Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến lớn. Các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại không thể thụ động chờ đợi Nhà nước tiêu thụ giúp những sản phẩm hàng hóa của mình mà phải tự tìm tới thị trường, tự tìm bạn hàng, tự tìm hiểu nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế khi kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, công tác kế toán được các doanh nghiệp hết sức coi trọng bởi nó là sự ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định quản lý.
Sau một thời gian thực tập ở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Doanh nghiệp đồng thời được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo em xin trình bày bản báo cáo thực tập gồm các phần như sau:
Chương I: Giới thiệu tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng.
Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
Chương III: Đánh giá chung về công tác kế toán tại Doanh nghiệp
Do thời gian thực tập ngắn và trình độ còn hạn chế nên bài báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót, nên em rất mong nhận được sự đóng góp của Doanh nghiệp và sự chỉ bảo hướng dẫn của cô giáo để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 1
I. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 1
II. Chức năng và nhiệm vụ của Doanh nghiệp 1
III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp 1
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 1
2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2
IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của Doanh nghiệp 2
1.Tổ chức bộ máy kế toán 3
2. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng 4
V. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Doanh nghiệp đạt được 5
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 6
I. Kế toán tài sản cố định 6
II. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12
IV. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 13
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG 23
I. Đánh giá chung 23
II. Một số ý kiến đề xuất 24
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng sẽ giúp ích cho bạn.