Phương thức kinh doanh theo mô hình franchise của kfc

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:
I. Lý thuyết về mô hình franchise
II. Phương thức kinh doanh theo mô hình franchise của KFC
III. Đánh giá
Khái niệm franchise:
Theo Hội đồng kinh doanh liên bang Hoa Kỳ: Franchise là một hợp đồng hay thỏa thuận giữa ít nhất hai người
- Người mua được cấp quyền bán hay phân phối sản phẩm, dịch vụ theo cùng một kế hoạch hay hệ thống marketing của chủ thương hiệu.
- Hoạt động kinh doanh của người mua phải triệt để tuân theo kế hoạch hay hệ thống marketing này.
-Người mua franchise phải trả một khoản phí gọi là phí franchise.


Theo điều 284 luật thương mại Việt Nam, 2005: Franchise là hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo Maisbitt: franchise là một khái niệm thành công nhất về marketing của mọi thời đại.( là tác giả sách Megatrends).
Franchise là một phương thức kinh doanh, trong đó: Có sự tham gia của hai chủ thể:
(1) là bên nhượng quyền và là người chủ của thương hiệu (franchisor): nhận phí nhượng quyền
(2) là bên nhận quyền và là người thuê thương hiệu (franchisee): có quyền được phân phối hay bán các hàng hóa và dịch vụ của bên nhượng quyền


Xem Thêm: Phương thức kinh doanh theo mô hình franchise của kfc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương thức kinh doanh theo mô hình franchise của kfc sẽ giúp ích cho bạn.