Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ thuật
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường việc sản xuất kinh doanh phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí và có lãi là một yêu cầu mang tính sống còn đối với mỗi một doanh nghiệp.
Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất, tạo ra tài sản cố định cho xã hội. Bước sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp xây dựng cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác đều phải tự hạch toán kinh doanh. Nghĩa là các doanh nghiệp xây dựng không những phải bù đắp được chi phí bỏ ra mà còn phải có lãi. Hiện nay các công trình xây dựng cơ bản chủ yếu được tổ chức theo phương thức đấu thầu. Vì vậy để trúng thầu thi công một công trình nào đó, các doanh nghiệp phải xây dựng giá đấu thầu hợp lý cho công trình đó dựa trên cơ sở các định mức, đơn giá (XDCB) do nhà nước qui định, giá cả thị trường đồng thời doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo có lợi nhuận. Để thực hiên được các yêu cầu trên đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi giải pháp về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thi công để nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời phải tăng cường công tác quản lý nói chung và quản lý chi phí sản xuất, giá thành nói riêng nhằm hạ giá thành của công trình. Trong đó trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm xây lắp, đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của công cụ kế toán với quản lý sản xuất
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ thuật” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành luận văn. Em nhận được sự tận tình giúp đỡ của Cô giáo Phùng Thị Đoan, các thầy cô giáo trong khoa tài chính kế toán, và các bạn, các cô chú phòng kế toán tổng hợp công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên luận văn này của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Nội dung của luận văn này ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật.
Phần III: Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý, công tác kế toán tại công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật và một số kiến nghị.Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật tư Kỹ th sẽ giúp ích cho bạn.