Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp

Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán Quản trị và kiểm toán.
Trong đó, kế toán Quản trị và kế toán Tài chính được coi là bộ phận hữu cơ của kế toán doanh nghiệp. kế toán Quản trị và kế toán Tài chính là gì?. Hai loại kế toán này có mối Quan hệ với nhau như thế nào?. kế toán Tài chính có phải là kế toán tổng hợp và kế toán Quản trị có phải là kế toán chi tiết hay không?. Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về kế toán Tài chính và kế toán quản trị, để cùng các bạn và những người quan tâm về khoa học kế toán hiểu rõ bản chất và mối Quan hệ giữa các bộ phận kế toán tôi xin trao đổi vài nét về vấn đề này.
1. Định nghĩa kế toán Quản trị và kế toán Tài chính
2. Để hiễu rõ được mối Quan hệ giữa kế toán Quản trị và kế toán Tài chính ta cần phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa kế toán Tài chính và kế toán Quản trị
2.1. Sự giống nhau
2.2. Sự khác nhau
3. Có phải kế toán Tài chính là kế toán tổng hợp và kế toán Quản trị là kế toán chi tiết không?


Xem Thêm: Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp sẽ giúp ích cho bạn.