Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn đức lợi


Chương 1: MỞ ĐẦU
-o0o-
​1.1. Cơ sở hình thành đề tài:
Ngày nay, mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh không còn gói gọn trong phạm vi một lãnh thổ hay một quốc gia mà ngày càng được mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau của các đơn vị sản xuất, kinh doanh là một quy luật tất yếu của sự phát triển. Cùng với tiến trình hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp phải luôn tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và không ngừng khai thác, tận dụng điều kiện kinh doanh được xem là lợi thế của mình. Sự vượt trội của một doanh nghiệp so với một doanh nghiệp khác được thể hiện qua hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sản phẩm tất yếu đó chính là lợi nhuận. Lợi nhuận là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó là yếu tố quyết định sự tồn vong của một doanh nghiệp, đồng thời nó cũng giúp các doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh. Thật vậy, khi sản phẩm của một doanh nghiệp được thị trường chấp nhận nghĩa là giá trị của sản phẩm đó đã được thực hiện. Quá trình bán hàng xảy ra. Quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa và mọi rủi ro được chuyển cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Để thực hiện công việc bán hàng, các doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí: đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Việc phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp Thời tình hình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết, giúp doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của mình và làm cơ sở để kiểm tra, so sánh giữa doanh thu với chi phí bỏ ra của từng hoạt động trong quá trình kinh doanh. Từ đó, các nhà lãnh đạo có thể đề ra những biện pháp thích hợp nhằm quản lý và sử dụng chi phí hợp lý hơn để nâng cao lợi nhuận.
Để quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, ngoài công tác hạch toán kết quả kinh doanh tuân thủ theo nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh. Một mặt, giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả vừa đạt đươc và hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Mặt khác, doanh nghiệp cũng biết cách nhận dạng và phân tích có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và bất lợi đến hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những công cụ đắc lực để quản lý và điều hành có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho những quyết định ngắn hạn và dài hạn.
Nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết đó nên em quyết định chọn đề tài:
“ Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Lợi “. Hy vọng qua đề tài, em có thể hiểu rõ hơn về lý thuyết đã được tiếp thu trên giảng đường. Đồng thời, giúp em nắm được một cách khái quát tình hình kinh doanh gạo của doanh nghiệp


Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn đức lợi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn đức lợi sẽ giúp ích cho bạn.