Công tác kế toán thống kê tài chính Bưu điện Huyện

Lời mở đầu


Ngành Bưu Điện đã ra đời và trưởng thành từ khi có Đảng, nó thực sự giữ vai trò chủ lực, không chỉ kinh doanh mà làm tốt công tác xã hội và nghĩa vụ công ích, luôn đảm bảo thông tin cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, phục vụ nhu cầu thông tin, phuc vụ đời sống văn hóa tình cảm của nhân dân. Nó góp phần phát triển kinh tế, chính trị xã hội, thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế của mỗi nước.
Để làm tốt được vai trò đó, ngành Bưu điện phải luôn phát triển và đổi mới. Sự phát triiển và đổi mới đó đòi hỏi phải có sự đóng góp của tất cảc các bộ phận trong ngành. Trong đó bộ phận kế toán đóng vai trò chủ chốt không thể thiếu, là công cụ hữu hiệu đối với hoạt động tài chính, kinh tế, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nay tôi được Ban lãnh đạo Bưu Điện Tỉnh giao thử việc tại Phòng Tài chính - Kế toán của Bưu Điện Tỉnh và làm đề tài “ Công tác kế toán thống kê tài chính Bưu điện Huyện”, tôi nghĩ đây là một đề tài rất có ích cho bản thân tôi để tôi có thể tìm hiểu kỹ và đầy đủ các hoạt động Tài chính - Kế toán ở huyện, đó là nền tảng vững chắc phục vụ hữu ích cho công việc của tôi sau này.
Tuy nhiên, do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm có hạn nên nội dung đề tài còn nhiều thiếu sót, kính mong sự hướng dẫn và góp ý tận tình của các cấp lãnh đạo để tôi hoàn thiện kiến thức của mình và làm việc được tốt hơn.


Xem Thêm: Công tác kế toán thống kê tài chính Bưu điện Huyện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán thống kê tài chính Bưu điện Huyện sẽ giúp ích cho bạn.