Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty mía đường sông con

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Đề tài này thực hiện nhằm nghiên cứu tổng hợp một cách có hệ thống về lý luận của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tiếp thu trong quá trình học tập, nghiên cứu thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty, đồng thời qua đó đóng góp một số ý kiến nhằm cải thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trong thời gian tới.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
Quá trình hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty mía đường Sông Con – Tân Kỳ – Nghệ An.
4. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI.
Với trình độ năng lực có hạn, điều kiện thời gian hạn chế nên đề tài này không nghiên cứu toàn bộ công tác kế toán của đơn vị, mà chỉ giới hạn trong việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của đơn vị dựa trên tài liệu kế toán quý IV năm 2005.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Để thực hiện đề tài này phù hợp với mục đích và giới hạn của đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp sau đây:
- Phương pháp điều tra thu nhận thông tin.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá.
- Phương pháp tổng hợp.
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI.
Để đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi công tác kế toán cần không ngừng hoàn thiện hơn nữa. Với tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với quản lý kinh tế nói chung, đề tài nghiên cứu sẽ đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty mía đường Sông Con trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty mía đườn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty mía đườn sẽ giúp ích cho bạn.