Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội


  Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội

  Lời mở đầu

  Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, thời gian tuy chưa thật dài nhưng đất nước ta đó đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xó hội. Một trong những nguyờn nhõn quan trọng đem lại thành công ấy chính là sự đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó có cá doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây lắp. Có thể nói các doanh nghiệp, công ty xây lắp đó tạo nờn nền tảng vững chắc cho sự phỏt triển kinh tế của quốc gia.Bởi đó là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Nhận thức được điều đó nên Nhà Nước ta ngay từ đầu đó cú những chớnh sỏch, chế độ phù hợp kịp thời nhằm khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này. Do đó các doanh nghiệp xây lắp đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Một trong những chính sách quan trọng đó là chính sách, chế độ về kế toán. Chính nhờ có những chính sách này mà các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh nhất. Đồng thời nó cũng giúp các doanh nghiệp đưa ra được các chiến lược kinh doanh phù hợp đem lại thành công cho công ty mỡnh. Điều đó chứng tỏ kế toán có một vai trũ hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một công ty. Và để hiều rừ hơn về tác dụng và việc áp dụng chính sách, chế độ kế toán trong các doanh nghiệp, công ty hiện nay ngoài những kiến thức đó được học trong nhà trường em cảm thấy cần phải đi sâu vào thực tế nên em đó xin được kiến tập tại Công Ty cổ phần đầu tư, xây lắp, và kinh doanh thiết bị Hà Nội. Đây là một công ty có nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng.

  Công ty được thành lập năm 1972, từ đó đến nay công ty đó trải qua nhiều lần đổi tên với những giai đoạn phát triển nhất định. Đi kèm theo đó là những thay đổi trong việc áp dụng chế độ, chính sách kế toán để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của công ty. Chính nhờ điều này mà công ty đó đạt những thành công nhất định.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung báo cáo bao gồm 3 phần sau:

  · Phần một: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  · Phần hai: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tỡnh hỡnh vận dụng chế độ kế toán tại công ty.

  · Phần ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.

  Vỡ thời gian và trỡnh độ có hạn nên trong quá trỡnh viết bỏo cáo em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em mong thầy cô, các anh chị tại công ty góp ý để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


  Em xin chân thành cảm ơn!  Lời mở đầu

  Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, thời gian tuy chưa thật dài nhưng đất nước ta đó đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xó hội. Một trong những nguyờn nhõn quan trọng đem lại thành công ấy chính là sự đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó có cá doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây lắp. Có thể nói các doanh nghiệp, công ty xây lắp đó tạo nờn nền tảng vững chắc cho sự phỏt triển kinh tế của quốc gia.Bởi đó là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Nhận thức được điều đó nên Nhà Nước ta ngay từ đầu đó cú những chớnh sỏch, chế độ phù hợp kịp thời nhằm khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này. Do đó các doanh nghiệp xây lắp đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Một trong những chính sách quan trọng đó là chính sách, chế độ về kế toán. Chính nhờ có những chính sách này mà các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh nhất. Đồng thời nó cũng giúp các doanh nghiệp đưa ra được các chiến lược kinh doanh phù hợp đem lại thành công cho công ty mỡnh. Điều đó chứng tỏ kế toán có một vai trũ hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một công ty. Và để hiều rừ hơn về tác dụng và việc áp dụng chính sách, chế độ kế toán trong các doanh nghiệp, công ty hiện nay ngoài những kiến thức đó được học trong nhà trường em cảm thấy cần phải đi sâu vào thực tế nên em đó xin được kiến tập tại Công Ty cổ phần đầu tư, xây lắp, và kinh doanh thiết bị Hà Nội. Đây là một công ty có nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng.

  Công ty được thành lập năm 1972, từ đó đến nay công ty đó trải qua nhiều lần đổi tên với những giai đoạn phát triển nhất định. Đi kèm theo đó là những thay đổi trong việc áp dụng chế độ, chính sách kế toán để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của công ty. Chính nhờ điều này mà công ty đó đạt những thành công nhất định.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung báo cáo bao gồm 3 phần sau:

  · Phần một: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  · Phần hai: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tỡnh hỡnh vận dụng chế độ kế toán tại công ty.

  · Phần ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.

