Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng
phần mềm ứng dụng MS Excel


LỜI MỞ ĐẦU
  
Mỗi doanh nghiệp được coi là một tế bào của nền kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là việc thực hiện những công đoạn của một quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Để đạt được mục tiêu đó trong hoạt động của mình các doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mình.
Muốn sản xuất ra những sản phẩm tốt, chất lượng cao và giá thành hạ thì doanh nghiệp cần phải quan tâm đúng mức vào các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất mà nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là vấn đề trước mắt, đó là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Hơn thế nữa, hiện nay nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đang được người dân ở khắp thế giới quan tâm mà nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là một trong những vấn đề không thể thiếu. Vì vậy, việc quản lý vật liệu và công cụ dụng cụ chặt chẽ từ khâu thu mua, vận chuyển đến việc dự trữ và sử dụng tiết kiệm nhất và sẽ cho ra những sản phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, để có được hiệu quả cao nhất cần phải có sự theo dõi và giám sát của kế toán. Có nghĩa là kế toán phải ghi chép đầy đủ, chính xác và khoa học về những biến động phát sinh liên quan đến vật liệu, công cụ dụng cụ.
Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, việc áp dụng tin học (chủ yếu là phần mềm ứng dụng MS Excel)vào công tác kế toán ở tất cả các doanh nghiệp đang ngày càng phát triển vì nó giúp ích rất nhiều cho kế toán trong việc tính toán, ghi chép sổ sách, lập các báo cáo, quản lý nguồn kinh phí bằng MS Excel. Mặt khác nó lại không đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng lập trình cao cấp mà còn giảm được thời gian cho kế toán hơn khi phải thực hiện bằng tay.
Từ những nhận thức trên nên em chọn đề tài "Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng MS Excel".


Kết cấu của đề tài gồm:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ.
Phần II: Khái quát chung về xí nghiệp khai thác vật tư - phế liệu và tình hình hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp.
Phần III: Giới thiệu chung về phần mềm ứng dụng MS Excel.
Phần IV: Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu của hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ.
Đề tài này hoàn thành là nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lộc, sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cô chú anh chị ở Xí nghiệp khai thác vật tư & phế liệu.
Em xin chân thành cảm ơn!


LỜI KẾT.

Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong những khâu quan trọng trong công tác kế toán ở các đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh vật tư, hàng hoá . Nếu người kế toán làm tốt công việc này là đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh, giúp cho đơn vị mình có một chỗ đứng vững chãi trên thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay.
Qua thời gian thực tập, tìm hiểu, áp dụng những kiến thức đã học ở nhà trường vào thực tế công tác kế toán tại Xí nghiệp khai thác vật tư & phế liệu, em đã hoàn thành đề tài thực tập môn học với nội dung “Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng MS Excel”.
Vì kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các thầy, cô giáo, các cô chú anh chị ở đơn vị thực tập.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Lộc cùng các cô, chú, anh, chị trong ban lãnh đạo và phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành tốt đề tài này.
Cuối cùng, em muốn gửi đến cô giáo hướng dẫn và đơn vị thực tập lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2004.
Học viên thực hiện
Lê Thị Thảo Nguyên


MỤC LỤC Trang
Lời mở đầu
Phần I. Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán vật liệu và công
cụ dụng cụ. 1
I. Khái niệm, đặc điểm của vật liệu và công cụ dụng cụ. 1
1) Khái niệm và đặc điểm của vật liệu. 1
2) Khái niệm và đặc điểm của công cụ dụng cụ. 1
II. Nhiệm vụ hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ. 2
III. Phân loại, đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ. 2
1) Phân loại vật liệu và công cụ dụng cụ. 2
2) Tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ. 5
IV. Hạch toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ. 8
1) Phương pháp thẻ song song. 8
2) Phương pháp đối chiếu luân chuyển. 9
3) Phương pháp sổ số dư. 10
V. Hạch toán tổng hợp vật liệu và công cụ dụng cụ. 11
1) Các phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ. 11
2) Các tài khoản sử dụng. 12 11
3) Hạch toán nhập, xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ. 13
4) Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 17
Phần II: Khái quát chung về xí nghiệp khai thác vật tư - phế liệu và tình hình hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 19
A - Khái quát chung về xí nghiệp khai thác vật tư & phế liệu. 19
I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 19
II. Đặc điểm tổ chức quản lý của xí nghiệp. 20
1) Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại xí nghiệp. 20
2) Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp. 22
III. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 23
1) Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp. 23
2) Trình tự luân chuyển chứng từ. 27
B - Tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng
cụ tại xí nghiệp. 27
I. Tổ chức công tác quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 27
1) Đặc điểm của các loại vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 27
2) Công tác quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 28
3) Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 28
II. Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 29
1) Trình tự, thủ tục và hạch toán chi tiết nhập vật liệu, công cụ
dụng cụ. 29
2) Trình tự, thủ tục và hạch toán chi tiết xuất vật liệu, công cụ
dụng cụ. 31
 Bài học kinh nghiệm cho bản thân 33
Phần III: Giới thiệu chung về phần mềm ứng dụng MS Excel. 35
Phần IV: Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu của hạch toán vật liệu37
I. Hệ thống bảng danh mục và bảng số dư 37
II. Dữ liệu đầu vào 37
III. Dữ liệu đầu ra 37
IV. Quy trình xử lý thôngtin 37
Lời kết


Xem Thêm: Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng MS Excel
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng MS Excel sẽ giúp ích cho bạn.