Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo vệ thực vật an giang

Chương 1
MỞ ĐẦU
---o0o---
​1.1. Lý do chọn đề tài
Trong mọi thời kì phát triển của nền kinh tế ở bất kì quốc gia nào doanh nghiệp luôn là một tế bào, mạch máu chính của nền kinh tế, là đơn vị sản xuất cơ sở trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất phù hợp để cung cấp cho thị trường sản phẩm hay dịch vụ hoàn hảo nhất. Ngoài ra doanh nghiệp còn có sự đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, các công trình phúc lợi xã hội và giải quyết việc làm cho phần lớn lao động trong xã hội. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng sự phát triển của doanh nghiệp là tiền đề cho sự phát triển của xã hội. Nhưng hiện nay, trong một nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt thì thật không dễ dàng gì để một doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đạt được lợi nhuận mong muốn tất cả những điều trên đều phụ thuộc vào doanh thu và chi phí của doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận thì mỗi doanh nghiệp luôn cố gắng tìm mọi cách để làm tăng doanh thu và giảm chi phí của mình.
Trước áp lực đó thì việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng bởi có đánh giá, xem xét một cách chính xác thì các nhà quản trị mới có những quyết định chính xác, đúng đắn cho hoạt động kinh doanh. Ngược lại, có thể dẫn đến những nhận định sai lầm về hiệu quả họat động, từ đó có thể dẫn đến quyết định sai lầm của các nhà quản trị ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh mục tiêu trên thì việc phân tích lợi nhuận cũng có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì thông qua đó có thể giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ tăng trưởng lợi nhuận hay mức độ hoàn thành kế hoạch đã đề ra trước đó của doanh nghiệp mình. Thông qua đó nhằm tìm ra những yếu tố tích cực, tiêu cực ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp từ đó đề ra những biện pháp, chính sách để phát huy những nhân tố tích cực và loại bỏ hay giảm bớt những nhân tố tiêu cực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận .
Tóm lại, việc xác định và phân tích kết quả kinh doanh là quá trình xác định doanh thu và chi phí thông qua công tác hạch toán các khoản doanh thu, chi phí có hệ thống, đúng nguyên tắc và đúng chuẩn mực kế toán là vấn đề hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp hiện nay.Từ đó, nhà quản trị có thể tính toán đưa ra các chỉ số tài chính phân tích thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp qua đó có cái nhìn chính xác, khách quan hơn để đánh giá và đưa ra các chính sách phát triển mới cho doanh nghiệp, đây là một nội dung kế toán quan trọng và cần thiết trong bất kì đơn vị kinh doanh nào, đó cũng là lý do em chọn đề tài “ Kế Toán Xác Định Và Phân Tích Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang”
1.2. Mục đích nghiên cứu
- Phản ánh công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty như quá trình xử lý nghiệp vụ, lưu chuyển chứng từ, hạch toán chi tiết, tổng hợp doanh thu, chi phí giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
- Phân tích kết quả kinh doanh của công ty giúp cho các nhà quản trị của đơn vị có thêm nhiều công cụ để có các quyết định hay chính sách phát triển phù hợp. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về thời gian: số liệu nghiên cứu là số liệu thu thập trong quý 3 năm 2009
- Phạm vi về không gian: đề tại được thực hiện ở trụ sở chính của công ty
- Đối tượng nghiên cứu: không nghiên cứu toàn bộ quá trình kế toán mà chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các quá trình xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập số liệu sơ cấp: quan sát, học hỏi quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, hỏi và thu thập ý kiến của giáo viên chuyên ngành hay những anh (chị) đã làm công việc kế toán.
- Thu thập số liệu thứ cấp: lấy số liệu từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng các chứng từ có liên quan, sách vở và tài liệu kế toán về việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
- Phân tích số liệu: vận dụng các công cụ phân tích để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp từ đó đề ra các kế hoạch, phương hướng để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu giúp cho hệ thống kế toán ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài ra, còn so sánh, tổng hợp kết quả đạt được trong các quý để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp đồng thời cũng so sánh kết quả thực tế với kế hoạch đề ra để đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp mình.
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Vận dụng quá trình xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán để tổng hợp doanh thu và chi phí để xác định lãi (lỗ) trong kì của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang. Từ đó đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang.


Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo vệ thực vật an gi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo vệ thực vật an gi sẽ giúp ích cho bạn.