Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức

ĐỀ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂM SINH VIÊN: NGUYỄN TIẾN DƯỠNG
38
Khoa kinh tế Bảo hiểm
Mục lục

Trang
A. LỜI NÓI ĐẦU 2
B. NỘI DUNG 3
I. Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ 3
1. Sự ra đời và phát triển bảo hiểm nhân thọ 3
2. Những đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ 4
3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 7
II. Thị trường bảo hiểm nhân thọ 11
1. Khái niệm 11
2. Các bên tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ 12
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm nhân thọ 13
III. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam - Cơ hội và thách thức 14
1. Vài nét về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 14
2. Sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 15
2.1. Thị trường sôi động cạnh tranh ngày càng gay gắt và toàn diện 15
2.2. Thành công lớn - trưởng thành nhanh 17
2.3. Môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện 21
3. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm hiện đang có mặt ở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 22
4. Cơ hội và thách thức của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay 24
4.1. Đáp ứng nhu cầu khách hàng 24
4.2. Chế ngự sự phát triển của công nghệ 26
4.3. Sự đổi mới về tổ chức và quản lý công ty 26
4.4. Phát triển hệ thống phân phối 27
4.5. Chuyên môn hoá hệ thống đại lý - một thách thức lớn đối với các nhà quản lý i bảo hiểm nhân thọ 28
4.6. Môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ngày càng được hoàn thiện 30
4.7. Những hạn chế của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 30
5. Một số kiến nghị để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ 31
KẾT LUẬN 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36


Xem Thêm: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức sẽ giúp ích cho bạn.