  Vỡ thời gian và trỡnh độ có hạn nên trong quá trỡnh viết bỏo cáo em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em mong thầy cô, các anh chị tại công ty góp ý để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


  Em xin chân thành cảm ơn!  Lời mở đầu

  Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, thời gian tuy chưa thật dài nhưng đất nước ta đó đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xó hội. Một trong những nguyờn nhõn quan trọng đem lại thành công ấy chính là sự đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó có cá doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây lắp. Có thể nói các doanh nghiệp, công ty xây lắp đó tạo nờn nền tảng vững chắc cho sự phỏt triển kinh tế của quốc gia.Bởi đó là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Nhận thức được điều đó nên Nhà Nước ta ngay từ đầu đó cú những chớnh sỏch, chế độ phù hợp kịp thời nhằm khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này. Do đó các doanh nghiệp xây lắp đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Một trong những chính sách quan trọng đó là chính sách, chế độ về kế toán. Chính nhờ có những chính sách này mà các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh nhất. Đồng thời nó cũng giúp các doanh nghiệp đưa ra được các chiến lược kinh doanh phù hợp đem lại thành công cho công ty mỡnh. Điều đó chứng tỏ kế toán có một vai trũ hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một công ty. Và để hiều rừ hơn về tác dụng và việc áp dụng chính sách, chế độ kế toán trong các doanh nghiệp, công ty hiện nay ngoài những kiến thức đó được học trong nhà trường em cảm thấy cần phải đi sâu vào thực tế nên em đó xin được kiến tập tại Công Ty cổ phần đầu tư, xây lắp, và kinh doanh thiết bị Hà Nội. Đây là một công ty có nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng.

  Công ty được thành lập năm 1972, từ đó đến nay công ty đó trải qua nhiều lần đổi tên với những giai đoạn phát triển nhất định. Đi kèm theo đó là những thay đổi trong việc áp dụng chế độ, chính sách kế toán để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của công ty. Chính nhờ điều này mà công ty đó đạt những thành công nhất định.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung báo cáo bao gồm 3 phần sau:

  · Phần một: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  · Phần hai: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tỡnh hỡnh vận dụng chế độ kế toán tại công ty.

  · Phần ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.

  Vỡ thời gian và trỡnh độ có hạn nên trong quá trỡnh viết bỏo cáo em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em mong thầy cô, các anh chị tại công ty góp ý để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


  Em xin chân thành cảm ơn!  Mục lục

  Lời mở đầu 1

  Phần một: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3

  I. Lịch sử hành thành và phát triển của công ty 3

  II. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 5

  III. Đặc điểm bộ máy quản lý 6

  IV. Đặc điểm tổ chức bộ máy điều hành sản xuất 9

  Phần hai: Đặc điểm bộ máy kế toán và tỡnh hỡnh vận dụng chế độ kế toán tại công ty 13

  I. Đặc điểm bộ máy kế toán 13

  II. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 15

  1. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 15

  2. Tỡnh hỡnh vận dụng chế độ kế toán tại công ty 19

  2.1. Tỡnh hỡnh vận dụng chế độ chứng từ kế toán 19

  2.2. Tỡnh hỡnh vận dụng chế độ tài khoản kế toán 20

  2.3. Tỡnh hỡnh vận dụng chế độ sổ kế toán 22

  2.4. Tỡnh hỡnh vận dụng chế độ báo cáo kế toán 23

  III. Đặc điểm một số phần hành kế toán tại công ty 23

  1. Kế toán TSCĐ 24

  1.1. Đặc điểm TSCĐ tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kỡnh doanh thiết bị Hà Nội 24

  1.2.Chứng từ và quá trỡnh luân chuyển chứng từ 26

  1.3. Tài khoản sử dụng 27

  1.4. Ghi sổ kế toán 27

  2. Kế toán NVL, công cụ dụng cụ 29

  2.1. Đặc điểm NVL và công cụ dụng cụ tại công ty 29

  2.2. Chứng từ và quá trỡnh luân chuyển chứng từ 29

  2.3. tài khoản sử dụng 30

  2.4. Ghi sổ kế toán 30

  3. Kế toán tiền lương và thanh toán với người lao động 31

  3.1. Đặc điểm nhân sự và thanh toán với người lao động 31

  3.2. Chứng từ và quá trỡnh luân chuyển chứng từ 32

  3.3. Tài khoản sử dụng 34

  3.4. Ghi sổ kế toán 35

  4. Kế toán tập hợp chi phi sản xuất 36

  4.1. kế toán chi phí sản xuất 36

  4.2. kế toán giá thành 40

  5. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 41

  Phần ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội 44

  I. Một số nhận xét về tổ chức công tác kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 44

  1. Những ưu điểm của công ty 44

  2. Những nhược điểm của công ty 45

  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 46

  Kết luận 49


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status