Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99


  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99

  LỜI MỞ ĐẦU


  Xã hội loài người tồn tại và phát triển thì phải sản xuất ra của cải vật chất. Người lao động khi làm việc thì có được nhu cầu cao nhằm đảm bảo cuộc sống cho chính bản thân và gia đình họ .Cũng như người lao động , mỗi doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng muốn đem lại lợi ích cho xã hội và thu được hiệu quả kinh tế cao cho chính mình .

  Trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới . Cùng chung với sự đổi mới toàn diện của đất nước , hệ thống kế toán Việt Nam cũng đã có những bước đổi mới tiến bộ đáng kể nhằm phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển . Vì thế kế toán đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong tổ chức kinh tế tài chính mỗi doanh nghiệp , mỗi đơn vị cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nó là công cụ quan trọng , sắc bén và vô cùng thiết yếu để quản lý vĩ mô nền kinh tế.

  Trước sự năng động của cơ chế thị trường , các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh để tồn tại đứng vững và phát triển. Sự cạnh tranh này luôn diễn ra quyết liệt , những sản phẩm có mẫu mã phù hợp , chất lượng tốt , giá cả phải chăng sẽ là những sản phẩm đứng vững và chiếm ưu thế hơn cả . Xuất phát từ những lý do đó mà những doanh nghiệp sản xuất nói chung và xí nghiệp 99 nói riêng luôn quan tâm và tìm mọi biện pháp , chính sách để hạn chế tối thiểu chi phí sản xuất dẫn đến hạ giá thành sản phẩm mà vẫn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng quá trình sản xuất qua các thông tin chính xác , kịp thời do kế toán cung cấp. Từ đó sẽ có những chiến lược , chính sách và các biện pháp đúng đắn nhằm hạn chế tối thiểu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

  Nhận thức được vai trò quan trọng và ý nghĩa thiết thực đó và qua thực tế tìm hiểu và nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại “ Xí nghiệp 99” thuộc Công ty Thăng Long – Bộ Quốc Phòng ; được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ , nhân viên - các cô chú trong xí nghiệp cùng với sự chỉ đạo và hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Quốc Thắng , em xin chọn đề tài : “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận , chuyên đề gồm ba phần:

  - Phần thứ nhất : Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

  - Phần thứ hai: Thực trạng của tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 99.

  - Phần thứ ba: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 99.

  Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại xí nghiệp 99 em đã nhận được sự hướng dẫn , giúp đỡ tận tình của các cô chú phòng kế toán ở xí nghiệp , cũng như sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy cô giáo ; nhưng do trình độ có hạn và thời gian thực tập không nhiều nên chuyên đề không tránh khỏi được những sai sót và hạn chế . Vì vậy , em rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn.


  MỤC LỤC

  TT Nội dung Trang

  Lời mở đầu 1

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất

  và tính giá thành sản phẩm tại doanh

  nghiệp sản xuất kinh doanh.


  A . Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp

  Chi phí sản xuất trong nền kinh tế thị trường

  I . Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí

  sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  II . Vai trò của kế toán trong việc tổ chức quản lý

  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  B . Cơ sở lý luận của công tác kế toán tập hợp chi

  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  I . Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.

  1 . Khái niệm chi phí sản xuất ( CPSX ).

  2 . Phân loại chi phí .

  2.1 . Phân loại chi phí theo nội dung , tính chất kinh

  kinh tế của CPSX.

  2.2 . Phân loại chi phí theo mục đích , công dụng chi

  phí ( theo khoản mục chi phí ).

  2.3 . Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động kinh

  doanh.

  2.4 . Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa CPSX với

  khối lượng sản phẩm, lao vụ sản xuất trong kỳ.

  2.5 . Phân loại CPSX theo mối quan hệ và khả năng

  quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán chi phí.

  3 . Phân biệt chi phí với chi tiêu.

  II . Giá thành và phân loại giá thành.

  1 . Khái niệm giá thành.

  2 . Phân loại giá thành.

  2.1 . Căn cứ vào thời điểm tính giá thành và nguồn

  số liệu để tính giá thành .

  2.2 . Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh

  chi phí.

  III . Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành

  sản phẩm .

  1 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .

  2 . Đối tượng tính giá thành.

