Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại SGDI

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại SGDI


  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại SGDI

  LỜI MỞ ĐẦU


  Với một nền kinh tế đang ngày càng phát triển không ngừng và cùng hội nhập với nền kinh tế thế giới thì đòi hỏi mỗi một thành phần trong xã hội phải cố gắng để khơi dậy được những tiềm năng, những nguồn lực cùng tham gia vào mọi hoạt động làm sao để tiến kịp các nước trên thế giới thoát khỏi được cảnh trì trệ, chậm phát triển. Hoà cùng nhịp đập của nền kinh tế thì ngành Ngân hàng cũng góp một phần không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của xã hội trong đó có hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

  Làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, nhất là kinh doanh tiền tệ, luôn là vấn đề đặt ra cho mọi nhà lãnh đạo Ngân hàng. Không một Ngân hàng nào lại muốn mình tồn tại trong tình trạng thua lỗ. Hoạt động kinh doanh là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của các NHTM. Nó có ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế quốc dân, đến sự tồn tại và phát triển của bản thân mỗi NHTM. Trong đó nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản có của Ngân hàng. Đây là nguồn vốn huy động chủ yếu của khách hàng nên Ngân hàng phải có trách nhiệm sử dụng nó có hiệu quả. Vì như chúng ta đã biết lợi nhuận thu được qua hoạt động này thường chiếm từ 80% -> 90% lợi nhuận thu được của Ngân hàng.

  Là một đơn vị không thể thiếu trong hệ thống NHNo & PTNT VN. Từ khi thành lập đến nay SGDI NHNo & PTNT đã tập trung vốn cho vay theo những mục tiêu kinh tế lớn của đất nước góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của toàn hệ thống.

  Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của nghiệp vụ tín dụng và tính pháp lý cao của các khoản vay nên kế toán cho vay tại SGDI cũng rất phức tạp và một số bất cập ít nhiều có ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng. Từ đó đòi hỏi phải có biện pháp trong kế toán cho vay thì mới có thể nâng cao được chất lượng tín dụng và chất lượng nghiệp vụ kế toán.

  Nhận thức được tầm quan trọng và mức độ phức tạp của kế toán cho vay, trong thời gian thực tập tại SGDI em đã chọn đề tài : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại SGDI làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Đề tài được kết cấu gồm 3 chương như sau:

  Chương I: Lý luận chung về tín dụng Ngân hàng và kế toán cho vay trong hệ thống Ngân hàng.

  Chương II: Thực trạng kế toán cho vay tại SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

  Kế toán cho vay là lĩnh vực rất phức tạp, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều và khả năng có hạn, khoá luận không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô, các anh chị phòng kế toán để khoá luận tốt nghiệp được hoàn thiện hơn.

  Khoá luận được hoàn thành với sự giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Hương Giang. Giáo viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, các anh chị phòng kế toán nơi em đã thực tập.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2003


  Mục lục

  Trang

  Lời mở đầu. 1

  Chương I: Lý luận chung về tín dụng Ngân hàng và kế toán cho vay trong hệ thống Ngân hàng. 3

  1.1. Tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. 3

  1.1.1. Sự ra đời của tín dụng Ngân hàng . 3

  1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng. 4

  1.1.3. Các phương thức cho vay. 8

  1.1.3.1 Phương thức cho vay từng lần. 10

  1.1.3.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. 12

  1.2. Tổng quan về kế toán cho vay. 16

  1.2.1. Một số nét chung về kế toán Ngân hàng. 16

  1.2.1.1. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng 17

  1.2.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay. 19

  1.2.2. Chứng từ và tài khoản phản ánh nghiệp vụ cho vay. 22

  1.2.2.1. Chứng từ phản ánh nghiệp vụ cho vay. 23

  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng. 27

  1.2.3. Quy trình kế toán cho vay. 27

  1.2.3.1. Quy trình kế toán cho vay, thu nợ, thu lãi đối với phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. 30

  Chương II: Thực trạng kế toán cho vay tại SGDI Ngân hàng công nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 33

  2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 33

  2.1.1. Vài nét về sự ra đời và phát triển của SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam. 33

  2.1.2. Những tác động của kinh tế xã hội đến tình hình hoạt động kinh doanh của SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 35

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 36

  2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của SGDI. 39

  2.1.4.1. Hoạt động nguồn vốn. 39

  2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn. 42

  2.1.4.3. Công tác kế toán thanh toán. 47

  2.1.4.4. Công tác ngân quỹ. 47

  2.1.4.5. Công tác thanh toán Quốc tế. 48

  2.1.4.6. Kết quả hoạt động kinh doanh. 48

  2.2. Thực trạng kế toán cho vay tại SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 49

  2.2.1. Thủ tục hồ sơ trong kế toán cho vay. 50

  2.2.2. Nghiệp vụ kế toán giai đoạn phát tiền vay. 51

  2.2.3. Kế toán nghiệp vụ thu nợ, thu lãi. 52

  2.2.4. Hạch toán kế toán cho vay khi thực hiện gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn. 58

  2.2.5. Vấn đề trả nợ gốc trước hạn. 59

  2.2.6. Vấn đề lưu giữ và bảo quản hồ sơ cho vay. 61

  2.2.7. Dự phòng phải thu kho đòi và sử dụng dự phòng phải thu khó đòi. 61

  2.2.8. Vấn đề ứng dụng tin học trong kế toán cho vay SGDI. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 63

  2.3. Đánh gía chung. 64

  2.3.1. Những kết quả đạt được. 64

  2.3.2. Những khó khăn tồn tại. 65

  Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 67

  3.1. Phương hướng và nhiệm vụ của SGDI trong năm 2003 và trong những năm tới. 67

  3.2. Các giải pháp để giải quyết các tồn tại nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 68

  3.2.1. Giải pháp về chứng từ vay vốn. 68

  3.2.2. Thực hiện đôn đốc thu nợ và thu lãi. 70

  3.2.3. Thực hiện kế toán dự thu, dự trả trong Ngân hàng SGDI. 71

  3.2.4. Giải pháp về vấn đề thu lãi và lãi chư thu tại SGDI. 72

  3.2.5. Giải quyết vấn đề trả nợ gốc trước hạn. 74

  3.2.6. Chuyển nợ quá hạn kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng nhiều nợ quá hạn tiềm ẩn. 75

  3.2.7. Vấn đề xử lý nợ quá hạn và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. 76

  3.2.8. Vấn đề ứng dụng tin học trong kế toán cho vay. 76

  3.2.9. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Ngân hàng. Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường. 78

  3.3. Một số kiến nghị. 79

  3.3.1. Về phía Nhà nước và Ngân hàng Trung ương. 79

  3.3.2. kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 80

  3.3.3. Kiến nghị với SGDI Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 81

  tài liệu tham khảo 82

  Kết luận 83


  Xem Thêm: : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại SGDI
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại SGDI sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status