Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán NVL tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí
LỜI MỞ ĐẦU.

Trong nền kinh tế thị trường , trong xu thế đổi mới chung của đất nước, dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải có sức cạnh tranh. Vì thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh , sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học hợp lý.
Trong các doanh nghiệp sản xuất, hạch toán vật liệu đóng vai trò rất quan trọng.Vì NVL là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quết định chất luợng của sản phẩm đầu ra.Chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi sự biến động về chi phí NVL đều làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất có rất nhiều chủng loại, do đó yêu cầu phải có sự khắt khe,thận trọng.Hơn nữa, kế toán vật liệu còn cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các phần hành kế toán khác của doanh nghiệp, giúp cho nguời quản lý doanh nghiệp lập đuợc dự toán NVL, đảm bảo cung cấp ,đủ đúng chất luợng vật liệu và kịp thời cho sản xuất. Từ đó giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng, đúng kế hoạch và xác định nhu cầu vật liệu tồn kho hợp lý, hạn chế tình trạng ứ đọng vốn và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Là một doanh nghiệp sản xuất công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Luờng Cơ Khí đã và đang có những bước phát triển trong những năm gần đây, sản phẩm của công ty được nhiều ngành ưa chuộng, công tác hạch toán kế toán nói chung đáp ứng được nhu cầu quản lý
Nhận thức được ý nghĩa của NVL trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vai trò quan trọng của công tác kế toán NVL nói riêng và toàn bộ công tác kế toán nói chung cũng như được sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo TS Nguyễn thị Lời và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán của công ty . Em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán NVL tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí “. Nhằm hiểu biết sâu sắc hơn về kế toán NVL,
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác hạch toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng công tác hạch toán NVL tại công ty DCC &ĐLCK
Chương III: Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại công ty DCC &ĐLCK
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS - Nguyễn Thị Lời và các cô chú trong phòng kế toán của công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.MỤC LỤC

Lời mở đầu. 1
Phần I - Cơ sở lí luận của tổ chức hạch toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 2
I/ Những vấn đề chung về NVL. 2
1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. 2
2. Yêu cầu quản lý NVL. 2
3. Nhiệm vụ kế toán NVL. 3
4. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL 4
II. Phân loại và tính giá NVL 4
1. Căn cứ phân loại và cách phân loại. 4
2.Tính giá NVL 5
III/ Tổ chức hạch toán NVL 10
1. Tổ chức hạch toán chi tiết. 10
1.1 Phương pháp thẻ song song. 10
1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 11
1.3. Phương pháp sổ số dư. 11
IV. Hạch toán tổng hợp NVL
1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 13
2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 16
3/ Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 17
4/ Đặc điểm hạch toán vật liệu tại một số nước trên thế giới 18
4.1 Đặc điểm hạchtoán vật liệu tại Anh. 18
4.2 Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Mỹ. 19
Biểu 1.6 19
4.3 Điểm khác nhau giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán Anh, Mỹ trong hạch toán vật liệu. 20
V. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán. 21
1/ Các chứng từ kế toán. 21
1.1 Mục đích và nguyên tắc lập chứng từ. 21
1.2 Các loại chứng từ. 22
2. Tổ chức sổ chi tiết. 23
3. Tổ chức sổ tổng hợp. 23
VI. Phân tích tình hình sử dụng NVL cho sản xuất 27
1/ Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của phân tích 27
2/ Nội dung phân tích 28
2.1/ Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp 28
2.2 Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL cho sản xuất sản phẩm 30
Chương II Thực trạng công tác hạch toán NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 32
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại công ty DCC & ĐLCK 32
1. Lịch sử hình thành và phát triển cuẩ công ty 32
Đặc đIểm quy mô và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty DCC&ĐLCK 33
3Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 36
II/ Thực tế công tác hạch toán NVL tại công ty 38
1 Đặc điểm bộ sổ kế toán tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 38
2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 39
2.1 Đặc điểm vật liệu và tình hình bảo quản, thực hiện kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu 39
Phân loại, đánh giá vật liệu 40
3.1Thủ tục nhập và xuất kho 42
3.3/Hạch toán chi tiết NVL 48
4.1 Tài khoản và sổ sách sử dụng 53
Nhật ký chứng từ số 10 60
4.3 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu : 62
Chương III: 67
Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại công ty DCC & ĐLCK 67

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL 67
II. Đánh giá công tác quản lý vật liệu 68
1. Ưu điểm 68
2 Nhược điểm 69
1. Hoàn thiện việc tổ chức bảo quản, thu mua lưu trữ vật tư 70
Kết luận 77


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí sẽ giúp ích cho bạn.