Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.


  Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.

  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện nay, nền kinh tế nước ta đã có sự phát triển vượt bậc. Cùng với sự phát triển đó, tầm quan trọng của công tác kế toán ngày càng được nâng cao.

  Đặc trưng của nền kinh tế thị trường là sự cạnh tranh khốc liệt, cạnh tranh là môi trường và động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Do đó, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất khắc nghiệt, mọi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơ sở tổ chức tốt các công tác, kế hoạch đã đề ra. Một trong những công tác đó là công tác hạch toán kế toán. Công tác hạch toán đã góp phần quan trọng đối với sự tồn tại của mọi doanh nghiệp. Nó cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các tài liệu về tình hình cung ứng, dự trữ, sử dụng tài sản từng loại góp phần bảo vệ và sử dụng hợp lý các tài sản đó; giám sát tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị, sự nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả nguồn vốn cấp phát đồng thời theo dõi tình hình huy động và sử dụng các nguồn tài sản do liên kết kinh doanh; giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ với nhà nước, với cấp trên. Như vậy nhiệm vụ cơ bản của hạch toán kế toán là cung cấp thông tin về kinh doanh tài chính cho những người ra quyết định.

  Em đã được học chuyên ngành kế toán tổng hợp của trường Đại học Kinh tế quốc dân, để có thể tiếp cận được thực tế công tác hạch toán kế toán và hoạt động kinh doanh trên thực tế nhằm vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc quan sát, tổng hợp, đánh giá thực tế, trên cơ sở đó đưa nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực thực hành, được sự giới thiệu của nhà trường em đã thực tập tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. Đây là một trong những Công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất trong cả nước. Với những kiến thức em đã được các thầy cô giáo truyền đạt kết hợp với sự tìm hiểu thực tế tại công ty bánh kẹo Hải Hà cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kế toán, các phòng ban khác em đã hoàn thành bản Báo cáo thực tập tổng hợp này.

  Báo cáo gồm 3 phần:

  Phần I.Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty bánh Kẹo Hải Hà.

  Phần II. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.

  Phần III. Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT CỦA CÔNG TY

  BÁNH KẸO HẢI HÀ 3


  I. Khái quát chung về Công ty Bánh kẹo Hải Hà 3

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà 3

  2. Chức năng và nhiệm vụ chính của Công ty bánh kẹo Hải Hà 7

  3. Thị trường tiêu thụ của Công ty bánh kẹo Hải Hà 8

  4. Kết quả hoạt động của Công ty trong một số năm gần đây 9

  5. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty. 11

  II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà 12

  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 12

  2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 14

  2.1. Các chủng loại thiết bị máy móc trong Công ty bánh kẹo Hải Hà 14

  2.2. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 15

  2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 16

  PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 19

  I. Đặc điềm tổ chức bộ máy kế toán của công ty bánh kẹo hải hà 19

  II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty bánh kẹo hải hà 21

  1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán 21

  2. Tổ chức và vận dụng chứng từ kế toán 21

  3. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 23

  4. Sổ kế toán 25

  5. Báo cáo tài chính 28

  III. Đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán tại Công ty

  bánh kẹo Hải Hà 31

  1. Kế toán tiền mặt 31

  1.1. Luân chuyển chứng từ 31

  1.2. Tài khoản sử dụng 32

  1.3. Phương pháp hạch toán 33

  2.4. Quy trình ghi sổ 33

  Sơ đồ 10: Quy trình ghi sổ hạch toán tiền mặt 34

  2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 34

  2.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 34

  2.2. Tài khoản sử dụng 35

  2.3. Phương pháp hạch toán 36

  3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 37

  3.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 37

  3.2. Tính giá nhập, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 38

  3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, dụng cụ 38

  3.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, dụng cụ 39

  3.5. Quy trình ghi sổ 39

  4. Kế toán tài sản cố định 40

  4.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 40

  4.2. Xác định nguyên giá và tính khấu hao tài sản cố định 41

  4.3. Tài khoản sử dụng 43

  4.4. Phương pháp hạch toán 45

  4.5. Quy trình ghi sổ 46

  5. Kế toán lao động và tiền lương 47

  5.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 47

  5.2. Tính lương và các khoản phải trả người lao động 47

  5.3. Tài khoản kế toán sử dụng 48

  5.4. Kế toán thanh toán tiền lương và các quỹ Bảo hiểm xã hội,

  Bảo hiểm y tế và Kinh phí công đoàn 48

  5.5. Quy trình ghi sổ 49

  6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành 50

  6.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 50

  6.2. Tài khoản sử dụng 50

  6.3. Phương pháp hạch toán 51

  6.4. Tính giá thành phẩm 52

  6.5. Quy trình ghi sổ 52

  7. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 53

  7.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 53

  7.2. Tính giá thành phẩm xuất kho 54

  7.3. Tài khoản kế toán sử dụng 54

  7.4. Phương pháp hạch toán 56

  7.5. Quy trình ghi sổ 56

  PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 58

  I . Đánh giá thực trạng của công ty bánh kẹo Hải Hà 58

  1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh chung của công ty 58

  2. Đánh giá thực trạng công tác kế toán ở công ty bánh kẹo Hải Hà 59

  II . Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

  bánh kẹo Hải Hà 62

  KẾT LUẬN 63


  Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status