Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU

Mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một tế bào của nền kinh tế, muốn đứng vững được trên thị trường thì phải tạo ra cho mình sức mạnh cạnh tranh. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lý tài chính sao cho phù hợp với đặc thù kinh doanh của ngành mình.
Xuất phát từ nhu cầu trên, hạch toán kế toán đã trở thành công cụ quan trọng, đắc lực trong việc quản lý, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo toàn, sử dụng và mở rộng tài sản, vật tư, tiền vốn đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí tạo đựơc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, hạch toán nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng vì nguyên vật liệu là cơ sở vật chất tạo ra thực thể sản phẩm, chiếm tỷ trọng khá lớn trong chi phí và giá thành sản phẩm, tác động lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở định mức và dự toán chi phí là biện pháp hữu hiệu để hạ thấp chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
Trong ngành điện nguyên vật liệu có chủng loại đa dạng, có đặc tính và công dụng không giống nhau, quản lý phức tạp, không phải nguyên vật liệu nào cũng có thể bảo quản trong kho được. Do vậy, việc tổ chức hạch toán tốt, quản lý tốt nguyên vật liệu là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết, có như vậy mới tăng được lợi nhuận và Nhà nước mới tiết kiệm được vốn để xây dựng được nhiều công trình phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong đời sống của nhân dân.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty, nhận thức được tầm quan trọng của nguyên vật liệu, áp dụng những kiến thức được học cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Đỗ Hương và các cô, các anh chị phòng Tài chính kế toán của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: "Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội", nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhất là trong điều kiện áp dụng máy vi tính hiện nay.
Bài chuyên đề này ngoài lời nói đầu và kết luận còn có 3 phần chính:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán nguyên liệu, vật liệu.
Chương 2: Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu ở Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC 3
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 3
1.1.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu 3
1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu 3
1.1.2.Vai trò, vị trí của nguyên vật. 3
1.1.3.Đặc điểm yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. 3
1.1.4.Nhịêm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 4
1.2- Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 5
1.2.1- Phân loại nguyên vật liệu. 5
1.2.2- Đánh giá nguyên vật liệu. 7
1.2.2.1-Khi đánh giá nguyên vật liệu phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 8
1.2.2.2- Đánh giá nguyên vật liệu. 8
1.2.4-Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 13
1.2.4.1- Chứng từ sử dụng. 13
1.2.4.2- Các sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 14
1.2.4.3- Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15
1.2.5- kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 19
1.2 5.1- Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 19
1.2.5.1.1-Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên. 19
1.2.5.1.2- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 21
1.2.5.2- Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
1.2.5.2.1- Tài khoản sử dụng 22
1.2.5.2.2- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: 22
CHƯƠNG 2 27
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI 27
2.1- Đặc điểm tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty điện lực hà nội. 27
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Hà Nội 27
2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Công ty. 29
2.1.2.1- Chức năng của Công ty: 29
2.1.2.2- Nhiệm vụ của Công ty. 29
2.1.3- Đặc điểm hoạt động sản xuất- kinh doanh. 30
2.1.4- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33
2.1.5. Đặc điểm hộ máy kế toán ở Công ty. 38
2.1.5.1. Sơ đồ bộ máy kế toán. 38
2.2- Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Điện lực TP Hà Nội. 45
2.2.1- Các đối tượng cần quản lý có liên quan đến việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu. 45
2.2.2- Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu thực tế tại Công ty Điện lực Hà Nội. 48
2.2.2.1- Phân loại nguyên vật liệu ở Công ty Điện lực Hà Nội. 48
2.2.2.2- Đánh giá nguyên vật liệu 49
2.2.3- Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 51
2.2.3.1- Thủ tục và chứng từ nhập, xuất kho nguyên vật liệu. 52
2.2.3.1.1- Nhập kho 52
2.2.3.1.2- Xuất kho 55
2.2.3.2- Phương pháp hạch toán chi tiết 56
2.2.4- Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 59
2.2.4.1- Tổ chức kế toán nhập nguyên vật liệu 60
2.2.4.2- Tổ chức kế toán xuất nguyên vật liệu. 64
CHƯƠNG 3 70
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 70
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 70
3.1- Nhận xét, đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Hà Nội. 70
3.2- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Hà Nội. 73

Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.