Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ sở giáo học pháp

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ sở giáo học pháp

  оглавление
  введение 4
  глава i. основные вопросы создания учебника русского языка как иностранного 16
  1. краткий обзор истории вопроса создания учебника 16
  2. специфика процесса овладения иностранным языком и проблема создания учебника ия / рки 19
  3. основные вопросы теории учебника ия / рки 24
  3.1. вопрос о месте, роли и функции учебника в процессе обучения ия / рки 27
  3.2. вопрос о структуре и содержании учебника ия / рки 31
  4. коммуникативно-индивидуализированный подход к обучению иностранным языкам и классификация учебников ия / рки 39
  4.1. коммуникативно-индивидуализированный подход к обучению иностранным языкам 39
  4.2. классификация учебников ия / рки 47
  4.2.1. классификация учебников по м.н.вятютневу 47
  4.2.1.1. грамматико-переводные учебники 47
  4.2.1.2. структуральные учебники 49
  4.2.1.3. трансформационные учебники 50
  4.2.1.4. коммуникативные учебники 51
  4.2.2. классификация учебников по а.р.арутюнову 53
  4.2.2.1. предкоммуникативные учебники 53
  4.2.2.1.1. языковые учебники 54
  4.2.2.1.2. речевые учебники 54
  4.2.2.2. коммуникативные учебники 56
  4.2.2.2.1. коммуникативно-поведенческие учебники 56
  4.2.2.2.2. коммуникативно-деятельностные учебники 57
  5. критика учебника. разрыв между поставленными целями и их реализацией в учебниках рки. 59

  выводы 68

  глава ii. учёт коммуникативных потребностей учащихся – основной принцип создания учебника русского языка как иностранного 70
  1. основные компоненты процесса обучения иностранному языку 72
  1.1. учебник иностранного языка 73
  1.2. обучающий иностранному языку 74
  1.2.1. учитель и применение коммуникативно-индивидуализированного подхода к обучению иностранному языку 75
  1.2.2. стратегия обучения языку 79
  1.3. овладевающий иностранным языком 81
  1.3.1. овладевающий языком как многогранный фактор при обучении иностранному языку 82
  1.3.2. стратегия овладения языком 88
  2. коммуникативные потребности учащихся – важнейший компонент стратегии овладения языком 97
  2.1. понятие коммуникативных потребностей 99
  2.1.1. общие человеческие потребности 99
  2.1.2. коммуникативные потребности как методическое понятие 102
  2.2. коммуникативные потребности учащихся при овладении иностранным языком 105
  2.2.1. индивидуальные особенности разных категорий овладевающих языком 105
  2.2.1.1. изучение иностранного языка детьми 106
  2.2.1.2. изучение иностранного языка взрослыми 109
  2.2.2. виды коммуникативных потребностей учащихся 118
  3. учёт коммуникативных потребностей учащихся при составлении учебника ия / рки 122
  3.1. техника выявления (изучения) коммуникативных потребностей учащихся 123
  3.2. способы реализации коммуникативных потребностей учащихся в учебнике ия / рки 130
  3.2.1. реализация коммуникативных потребностей учащихся по этапам обучения 131
  3.2.2. реализация коммуникативных потребностей по видам речевой деятельности 133
  3.2.3. реализация коммуникативных потребностей по контингентам учащихся 133

  выводы 135
  глава iii. учебник русского языка для вьетнамских студентов-нефилологов гуманитарного профиля, написанный с учётом коммуникативных потребностей учащихся 139
  1. особенности обучения русскому языку в гуманитарных вузах вьетнама в настоящее время 141
  2. коммуникативные потребности студентов-нефилологов гуманитарного профиля вьетнама 152
  2.1. современное состояние обучения иностранным языкам в гуманитарных вузах вьетнама 154
  2.2. новый социальный заказ на обучение ия / рки студентов-нефилологов гуманитарного профиля вьетнама 156
  2.3. ответ на новый социальный заказ в одном из гуманитарных вузов вьетнама 158
  3. учебник русского языка для вьетнамских студентов-нефилологов гуманитарного профиля 163
  3.1. структура учебника 164
  3.2. содержание учебника 170
  выводы 183
  заключение 187
  опубликованные работы по теме 194
  диссертационного исследования 194
  библиография 195
  приложение 223

  Xem Thêm: Cơ sở giáo học pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở giáo học pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status