Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Dân

LỜI MỞ ĐẦU

Trải qua thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến lớn lao và có những phát triển rõ rệt. Hàng loạt các điều luật, chính sách mới ra đời đã thực sự góp phần tạo lập một hành lang pháp lý làm cho nền kinh tế vĩ mô thông thoáng hơn, năng động hơn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Cùng với sự thay đổi của đất nước, các doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Và cũng chính sự chuyển hướng đó đã khiến cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp tư nhân nói riêng gặp không ít các khó khăn, cạnh tranh gay gắt với nhau giành chỗ đứng trên thị trường để đạt được mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế - lợi nhuận. Cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp phải tự vận động để có thể tồn tại, hòa nhập, thích nghi và phát triển thoát khỏi tình trạng bế tắc và nguy cơ phá sản.
Công ty TNHH An Dân là một trong những doanh nghiệp đã sớm thích nghi và tìm được chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên để có thể đứng vững và phát triển Công ty cần phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách cũng như lâu dài nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm theo hướng nâng cao số lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, quy mô và hiệu quả tiêu thụ để giữ vững được uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.
Phân tích hiệu quả kinh doanh và trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh được đánh giá là rất quan trọng. Nó chi phối mạnh mẽ đến hoạt động của các khâu khác, là cơ sở để đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Với ý nghĩa đó, xuất phát từ thực tế của Công ty TNHH An Dân, với những kiến thức đã được học tập tại trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, em đã lựa chọn luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Dân”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm 2 chương:
Chương I: Thực trang hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Dân.
Chương II: Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH An Dân.
Qua luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên tại Công ty TNHH An Dân trong thời gian em thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Đoàn Hữu Xuân đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để em hoàn thành luận văn này.


Xem Thêm: Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Dân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Dân sẽ giúp ích cho bạn.