  3 . Sự giống và khác nhau .

  IV . Yêu cầu quản lý , nhiệm vụ và mối quan hệ

  chi phí và giá thành.

  1 . Yêu cầu quản lý và mối quan hệ giữa chi

  phí và giá thành.

  2 . Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và

  tính giá thành.

  C . Nội dung kế toán tập hợp CPSX và tính

  giá thành.

  I . Kế toán tập hợp CPSX .

  1 . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT).

  1.1 . Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo

  phương pháp kê khai thường xuyên .

  1.2 . Trường hợp hạch toán theo phương pháp

  kiểm kê định kỳ .

  2 . Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) .

  3 . Chi phí sản xuất chung(CPSXC ).

  4 . Tập hợp chi phí sản xuất.

  4.1 . Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn

  kho theo phương pháp KKTX .

  4.2 . Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn

  kho theo phương pháp KKĐK .

  5 . Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD ).

  II . Tính giá thành .

  1 . Phương pháp tính giá thành giản đơn

  ( phương pháp tính trực tiếp ).

  2 . Phương pháp tính giá thành theo phương

  phân bước ( theo quy định công nghệ phức

  tạp kiểu liên tục) .

  3 . Phương pháp tính giá thành đối với doanh

  nghiệp sản xuất theo nhóm sản phẩm .

  3.1 . Phương pháp tính giá theo hệ số giá thành .

  3.2 . Phương pháp tính giá thành theo tỷlệ giá thành.

  4 . Phương pháp tính giá thành theo định mức .

  5 . Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.

  Phần thứ hai: Thực trạng của tổ chức kế toán tập hợp chi phí

  và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 99 –

  công ty Thăng Long – Bộ Quốc Phòng .


  I . Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp .

  1 . Quá trình hình thành và phát triển .

  2 . Đặc điểm sản xuất và tổ chức quản lý ở xí

  nghiệp 99 .

  2.1 . Đặc điểm sản xuất .

  2.2 . Tổ chức quản lý sản xuất .

  2.3 . Quy trình sản xuất .

  3 . Tình hình chung của công tác kế toán .

  3.1 . Hình thức Nhật ký – Sổ cái và áp dụng phương

  pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp

  KKTX .

  3.2 . Tổ chức bộ máy kế toán .

  II . Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp CPSX và

  tính giá thành sản phẩm .

  1 . Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá

  thành sản phẩm của doanh nghiệp .

  1.1 . Đối tượng tập hợp CPSX .

  1.2 . Đối tượng tính giá thành .

  2 . Phân loại CPSX và công tác quản lý CPSX của

  doanh nghiệp .

  3 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .

  3.1 . Tài khoản sử dụng .

  3.2 . Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liêu trực tiếp.

  3.3 . Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .

  3.4 . Kế toán chi phí sản xuất chung .

  a . Chi phí nhân viên phân xưởng .

  b . Chi phí vật liệu , CCDC dung chung cho phân

  xưởng .

  c . Chi phí khấu hao TSCĐ .

  d . Chi phí dịch vụ mua ngoài .

  e . Kế toán chi phí bằng tiền .

  3.5 . Tổng hợp CPSX của toàn doanh nghiệp .

  3.6 . Tính giá thành sản phẩm .

  Phần thứ ba: Một số đóng góp nhằm hoàn thiện công tác

  kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản

  phẩm tại xí nghiệp 99 – công ty Thăng Long –

  Bộ Quốc Phòng .


  I . Nhận xét chung .

  II . Những hạn chế trong công tác kế toán tập

  hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở xí

  nghiệp 99 .

  1 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .

  2 . Kế toán chi phí trực tiếp :

  2.1 . Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

  2.2 . Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .

  2.3 . Kế toán chi phí sản xuất chung .

  3 . Kế toán tính giá thành sản phẩm .

  III . Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế

  toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản

  phẩm ở xí nghiệp 99 .

  1 . Xác định lại đối tượng tập hợp CPSX .

  2 . Phương pháp tập hợp chi phí :

  2.1 . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .

  2.2 . Chi phí nhân công trực tiếp .

  2.3 . Kế toán chi phí sản xuất chung .

  2.4 . Kế toán tính giá thành sản phẩm .

  Kết luận .


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status