Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty


  Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Vật tư vận tải xi măng

  LỜI MỞ ĐẦU


  Nền kinh tế Việt Nam đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, chức năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận. Vì lợi nhuận là mối quan tâm lớn của các nhà quản lý doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức kinh doanh đúng đắn để đạt được kết quả cao.

  Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá trước hết thông qua lợi nhuận, lợi nhuận càng cao chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao và ngược lại.

  Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần phải có lợi nhuận và luôn phải tìm mọi biện pháp để nâng cao lợi nhuận. Do đó phân tích tình hình lợi nhuận là một nội dung không thể thiếu được trong phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu này, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá theo dõi được tình hình hoạt động kinh doanh để từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm đạt được thành công trong kinh doanh.

  Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp lý kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nước của doanh nghiệp và của người lao động.

  Trong thời gian thực tập tại Công ty Vật tư vận tải xi măng, em được tìm hiểu và nghiên cứu về tình hoạt động kinh doanh của Công ty. Em nhận thấy Công ty Vật tư vận tải xi măng là một công ty kinh doanh thương mại dịch vụ, là Công ty có uy tín trên thị trường và ngày càng phát triển. Để có được những kết quả trên là nhờ vào chiến lược kinh doanh đúng đắn và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty và cơ cấu tổ chức quản lý khá hiệu quả.  Từ những nhận thức đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Vật tư vận tải xi măng, em đã chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Vật tư vận tải xi măng” làm đề tài chuyên đề cho mình.!


  Chuyên đề bao gồm các nội dung sau :


  Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

  Phần II : Tình hình thực tế công tác kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty vật tư vận tải xi măng

  Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty vật tư vận tải xi măng  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

  A. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3

  I. Quá trình hình thành kết quả kinh doanh và vai trò của kết quả kinh doanh trong hoạt động doanh nghiệp. 3

  II. Tổ chức kế toán công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong hoạt động doanh nghiệp. 4

  2.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 4

  2.2. Tổ chức áp dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ kế toán để xác định kết quả kinh doanh. 10

  2.3. Trình tự hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 14

  2.3.3. Hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động khác. 18

  III. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 19

  3.1. Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 19

  3.2. Nhiệm vụ kế toán xác định kết qủa kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 21

  B. Lý luận cơ bản về phân tích kết quả kinh doanh trong doang nghiệp 22

  I. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh 23

  1.1. Phương pháp so sánh. 23

  1.2. Phương pháp loại trừ (phương pháp thay thế liên hoàn hay phương pháp số chênh lệch). 24

  1.3. Phương pháp liên hệ cân đối. 25

  II. Phương pháp phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. 25

  2.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp. 25

  2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. 26

  2.2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận. 28

  PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 30

  A. Tổng quan về công ty vật tư vận tải xi măng. 30

  I. Quá trình hình thành và phát triển 30

  II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Vật tư vận tải xi măng 31

  III. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Vật tư vận tải xi măng 32

  3.1. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty. 33

  3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 35

  B. Thực trạng công tác hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân tích kết quả kinh doanh tại công ty Vật tư vận tải xi măng. 41

  I. Thực trạng công tác hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Vật tư vận tải xi măng. 41

  1.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh. 41

  1.2. Tổ chức hệ thống chứng từ tại công ty để xác định kết quả kinh doanh. 43

  1.3. Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 43

  II. Thực trạng công tác phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty. 55

  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 59

  I. Nhận xét chung tình hình tổ chức công tác kế toán kết quả kinh doanh 59

  1. Đánh giá về tổ chức kế toán ở công ty Vật tư vận tải xi măng tại công ty vật tư vận tải xi măng 59

  11. Nhận xét chung. 59

  1.2. Nhận xét chung về hình thức kế toán của công ty. 60

  2. Đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kết quả kinh doanh ở công ty Vật tư vận tải xi măng. 60

  II. Đánh giá khái quát & phân tích kết quả kinh của doanh nghiệp 61

  III. Những vấn đề còn tồn tại và ý kiến đề xuất. 62

  1. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu 63

  2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 63

  3. Sổ sách kế toán 64

  4. Trang thiết bị cho phòng kế toán 66

  KẾT LUẬN 67


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status