Tác động của thuế giá trị gia tăng đến giá cả hàng hoá

Khái niệm
Tác động của thuế đến giá
Phạm vi ảnh hưởng
Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
Đặc điểm:
Thuế gián thu
Người tiêu dùng là người trả thuế
Người sản xuất và cung ứng hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm thu và nộp hộ
Thuế suất:
0%
5%
10%
Mục đích:
Động viên 1 phần thu nhập của người tiêu dùng vào NSNN
Hạn chế thất thu thuế
Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế
Thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu


Xem Thêm: Tác động của thuế giá trị gia tăng đến giá cả hàng hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của thuế giá trị gia tăng đến giá cả hàng hoá sẽ giúp ích cho bạn.