ra đời, chức năng và nhiệm vụ của Công ty Tân Việt . 31

  2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Tân Việt . 31

  2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Tân Việt . 31

  2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty Tân Việt .

  33

  2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công tyTân Việt . 36

  2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 36

  2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty. 37

  2.2.3 Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất. 38

  2.2.4 Hạch toán chi phí trả trước. 43

  2.2.5 Hạch toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 44

  2.2.6 Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất. 45

  2.2.7 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng. 47

  2.3 Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty Tân Việt 49

  2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 49

  2.3.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 49

  2.3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 50

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTÂN VIỆT . 53

  3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân VIệt . 53

  3.1.1 Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 53

  3.1.2 Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân Việt .

  55

  3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân Việt .

  57

  3.2.1 Ý kiến 1: Hoàn thiện về việc trích BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn. 57

  3.2.2 Ý kiến 2: Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. 58

  3.2.3 Ý kiến 3: Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 59

  3.2.4 Ý kiến 4: Hoàn thiện Bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí.

  60

  KẾT LUẬN. 61

  TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status