Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may ở Công ty TNHH Đức Phương

MỞ ĐẦU

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lợi nhuận luôn là mối quan tâm hàng đầu, đó cũng là mục đích cuối cùng của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt của nó. Mỗi doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh của mình làm thế nào để tồn tại và phát triển là cả một vấn đề mang tính sống còn. Để đạt được như vậy các nhà quản trịdn phải nắm bắt được những yêu cầu của thị trường đối với những sản phẩm mà doanh nghiệp mình đang sản xuất, đó chính là các thông tin tín hiệu của thị trường mà hiện nay các doanh nghiệp đang dần nắm bắt.
Mặt khác Việt Nam đã gia nhập WTO, lúc này các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài đang cùng đứng trong một sân chơi với những qui định và luật chơi chung. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ trong công việc sản xuất kinh doanh của mình để thích ứng với một thị trường cạnh tranh mới. Việt Nam gia nhập WTO với qui định xoá bỏ hàng rào thuế quan. Đây là một cơ hội tốt đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Bản thân mỗi doanh nghiệp cần phải ý thức rõ được điều này, không thể đứng ngoài sự hội nhập bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ. Cuộc cạnh tranh này rất gay gắt và khó khăn bởi những khả năng về khoa học công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực có trình độ cao của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế sovới các doanh nghiệp nước ngoài. Muốn đứng vững và phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có những chiến lược, chính sách trước mắt cũng như lâu dài phù hợp với các doanh nghiệp nước ngoài. Muốn đứng vững và phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có những chiến lược, chính sách trước mắt cũng như lâu dài phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh củe mình. Để đáp ứng được điều này các doanh nghiệp cần phải xem xét nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp và công cụ quản lý của mình. Trong đó kế toán là một công cụ không thể thiếu được. Đồng thời kế toán cũng là nguồn cung cấp thông tin kinh tế đáng tin cậy để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó, công tác hạch toán nói chung, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng được nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm.
Cũng như mọi doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Đức Phương chịu sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường. Với tư cách là một doanh nghiệp sản xuất thì hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là trọng tâm của công tác kế toán. Nó có ý nghĩa rất lớn đóng góp vào sự tồn tại và phát triển của công ty.
Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Đức Phương. Được sự đồng ý của bộ môn kế toán, khoa kế toán trường Cao đẳng nghề cơ điện. Em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Phương". Với mong muốn rằng em sẽ nắm bắt được thực tế phương pháp hạch toán, hoàn thành tốt đề tài của mình.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạngvề công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Phương.
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Phương.LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1. Chi phí sản xuất
1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng và mục đích của chi phí
1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm
1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí
2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
2.1. Giá thành sản phẩm
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
2.2.1.Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành
Phân lọai giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành
3. Sự cần thiết của việc hạch toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán
3.1. Sự cần thiết của việc hạch toán tập hợp SX và tính giá thành sản phẩm
3.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
5. Kế toán tập hợp sản phẩm chi phí sản xuất
5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
5.2.1. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
5.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
5.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
5.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
5.3.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên
5.3.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
6.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
6.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
6.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
7. Tính giá thành sản phẩm
7.1. Đối tượng tính giá thành
7.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
7.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp)
7.2.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số
7.2.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
7.2.4. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí
7.2.5. Tính giá thành theo phương pháp cộng chi phí
7.2.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức
7.2.8. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG
1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Đức Phương
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Phương
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đức Phương
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Đức Phương
1.4. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Đức Phương
2. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Đức Phương
3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
4.1. Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp
4.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
4.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung
4.4. Tổng hợp chi phí toàn công ty
5. Phương pháp tính giá thành ở Công ty TNHH Đức Phương
5.1. Đối tượng tính giá thành
5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Phần III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
1. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Đức Phương
1.1. Ưu điểm
1.2. Nhược điểm
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may ở Công ty TNHH Đức Phương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may ở Công ty TNHH Đức Phương sẽ giúp ích cho bạn.