Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH SX-TM
Vĩnh Trường Phát

ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Trong điều kiện nền kinh tế thị truờng hiện nay, đứng trước sự bùng nổ về kinh tế ,với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và nhu cầu xã hội ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố và hoàn thiện hơn nếu muốn tồn tại và phát triển được.
Với nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vì vậy để tồn tại và phát triển thì yêu cầu mọi doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả nhất. Nhất là khi việt nam đã là thành viên của tổ chức kinh tế thế giới WTO và khu vực tự do mậu dịch ASEAN, thì yêu cầu đó càng cấp thiết hơn nữa. Vì giờ đây doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt vói các đối thủ cạnh tranh trong nước mà còn phải đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài lớn mạnh về kinh tế, tiên tiến về kĩ thuật. Để có thể thâm nhập và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự khẳng định mình.
Muốn được vậy doanh nghiệp cần phải có chính sách , chiến lược phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình và muốn đạt dược lợi nhuận thì doanh thu phải bù đắp được chi phí.
Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để rạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước
Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị của sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.Sử dụng hợp lý lao động trong quá trính sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và điều kiện đẻ cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên,người lao động trong doanh nghiệp, nhắc đến lao động thì không tránh khỏi nhắc đến tiền lương
Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội dặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người lao động
Tiền lương là một phần sản phẩm xã hội được nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao dộng bù đắp hao phí lao động của công nhân viên bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ngoài tiền lương để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiêp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: đau ốm, thai sản, tai nạn giao thông, mất sức nghỉ hưu .Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc , bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương đối với người lao động. Kết hợp giữa kiến thức đã học ở nhà trường và qua thời gian thực tập và cùng với sự hướng dẫn của cán bộ phòng kế toán ở công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát với kiến thức hạn hẹp của mình, em xin chọn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: " Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát " để làm báo cáo thực tập cuối khóa của mình
2. Mục đích nghiên cứu
Ø Tìm hiểu sơ bộ khái quát về công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
Ø Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
Ø Bước đầu đề xuất và một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
3. Đối tượng nghiên cứu
Ø Phương pháp tính lương, phương pháp trích lập và tính trả các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT,BHTN,KPCĐ
Ø Trình tự hạch toán tiền lương cùng các khoản trích theo lương tại công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
4. Phạm vi nghiên cứu
v Không gian: phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
v Thời gian: Số liệu phân tích: số liệu tổng hợp qua 2 năm 2009, 2010
5. Phương pháp nghiên cứu
Để có thể hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau
Ø Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thực tế.
Là phương pháp điều tra, tìm hiểu các thông tin tình hình lao động tại công ty, tình hình tài sản, nguồn vốn, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên thực tế tại doanh nghiệp. Xin các thông tin và số liệu liên quan
Ø Sử dụng phương pháp toán kinh tế
Là phương pháp mà trong đó ta sử dụng các công thức toán học để tổng hợp lại các số liệu đã thu thập được ở phần trên.
Ø Sử dụng phương pháp toán phân tích thống kê.
Là phương pháp thống kê những thông tin số liệu sau khi đã tổng hợp từ đó phân tích những số liệu đó để só sánh và tìm hiểu nguyên nhân mối quan hệ giữa các vân đề cần tìm hiểu. Cụ thể là thu thập những số liệu về tình hình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty
Ø Sử dụng phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia.(hỏi ý kiến nhân viên phòng kế toán).
Là phương pháp phỏng vấn trực tiếp những vấn đề thắc mắc chưa hiểu hoặc những vấn đề cần tìm hiểu trên thực tế để so sánh với lý thuyết và để tìm hiểu nguyên nhân của sự khác biệt đó.
6. Kết cấu chuyên đề
Chương 1: Khái quát về Công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường PhátMỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. Đối tượng nghiên cứu 4
4. Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Kết cấu chuyên đề 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX VÀ TM VĨNH TRƯỜNG PHÁT 6
1.1 Quá trình thành lập và phát triển của công ty TNHH SX VÀ TM VĨNH TRƯỜNG PHÁT 6
1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 6
1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 7
1.3.1 Sơ đồ tổ chức của bộ máy quản lý 7
1.3.2 Chức năng của từng bộ phận 8
1.4 Tổ chức công tác kế toán 9
1.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán 9
1.4.2 Chức năng của phòng kế toán 9
1.5 Hình thức kế toán 10
1.5.1 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 10
1.5.2 Giải thích sơ đồ 13
1.6 Tình hình lao động tại doanh nghiệp của công ty qua 2 năm 2009 và 2010 13
1.6.1 Tình hình chung về quản lý lao động 13
1.6.2 Phân loại lao động 15
1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh cuả công ty qua 2 năm 2009 và 2010 15
1.8 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 18
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH TRƯỜNG PHÁT 21
2.1 Hình thức tổ chức tiền lương tại công ty TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH TRƯỜNG PHÁT 21
2.1.1 Hình thức trả lương 21
2.1.2 Phương pháp tính lương 21
2.1.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian 21
2.1.2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 22
2.1.2.3 Phương pháp trả lương thời gian có thưởng phạt 24
2.1.3 Phương pháp tính các khoản trích theo lương 24
2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH TRƯỜNG PHÁT 25
2.2.1 Kế toán tiền lương tại công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát 25
2.2.1.1 Tài Khoản sử dụng 25
2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 25
2.2.1.3 Phương pháp phản ánh 26
2.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương 41
2.6. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương 56
2.6.1 Những nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 56
2.6.1.1 Ưu điểm 56
2.6.1.2 Nhược điểm 57
2.6.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các 57
2.6.2.1 Tình hình quản lý và sử dụng lao động 57
2.6.2.2 Cách trả lương cho nhân viên 58
KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát sẽ giúp ích cho bạn.