Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Hải Đường

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Các nhà kinh doanh luôn đặt ra câu hỏi : khi bước chân vào thị trường là làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện cho phép của mình, khi quan tâm đến lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến hàng loạt vấn đề ,đặc biệt là vấn đề chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì đây là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất để doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận hay tối thiểu hóa chi phí.
Qua công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kết hợp với các tài liệu khác về kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhà quản lý sẽ có những thông tin để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn, vật tư, lao động từ đó đi đến những quyết định về chiến lược kinh doanh, tìm ra những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành trong tương lai.
Trong nền kinh tế thị trường mọi thay đổi về kinh tế, xã hội đều ảnh hưởng tới nội quy chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
Vì vậy vấn đề đặt ra là kế toán phải xác định đúng nội quy, tính đúng và đủ các loại chi phí vào giá thành để đi sâu và tìm hiểu vấn đề này cùng với cơ hội được nghiên cứu thực tế tại công ty em đã quyết định chọn đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Hải Đường” làm chuyên đề thực tập cho mình.
2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Hải Đường.
- Xác lập cơ sở thực tiễn cho công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
3. Đối tượng
Tìm hiểu kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Hải Đường.
4. Phạm vi đề tài
- Phạm vi không gian: tại phòng kế toán của công ty
- Phạm vi thời gian: đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu nội dung kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Hải Đường.
. Nguồn số liệu thu thập phân tích trong 2 năm từ 2009- 2010.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp hạch toán kế toán
- Phương pháp phân tích chi tiết
- Các phương pháp khác


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ​ 1. Biện pháp khắc phục hoạt động kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Hải Đường
1.1. Đánh giá thực trạng
1.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty
Việc theo dõi, hạch toán chi phí sản xuất cho từng công trình được tổ chức rất chi tiết, mỗi công trình mỗi khoản mục chi phí có một sổ chi tiết theo dõi riêng. Ngoài ra còn mở thêm một sổ kế toán chi tiết theo dõi từng khoản mục chi phí cho tất cả các công trình. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin về chi phí một cách kịp thời cho nhà quản lý.
Tất cả các khoản mục chi phí sản xuất phát sinh đều được theo dõi và hạch toán cho từng công trình, hạng mục công trình. Cách hạch toán như vậy rất phù hợp với khả năng và trình độ của kế toán.
Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu ở công ty rõ ràng phù hợp với đặc điểm ngành quảng cáo, phù hợp với tổ chức sản xuất của công ty. Phòng tài chính kế toán luôn chủ động trong công tác nhập, xuất NVl trong tháng, quý.
1.1.2. Những tồn tại về hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty cần phải hoàn thiện
- Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán
Đối với việc chọn nhà cung cấp vật liệu, công ty thường giao cho các đội thực hiện và báo cáo lại nên không kiểm soát được giá cả mua vào làm ảnh hưởng đến giá thành. Vì công ty chưa có kế toán theo dõi vật tư riêng mà kiêm nhiều phần hành khác nên vẫn chưa theo dõi được kịp thời chi phí phát sinh.
- Về phương pháp tập hợp chi phí, phân bổ chi phí
Do địa bàn hoạt động rộng và phân tán nên công tác tổ chức tập hợp chi phí vẫn thường dồn vào cuối tháng và quý nên việc theo dõi, kiểm tra vẫn chưa được sát sao và kịp thời.
Chi phí nhân công khoán theo khối lượng sản phẩm nên không kiểm soát được công nhân làm việc mà chỉ căn cứ vào khối lượng thực hiện tại công trình.
Chi phí khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng với cách phân bổ này chi phí được phân bổ đều qua các năm mà không căn cứ vào khối lượng của các thiết bị đó thực hiện trong kỳ.
- Về phương pháp tính giá thành và biện pháp hạ thấp giá thành
+ phương pháp tính giá thành
Công ty đưa ra bảng tính giá thành rất chi tiết rõ ràng nhưng chỉ mới đảm bảo chức năng hạch toán. Vì các công trình thi công ở xa nên việc kiểm soát chi phí còn lõng lẻo. Điều này làm cho giá thành chưa hợp lý.
+ Hạ thấp giá thành
Mỗi năm công ty đều có những ý tưởng nhằm hạ thấp giá thành. Nhưng do địa bàn thi công rộng lớn, trên nhiều địa bàn khác nhau nên cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra công việc thi công còn phụ thuộc vào thời tiết nên cũng tạo khó khăn trong việc thực hiện đúng tiến độ thi công.
1.2. Các biện pháp hoàn thiên
Trong việc thi công các công trình vật liệu trực tiếp còn bao gồm các vật liệu luân chuyển như : cotpa, đà giáo từ công trình này sang công trình khác. Công ty nên đưa vào chi phí trả trước và tiếp tục phân bổ cho các lần sử dụng sau.
Để có được số liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho nhà quản lý là một điều không đơn giản, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng khi mà nơi phát sinh chi phí lại phát sinh ở nhiều dạng khác nhau, mặt khác chi phí lại phát sinh ở nhiều dạng khác nhau, rất khó kiểm soát Chính vì vậy đòi hỏi nhân viên kế toán phải có phương pháp tiếp cận, quản lý, phân bổ, hạch toán phù hợp để làm sao kiểm soát được chi phí sản xuất nhằm tính đúng, tính đủ và chính xác giá thành sản phẩm.
2. Kết luận và kiến nghị
2.1. Kết luận
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong quá trình điều hành và quản lý doanh nghiệp. Vì vậy mà vấn đề này ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm, với mục tiêu làm thế nào để chi phí của doanh nghiệp là hợp lý, giá thành ngày càng giảm, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đây chính là mục tiêu hướng tới của tất cả các doanh nghiệp, nhưng làm thế nào để tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Chính việc cung cấp các thông tin về chi phí, giá thành là cơ sở phục vụ cho công tác này.
2.2. Kiến nghị
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công ty đang cạnh tranh với rất nhiều công ty khác. Vậy để đứng vững trong nền kinh tế hội nhập này, thì doanh nghiệp cần phải có một nguồn vốn lớn, ban lãnh đạo công ty cần quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến vốn sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vốn lưu động, vốn chủ sở hữu, đầu tư chiều sâu, tạo vongd quay vốn nhanh hơn nữa.
Công ty nên sử dụng một số nghiệp vụ ngoại tệ trong giao dịch mua bán, công ty nên thường xuyên cập nhật các chế độ tài chính mới đảm bảo cho việc ghi chép sổ sách đầy đủ và đúng quy trình. Tăng cường vong quay của vốn, chăm sóc khách hàng bởi “khách hàng là thượng đế”


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Hải Đường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Hải Đường sẽ giúp ích cho bạn.