Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương


  Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương

  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến to lớn. Đặc biệt là sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hệ thống doanh nghiệp nói chung , các doanh nghiệp sản xuất nói riêng dưới tác động của qui luật cạnh tranh đã và đang vươn lên tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Để làm tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh có lãi trước tiên là doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn phải giám sát tất cả các khâu của quá trình sản xuất , nhất là khâu đầu của quá trính sản xuất các yếu tố đầu vào.

  Vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất, công cụ dụng cụ là các tư liệu lao động cần thiết để chế tạo sản phẩm. Trong doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm , nó tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh bởi vì sự biến động về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ luôn kéo theo sự biến động tỷ lệ nghịch với lợi nhuận.

  Từ thực tế trên cho ta thấycác doanh nghiệp sản xuất nói chung , công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương nói riêng phải chú trọng tới việc quản lý, hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ nhằm đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả cao.

  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ cho nên trong thời gian thực tập tại Công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương, em đã tập trung đi sâu nghiên cứu hạch toán kế toán vật liệu công cụ dụng cụ của công ty.

  Qua quá trình tập trung nghiên cứu tình hình thực tế của công ty, với kiến thức thu thập được trong thời gian học ở trường, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong bộ môn kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là thầy giáo cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kế toán tài chính của công ty Chế Tạo Bơm Hải Dương em đã mạnh dạn viết chuyên đề với đề tài: "Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương".

  Ngoài hai phần mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba phần chính:

  Phần I: Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất.

  Phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương.

  Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ.

  Với khả năng và thời gian có hạn, hiểu biết trong lĩnh vực kế toán còn nhiều hạn chế nên mặc dù bản thân đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.

  Em xin chân thành cảm ơn!
  MỤC LỤC


  MỞ ĐẦU 1

  PHẦN THỨ NHẤT:

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


  I. Sự cần thiết phải hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ 2

  1. Khái quát chung về vật liệu và công cụ dụng cụ 2

  2. Yêu cầu quản lý 2

  3. Nhiệm vụ của tổ chức và hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ 3

  4. Những nội dung chủ yếu và hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ 4

  II. Phân loại và đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ 4

  1. Phân loại 4

  1.1. Đối với vật liệu 4

  1.2. Theo công dụng và tính chất của vật liệu trong sản xuất 4

  1.3. Một số cách phân loại khác 5

  1.4. Đối với công cụ dụng cụ 5

  2. Tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ 5

  2.1. Yêu cầu tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ 6

  3. Phương pháp tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ 6

  3.1. Tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ theo giá thực tế 6

  3.1.1. Tính gía đầu vào của vật liệu, công cụ dụng cụ 6

  3.1.2. Tính giá đầu ra của vật liệu công cụ dụng cụ 7

  3.2. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng 10

  III. Kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ 11

  1. Chứng từ kế toán 11

  2. Các sổ kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ 12

  3. Các phương pháp hạch toán chi tiết công cụ dụng cụ 12

  3.1. Phương pháp thẻ song song 12

  3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14

  3.3. Phương pháp sổ số dư 15

  IV. Hạch toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 17

  1. Hạch toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 18

  1.1. Hạch toán tổng hợp 18

  1.2. Hạch toán tổng hợp công cụ dụng cụ 25

  2. Hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 27

  3. Hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ trên hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp 31

  3.1. Hình thức nhật ký chung 31

  3.2. Hình thức nhật ký sổ cái 31

  3.3. Hình thức tự ghi sổ 32

  3.4. Hình thức nhật ký - chứng từ 32

  V. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 33

  VI. Hạch toán dự phòng và giảm giá hàng tồn kho 34

  1. Đối tượng và điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 34

  2. Phương pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho 34

  3. Tài khoản và phương pháp hạch toán 34

  VII. Các hình thức sổ kế toán 34

  1. Hình thức sổ kế toán 35

  2. Hình thức chứng từ ghi sổ 36

  3. Hình thức nhật ký chứng từ 38

  4. Hình thức nhật ký chung 38

  PHẦN THỨ HAI:

  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG


  I. Khái quát chung về Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 41

  1. Quy trình hình thành và phát triển của Công ty 41

  1.1. Những yếu tố có tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất kinh doanh 41

  1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm gần đây 43

  1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 44

  1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 45

  1.5. Đặc điểm của quá trình công nghệ với sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp 48

  1.6. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán 49

  II. Tình hình thực tế tổ chức hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 52

  1. Khái quát về vật liệu công cụ dụng cụ của Công ty 52

  1.1. Các loại vật liệu công cụ dụng cụ của Công ty 52

  1.2. Phân loại vật liệu 52

  1.3. Tài khoản chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ của Công ty 52

  2. Quy định chế độ quản lý quy trình luân chuyển chứng từ nhập - xuất -tồn và thanh quyết toán vật tư hàng hoá 53

  2.1. Nguyên tắc chung 53

  2.2. Quy định chế độ công tác chức năng quyền hạn trách nhiệm trong việc quản lý và quản lý vật tư hàng hoá 53

  2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ nhập - xuất kho vật tư hàng hoá 55

  3. Tính giá vật liệu công cụ dụng cụ 55

  3.1. Giá vật liệu công cụ dụng cụ nhập kho 55

  3.2. Giá vật liệu công cụ dụng cụ xuất kho 56

  4. Hạch toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ 56

  4.1. Ở kho 60

  4.2. Ở phòng kế toán 60

  5. Hạch toán tổng hợp vật liệu và công cụ dụng cụ 64

  5.1. Hạch toán tổng hợp nhập vật liệu và công cụ dụng cụ 64

  5.2. Hạch toán tổng hợp xuất vật liệu và công cụ dụng cụ 66

  5.3. Hạch toán kiểm kê kho vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 72

  PHẦN THỨ BA:

  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO

  BƠM HẢI DƯƠNG


  I. Nhận xét khái quát về kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 74

  II. Một số ý kiến nhằm đề xuất hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty chế tạo bơm Hải Dương 75

  1. Lựa chọn phương pháp tính giá trị vật liệu và công cụ dụng cụ xuất kho 75

  2. Để hoàn thiện hệ thống sổ kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ 77

  3. Ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán của Công ty 77

  KẾT LUẬN 79


  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status